เนื้อเพลง Mirror คำอ่านไทย Ne-Yo

[Verse 1:]
(ไอ ฟีล ที [ เฝิซ 1 : ])
I must be honest with you babe [just gotta be honest]
(ไอ มัสท์ บี อ๊อนเน็สท วิธ ยู เบ้บ [ จั๊สท กอททะ บี อ๊อนเน็สท ])
I love to watch the faces that you make [when we make love oh girl]
(ไอ ลัฝ ทู ว๊อทช เดอะ เฟซ แดท ยู เม้ค [ เว็น วี เม้ค ลัฝ โอ เกิร์ล ])
But when I’m behind you holding your hips and you close your eyes and bite your lips
(บั๊ท เว็น แอม บีฮายน์ ยู โฮลดิง ยุร ฮิพ แซน ยู โคลส ยุร อาย แซน ไบ้ท์ ยุร ลิพ)
I can’t see you so might I suggest a change
(ไอ แค็นท ซี ยู โซ ไมท ไอ ซั๊กเจสท ดา เช้งจํ)
Now mama please don’t think me strange for what I’m about to say
(นาว มามะ พลีซ ด้อนท์ ทริ๊งค มี สเทร๊งจ ฟอร์ ว๊อท แอม อะเบ๊าท ทู เซย์)
[please don’t think me strange]
([ พลีซ ด้อนท์ ทริ๊งค มี สเทร๊งจ ])
If you know anything bout me by now
(อิ๊ฟ ยู โนว์ เอนอิธิง เบาท มี บาย นาว)
you know I’m a freak just follow my lead
(ยู โนว์ แอม มา ฟรี๊ค จั๊สท ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Baby I love making love in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
So that I can watch you enjoying me [baby tonite]
(โซ แดท ไอ แคน ว๊อทช ยู เอนจอยอิง มี [ เบ๊บี้ ทูไนท์ ])
Baby tonite let’s try in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ทูไนท์ เล็ท ธราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
Watching ourselves make love
(วัทชิง เอารเซลฝส เม้ค ลัฝ)
Girl why don’t we
(เกิร์ล วาย ด้อนท์ วี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Little mama keep your chin up, please watch me do the…nasty
(ลิ๊ทเทิ่ล มามะ คี๊พ ยุร ชิน อั๊พ , พลีซ ว๊อทช มี ดู เดอะ นาซทิ)
I like it when you make it move fast
(ไอ ไล๊ค อิท เว็น ยู เม้ค อิท มู๊ฝ ฟาสท)
Mami if I pull your head back
(มัมมี อิ๊ฟ ฟาย พูลล ยุร เฮด แบ็ค)
Cuz I want you to see that we look so good together
(คัซ ไอ ว้อนท ยู ทู ซี แดท วี ลุ๊ค โซ กู๊ด ทูเก๊ทเธ่อร์)
I understand that your not ready for me to make my directorial debut
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยุร น็อท เร๊ดี้ ฟอร์ มี ทู เม้ค มาย ดิเร็คโทเรียล เดะบือ)
featuring me but starring you
(ฟิทจูริง มี บั๊ท starrings ยู)
Baby that’s okay with me
(เบ๊บี้ แด้ท โอเค วิธ มี)
Honestly this is the next best thing
(ออนเอ็ซทลิ ดิส ซิส เดอะ เน๊กซท เบ๊สท์ ทริง)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Baby I love making love in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
So that I can watch you enjoying me [baby tonite]
(โซ แดท ไอ แคน ว๊อทช ยู เอนจอยอิง มี [ เบ๊บี้ ทูไนท์ ])
Baby tonite lets try in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ทูไนท์ เล็ท ธราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
Watching ourselves make love girl why don’t we
(วัทชิง เอารเซลฝส เม้ค ลัฝ เกิร์ล วาย ด้อนท์ วี)

I see you can you see me watching you loving it [8x]
(ไอ ซี ยู แคน ยู ซี มี วัทชิง ยู ลัฝอิง อิท [ 8x ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Baby I love making love in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ เมคอิง ลัฝ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
So that I can watch you enjoying me [baby tonite]
(โซ แดท ไอ แคน ว๊อทช ยู เอนจอยอิง มี [ เบ๊บี้ ทูไนท์ ])
Baby tonite lets try in front of the mirror [in front of the mirror]
(เบ๊บี้ ทูไนท์ เล็ท ธราย อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ [ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์ ])
Watching ourselves make love
(วัทชิง เอารเซลฝส เม้ค ลัฝ)
girl why don’t we
(เกิร์ล วาย ด้อนท์ วี)

[Fading:]
([ เฟดิง : ])
Can we make love in front of the mirror
(แคน วี เม้ค ลัฝ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ มิเร่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mirror คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น