เนื้อเพลง Take Me Away คำอ่านไทย Avril Lavigne

I cannot find a way to describe it
(ไอ แคนน็อท ไฟนด อะ เว ทู ดิซไครบ อิท)
It’s there inside; all I do is hide
(อิทซ แฑ อีนไซด ; ออล ไอ ดู อีส ไฮด)
I wish that it would just go away
(ไอ วิฌ แดท ดิธ วูด จัซท โก อะเว)
What would you do, you do, if you knew
(ฮว็อท วูด ยู ดู , ยู ดู , อิฟ ยู นยู)
What would you do
(ฮว็อท วูด ยู ดู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
All the pain I thought I knew
(ออล เดอะ เพน นาย ธอท ไอ นยู)
All the thoughts lead back to you
(ออล เดอะ ธอท เล็ด แบ็ค ทู ยู)
Back to what was never said
(แบ็ค ทู ฮว็อท วอส เนฝเออะ เซ็ด)
Back and forth inside my head
(แบ็ค แอ็นด โฟธ อีนไซด ไม เฮ็ด)
I can’t handle this confusion
(ไอ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ที ค็อนฟยูฉัน)
I’m unable; come and take me away
(แอม อันเอ๊เบิ่ล ; คัม แอ็นด เทค มี อะเว)

I feel like I am all alone
(ไอ ฟีล ไลค ไก แอ็ม ออล อะโลน)
[adsense]
All by myself I need to get around this
(ออล ไบ ไมเซลฟ ไอ เน ทู เก็ท อะเรานด ที)
My words are cold, I don’t want them to hurt you
(ไม เวิด แซร์ โคลด , ไอ ด้อนท์ ว็อนท เฑ็ม ทู เฮิท ยู)
If I show you, I don’t think you’d understand
(อิฟ ฟาย โฌ ยู , ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู อันเดิซแทนด)
Cause no one understands
(คอส โน วัน อันเดิซแทนด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m going nowhere [on and on and]
(แอม โกอิ้ง โนแวร์ [ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ])
I’m getting nowhere [on and on and on]
(แอม เกดดดิ้ง โนแวร์ [ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ])
Take me away
(เทค มี อะเว)
I’m going nowhere [on and off and off and on]
(แอม โกอิ้ง โนแวร์ [ ออน แอ็นด ออฟฟ แอ็นด ออฟฟ แอ็นด ออน ])
[and off and on]
([ แอ็นด ออฟฟ แอ็นด ออน ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Take me away
(เทค มี อะเว)
Break me away
(บเรค มี อะเว)
Take me away
(เทค มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Me Away คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น