เนื้อเพลง In The Presence of Enemies-Part II คำอ่านไทย Dream Theater

Welcome tired pilgrim
(เว้ลคั่ม ไทร์ พีลกริม)
Into the circle
(อิ๊นทู เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล)
We have been waiting
(วี แฮ็ฝ บีน เวททิง)
Everyoneดs gathered for your arrival
(Everyoneดs แก๊เธ่อร์ ฟอร์ ยุร แอะไรฝแอ็ล)
All the believers
(ออล เดอะ บิลีฝเฝอะ)

Angels fall, all for you, heretic
(แอ๊งเจล ฟอลล์ , ออล ฟอร์ ยู , เฮเระทิค)
Demon heart bleed for us
(ดีมัน ฮาร์ท บลีด ฟอร์ อัซ)

Iดve been waiting for you,
(Iดve บีน เวททิง ฟอร์ ยู ,)
Weary preacher man
(เวียริ พิทเชอร์ แมน)
You have been expected
(ยู แฮ็ฝ บีน เอ็กซเพ็คท)
Now we can begin
(นาว วี แคน บีกิน)
Let this hollow day of judgment break
(เล็ท ดิส ฮ๊อลโล่ว เดย์ อ็อฝ จัจเม็นท เบร๊ค)
I have known you father,
(ไอ แฮ็ฝ โนน ยู ฟ๊าเท่อร ,)
And your sacred quest
(แอนด์ ยุร เซคเร็ด คเว็ซท)
Blessed soldier fighting
(เบล๊ส โซ๊ลเจ้อร์ ไฟท์ดิง)
You shall never rest
(ยู แชลล์ เน๊เฝ่อร์ เรสท)
I have known you, but do you know me?
(ไอ แฮ็ฝ โนน ยู , บั๊ท ดู ยู โนว์ มี)

Angels fall, all for you, heretic
(แอ๊งเจล ฟอลล์ , ออล ฟอร์ ยู , เฮเระทิค)
Demon heart bleed for us
(ดีมัน ฮาร์ท บลีด ฟอร์ อัซ)
[My soul is yours dark master, I will fight for you]
([ มาย โซล อีส ยุร ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ , ไอ วิล ไฟ้ท ฟอร์ ยู ])
Dark master within, I will fight for you
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ วิธอิน , ไอ วิล ไฟ้ท ฟอร์ ยู)
Dark master of sin, now my soul is yours
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ ซิน , นาว มาย โซล อีส ยุร)
Dark master, my guide, I will die for you
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ , มาย ไก๊ด , ไอ วิล ดาย ฟอร์ ยู)
Dark master inside#
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ อิ๊นไซด์ #)

I cannot see his face
(ไอ แคนน็อท ซี ฮิส เฟซ)
But I could feel despite
(บั๊ท ไอ เคิด ฟีล เดสไพ๊ทํ)
A presence from the dead
(อะ พเรสเอ็นซ ฟรอม เดอะ เด้ด)
Abandoned by the light
(อะแบ๊นดั้น บาย เดอะ ไล๊ท)
His shadow will consume you from within
(ฮิส แฌดโอ วิล คอนซูม ยู ฟรอม วิธอิน)
This power that I sense
(ดิส พ๊าวเว่อร์ แดท ไอ เซ้นส)
Been raged behind those eyes
(บีน แร๊ก บีฮายน์ โฑส อาย)
This justice straddling ghost
(ดิส จัสติกส straddlings โก๊สท)
A spirit deep inside
(อะ สพีหริท ดี๊พ อิ๊นไซด์)
The body and the soul both frets
(เดอะ บ๊อดี้ แอนด์ เดอะ โซล โบทรฺ ฟเร็ท)
For they are one
(ฟอร์ เด อาร์ วัน)

Angels fall, all for you, heretic
(แอ๊งเจล ฟอลล์ , ออล ฟอร์ ยู , เฮเระทิค)
Demon heart bleed for us
(ดีมัน ฮาร์ท บลีด ฟอร์ อัซ)
[My soul is yours dark master, I will fight for you]
([ มาย โซล อีส ยุร ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ , ไอ วิล ไฟ้ท ฟอร์ ยู ])
Dark master within, I will fight for you
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ วิธอิน , ไอ วิล ไฟ้ท ฟอร์ ยู)
Dark master of sin, now my soul is yours
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ ซิน , นาว มาย โซล อีส ยุร)
Dark master, my guide, I will die for you
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ , มาย ไก๊ด , ไอ วิล ดาย ฟอร์ ยู)
Dark master inside#
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ อิ๊นไซด์ #)
Dark master, Iดm in, I belong to you
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ , Iดm อิน , ไอ บีลอง ทู ยู)
Dark master within#
(ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์ วิธอิน #)

Heil! Heil! Heil! Heil!
(ไฮล ! ไฮล ! ไฮล ! ไฮล !)
Heil! Heil! Heil! Heil!
(ไฮล ! ไฮล ! ไฮล ! ไฮล !)

Donดt
(Donดt)
Bother trying to find them
(บ๊อเทร่อรฺ ทไรอิง ทู ไฟนด์ เด็ม)
They will be coming to you
(เด วิล บี คัมอิง ทู ยู)
Fight,
(ไฟ้ท ,)
Fight and destroy until you canดt take anymore
(ไฟ้ท แอนด์ เดสทรอย อันทิล ยู canดt เท้ค แอนนี่มอ)
Spill,
(สพิลล ,)
Hey! Spill the blood of rebels
(เฮ ! สพิลล เดอะ บลัด อ็อฝ เร๊เบ่ล)
They are the terror of hell
(เด อาร์ เดอะ เท๊อร์เร่อร์ อ็อฝ เฮ็ลล)
Flesh,
(เฟลช ,)

Iดm being dead
(Iดm บีอิง เด้ด)
Stopping at nothing to kill
(ซทอพพิง แอ็ท นัธอิง ทู คิลล์)
Saint,
(เซ๊นท ,)
Caught in a moment of weakness
(คอท อิน อะ โม๊เม้นท อ็อฝ วีคเน็ซ)
Ended the greatness of all
(เอ็นด เดอะ กเรทเน็ซ อ็อฝ ออล)
Sold,
(โซลด ,)
Half of my soul
(ฮาล์ฟ อ็อฝ มาย โซล)
And now Iดm still waiting for you
(แอนด์ นาว Iดm สทิลล เวททิง ฟอร์ ยู)

I judge us, my eyes see
(ไอ จั๊ดจ อัซ , มาย อาย ซี)
I judge and I am just
(ไอ จั๊ดจ แอนด์ ดาย แอ็ม จั๊สท)
For I speak of the beast
(ฟอร์ ไอ สพี๊ค อ็อฝ เดอะ บี๊สท)
That lives in all of us
(แดท ไล้ฝ ซิน ออล อ็อฝ อัซ)
Unwelcome ones your time has come
(Unwelคัมมอนes ยุร ไทม์ แฮ็ส คัม)

Lord,
(หลอร์ด ,)
You are my god and my shepherd
(ยู อาร์ มาย ก๊อด แอนด์ มาย เฌพเอิด)
Nothing more shall I want
(นัธอิง โม แชลล์ ไอ ว้อนท)
War,
(วอร์ ,)
Through the abyss
(ทรู ดิ อะบิซ)
Into the shadow of death
(อิ๊นทู เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เด้ท)

Fear,
(เฟียร์ ,)
There is no reason to fear now
(แดร์ อีส โน รี๊ซั่น ทู เฟียร์ นาว)
While you are with me
(ไวล์ ยู อาร์ วิธ มี)
My,
(มาย ,)
Couple of flows
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โฟลว์)
My enemyดs blood
(มาย enemyดs บลัด)
I,
(ไอ ,)
Get in the house of the lord
(เก็ท อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ เดอะ หลอร์ด)
Forever, amen
(ฟอเร๊เฝ่อร , เอเมน)
Death,
(เด้ท ,)
Follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี)
Oh, the wish of my life
(โอ , เดอะ วิ๊ช อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

I judge us, my eyes see
(ไอ จั๊ดจ อัซ , มาย อาย ซี)
I judge and I am just
(ไอ จั๊ดจ แอนด์ ดาย แอ็ม จั๊สท)
For I speak of the beast
(ฟอร์ ไอ สพี๊ค อ็อฝ เดอะ บี๊สท)
That lives in all of us
(แดท ไล้ฝ ซิน ออล อ็อฝ อัซ)
Unwelcome one your time has come
(Unwelคัมมอนe ยุร ไทม์ แฮ็ส คัม)

Servants of the fallen
(เซอแฝ็นท อ็อฝ เดอะ ฟอลเล็น)
Fight to make the way
(ไฟ้ท ทู เม้ค เดอะ เวย์)
For the saviorดs calling
(ฟอร์ เดอะ saviorดs คอลลิง)
On this wicked day
(ออน ดิส วิค เดย์)
Through a veil of madness
(ทรู อะ เฝล อ็อฝ แมดเน็ซ)
With a vicious play
(วิธ อะ ฝิ๊เคี๊ยส เพลย์)
One man marches on
(วัน แมน มาสชีสฺ ออน)
Standing in the way
(ซแทนดิง อิน เดอะ เวย์)
[Itดs time to go, dark lord]
([ Itดs ไทม์ ทู โก , ด๊าร์ค หลอร์ด ])

My soul grows weaker
(มาย โซล โกรว์ เวเกอ)
He knows and he waits
(ฮี โนว์ แซน ฮี เว้ท)
He watches over me
(ฮี วัทเชซ โอ๊เฝ่อร มี)
Standing at the inferno gates
(ซแทนดิง แอ็ท ดิ อินเฟอโน เกท)
In the hour of darkness
(อิน เดอะ เอาเอ้อร์ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
The moment I feared has passed
(เดอะ โม๊เม้นท ไอ เฟียร์ แฮ็ส พาสส)
The moment I lost my faith
(เดอะ โม๊เม้นท ไอ ล็อซท มาย เฟท)
Promising salvation
(พรอมอิซิง แซ็ลเฝฌัน)
My soul is my own now
(มาย โซล อีส มาย โอว์น นาว)
I do not fight for you, dark master
(ไอ ดู น็อท ไฟ้ท ฟอร์ ยู , ด๊าร์ค ม๊าสเต้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Presence of Enemies-Part II คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น