เนื้อเพลง The Gloaming. (Softly Open Our Mouths in The Cold.) คำอ่านไทย Radiohead

Genie let out of the bottle
(จีนิ เล็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
It is now the witching hour
(อิท อีส นาว เดอะ witchings เอาเอ้อร์)
Genie let out of the bottle
(จีนิ เล็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
It is now the witching hour
(อิท อีส นาว เดอะ witchings เอาเอ้อร์)
Murderers, you’re murderers
(เมอเดอะเรอะ , ยัวร์ เมอเดอะเรอะ)
We are not the same as you
(วี อาร์ น็อท เดอะ เซม แอส ยู)
Genie let out of the bottle
(จีนิ เล็ท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
Funny how, funny how
(ฟันนิ ฮาว , ฟันนิ ฮาว)
When the walls bend, when the walls bend
(เว็น เดอะ วอลล์ เบ็นด , เว็น เดอะ วอลล์ เบ็นด)
With your breathing, with your breathing
(วิธ ยุร บรีสดิง , วิธ ยุร บรีสดิง)
When the walls bend, when the walls bend
(เว็น เดอะ วอลล์ เบ็นด , เว็น เดอะ วอลล์ เบ็นด)
With your breathing, with your breathing
(วิธ ยุร บรีสดิง , วิธ ยุร บรีสดิง)
With your breathing
(วิธ ยุร บรีสดิง)
They will s*ck you down to the other side x4
(เด วิล เอส *ck ยู เดาน ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ x4)
To the shadows blue and red, shadows blue and red
(ทู เดอะ แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด , แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
Your alarm bells, your alarm bells
(ยุร อะลาร์ม เบลล์ , ยุร อะลาร์ม เบลล์)
Shadows blue and red, shadows blue and red
(แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด , แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
Your alarm bells, your alarm bells
(ยุร อะลาร์ม เบลล์ , ยุร อะลาร์ม เบลล์)
They should be ringing x12
(เด เชิด บี รีงอิง x12)
This is the gloaming
(ดิส ซิส เดอะ กโลมอิง)
Shadows blue and red
(แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
Shadows blue and red
(แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
Your alarm bells
(ยุร อะลาร์ม เบลล์)
Your alarm bells
(ยุร อะลาร์ม เบลล์)
Shadows blue and red
(แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
Shadows blue and red
(แฌดโอ บลู แอนด์ เร้ด)
We’re alarming
(เวีย อะลามิง)
We’re alarming
(เวีย อะลามิง)
And the walls bend, and the walls bend
(แอนด์ เดอะ วอลล์ เบ็นด , แอนด์ เดอะ วอลล์ เบ็นด)
With your breathing, with your breathing
(วิธ ยุร บรีสดิง , วิธ ยุร บรีสดิง)
And the walls bend, and the walls bend
(แอนด์ เดอะ วอลล์ เบ็นด , แอนด์ เดอะ วอลล์ เบ็นด)
What is he doin’? what is he doin’?
(ว๊อท อีส ฮี โดย ว๊อท อีส ฮี โดย)
This is the gloaming x4
(ดิส ซิส เดอะ กโลมอิง x4)
This is the
(ดิส ซิส เดอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Gloaming. (Softly Open Our Mouths in The Cold.) คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น