เนื้อเพลง Old Time Rock & Roll คำอ่านไทย Bob Seger

Just take those old records off the shelf
(จั๊สท เท้ค โฑส โอลด์ เร๊คขอร์ด ออฟฟ เดอะ เช๊ลฟ)
I’ll sit and listen to ’em by myself
(แอล ซิท แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เอ็ม บาย ไมเซลฟ)
Today’s music aln ‘t got the same soul
(ทูเดย์ มิ๊วสิค aln ที ก็อท เดอะ เซม โซล)
I like that old time rock ‘n’ roll
(ไอ ไล๊ค แดท โอลด์ ไทม์ ร๊อค เอ็น โรลล)
Don’t try to take me to a disco
(ด้อนท์ ธราย ทู เท้ค มี ทู อะ ดิสโค)
You’ll never even get me out on the
(โยว เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น เก็ท มี เอ๊าท ออน เดอะ)
In ten minutes I’ll be late for the door
(อิน เท็น มิ๊หนิท แอล บี เหลท ฟอร์ เดอะ ดอร์)
I like that old time rock’n’ roll
(ไอ ไล๊ค แดท โอลด์ ไทม์ rockn โรลล)

Still like that old time rock’n’ roll
(สทิลล ไล๊ค แดท โอลด์ ไทม์ rockn โรลล)
That kind of music just soothes the soul
(แดท ไคนด์ อ็อฝ มิ๊วสิค จั๊สท ซูฑ เดอะ โซล)
I reminisce about the days of old
(ไอ ริมมีนิด อะเบ๊าท เดอะ เดย์ อ็อฝ โอลด์)
With that old time rock ‘n’ roll
(วิธ แดท โอลด์ ไทม์ ร๊อค เอ็น โรลล)
Won’t go to hear them play a tango
(ว็อนท โก ทู เฮียร เด็ม เพลย์ อะ แทงโก)
I’d rather hear some blues or funky old soul
(อาย ร๊าเธ่อร์ เฮียร ซัม บลู ออ ฟังคิ โอลด์ โซล)
There’s only sure way to get me to go
(แดร์ โอ๊นลี่ ชัวร์ เวย์ ทู เก็ท มี ทู โก)
Start playing old time rock ‘n’ roll
(สท๊าร์ท พเลนิ่ง โอลด์ ไทม์ ร๊อค เอ็น โรลล)
Call me a relic, call me what you will
(คอลลํ มี อะ เรลอิค , คอลลํ มี ว๊อท ยู วิล)
Say I’m old-fashioned, say I’m over the hill
(เซย์ แอม โอลด์ แฟ๊ชั่น , เซย์ แอม โอ๊เฝ่อร เดอะ ฮิลล์)
Today’ music ain’t got the same soul
(ทูเดย์ มิ๊วสิค เอน ก็อท เดอะ เซม โซล)
I like that old time rock ‘n’ roll
(ไอ ไล๊ค แดท โอลด์ ไทม์ ร๊อค เอ็น โรลล)

Still like that old time rock’n’ roll
(สทิลล ไล๊ค แดท โอลด์ ไทม์ rockn โรลล)
That kind of music just soothes the soul
(แดท ไคนด์ อ็อฝ มิ๊วสิค จั๊สท ซูฑ เดอะ โซล)
I reminisce about the days of old
(ไอ ริมมีนิด อะเบ๊าท เดอะ เดย์ อ็อฝ โอลด์)
With that old time rock ‘n’ roll
(วิธ แดท โอลด์ ไทม์ ร๊อค เอ็น โรลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Old Time Rock & Roll คำอ่านไทย Bob Seger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น