เนื้อเพลง Ladies Night คำอ่านไทย Kool & The Gang

Mmmmmmm oh, yeah
(Mmmmmmm โอ , เย่)
What a night
(ว๊อท ดา ไน๊ท)

Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And the feeling’s right
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
Oh, what a night
(โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท)
[Oh, what a night]
([ โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท ])

Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And the feeling’s right
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
Oh, what a night
(โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท)

Girls, y’all got one [one]
(เกิร์ล , ยอล ก็อท วัน [ วัน ])
A night that’s special everywhere
(อะ ไน๊ท แด้ท สเพ๊เชี่ยล เอวี่แวร์)
From New York to Hollywood
(ฟรอม นิว ยอค ทู ฮอลิวูด)
It’s ladies night
(อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And girl the feeling’s good
(แอนด์ เกิร์ล เดอะ ฟีลอิง กู๊ด)

Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And the feeling’s right
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
Oh, what a night
(โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท)

Romantic Lady, single baby
(โระแมนทิค เล๊ดี้ , ซิ๊งเกิ้ล เบ๊บี้)
Mmmmm sophisticated mama
(Mmmmm โซะฟิซทิเคท มามะ)
[Whoooooooa]
([ Whoooooooa ])
Come on you disco lady, yeah
(คัมมอน ยู ดิสโค เล๊ดี้ , เย่)
Stay with me tonight, mama ,yeah
(สเทย์ วิธ มี ทูไน๊ท , มามะ , เย่)

If you hear any noise
(อิ๊ฟ ยู เฮียร เอ๊นี่ น๊อยส)
It ain’t the boys,
(อิท เอน เดอะ บอย ,)
It’s ladies night, uh-huh
(อิทซ เลดิส ไน๊ท , อา ฮู)

Gonna step out ladies night
(กอนนะ สเท็พ เอ๊าท เลดิส ไน๊ท)
Steppin’ out ladies night
(สเตปปิน เอ๊าท เลดิส ไน๊ท)
Gonna step out ladies night
(กอนนะ สเท็พ เอ๊าท เลดิส ไน๊ท)
Steppin’ out ladies night
(สเตปปิน เอ๊าท เลดิส ไน๊ท)

Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And the feeling’s right
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
Oh, what a night
(โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท)
[Oh, what a night]
([ โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท ])

Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
And the feeling’s right
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Oh, yes, it’s ladies night
(โอ , เย็ซ , อิทซ เลดิส ไน๊ท)
Oh, what a night
(โอ , ว๊อท ดา ไน๊ท)

On disco lights
(ออน ดิสโค ไล๊ท)
Your name will be seen
(ยุร เนม วิล บี ซีน)
You can fullfill all your dreams
(ยู แคน fullfill ออล ยุร ดรีม)
Party here, party there, everywhere
(พ๊าร์ที่ เฮียร , พ๊าร์ที่ แดร์ , เอวี่แวร์)
This is your night, baby
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , เบ๊บี้)
You’ve got to be there
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บี แดร์)

Well, this is your night, tonight
(เวลล , ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
[Come on let’s all celebrate]
([ คัมมอน เล็ท ซอร์ เซ๊เลเบรท ])
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
[Come on let’s all celebrate]
([ คัมมอน เล็ท ซอร์ เซ๊เลเบรท ])
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
[Come on let’s all celebrate]
([ คัมมอน เล็ท ซอร์ เซ๊เลเบรท ])
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
This is your night, tonight
(ดิส ซิส ยุร ไน๊ท , ทูไน๊ท)
[Come on let’s all celebrate]
([ คัมมอน เล็ท ซอร์ เซ๊เลเบรท ])
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ladies Night คำอ่านไทย Kool & The Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น