เนื้อเพลง Words คำอ่านไทย Madonna

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Words, they cut like a knife
(เวิร์ด , เด คัท ไล๊ค เก ไน๊ฟ)
Cut into my life
(คัท อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
I don’t want to hear your words
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู เฮียร ยุร เวิร์ด)
They always attack
(เด ออลเว แอทแท๊ค)
Please take them all back
(พลีซ เท้ค เด็ม ออล แบ็ค)
If they’re yours I don’t want anymore
(อิ๊ฟ เดรว ยุร ซาย ด้อนท์ ว้อนท แอนนี่มอ)

You think you’re so smart
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ โซ สมาร์ท)
You try to manipulate me
(ยู ธราย ทู แมนิ๊พิวเหลท มี)
You try to humiliate with your words
(ยู ธราย ทู ฮิวมิ๊ลิเอท วิธ ยุร เวิร์ด)
You think you’re so chic
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ โซ ชิค)
You write me beautiful letters
(ยู ไร๊ท มี บยูทิฟุล เล็ทเท่อร์)
You think you’re so much better than me
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ โซ มัช เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มี)

Bridge:
(บริดจ :)

But your actions speak louder than words
(บั๊ท ยุร แอคฌัน สพี๊ค ลาวเดอ แฑ็น เวิร์ด)
And they’re only words, unless they’re true
(แอนด์ เดรว โอ๊นลี่ เวิร์ด , อันเล๊ซ เดรว ทรู)
Your actions speak louder than promises
(ยุร แอคฌัน สพี๊ค ลาวเดอ แฑ็น พรอมอิซ)
You’re inclined to make and inclined to break
(ยัวร์ อิ๊นไคลน์ ทู เม้ค แอนด์ อิ๊นไคลน์ ทู เบร๊ค)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

You think you’re so shrewd
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ โซ ฌรูด)
You try to bring me low
(ยู ธราย ทู บริง มี โลว)
You try to gain control with your words
(ยู ธราย ทู เกน คอนโทรล วิธ ยุร เวิร์ด)

[bridge]
([ บริดจ ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Friends they tried to warn me about you
(เฟรน เด ทไร ทู วอร์น มี อะเบ๊าท ยู)
He has good manners, he’s so romantic
(ฮี แฮ็ส กู๊ด แม๊นเน่อร์ , อีส โซ โระแมนทิค)
But he’ll only make you blue
(บั๊ท เฮ็ลล โอ๊นลี่ เม้ค ยู บลู)
How can I explain to them
(ฮาว แคน นาย เอ็กซเพลน ทู เด็ม)
How could they know
(ฮาว เคิด เด โนว์)
I’m in love with your words
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยุร เวิร์ด)
Your words
(ยุร เวิร์ด)

You think you’re so sly
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ โซ ซไล)
I caught you at your game
(ไอ คอท ยู แอ็ท ยุร เกม)
You will not bring me shame with your words
(ยู วิล น็อท บริง มี เชม วิธ ยุร เวิร์ด)

[bridge]
([ บริดจ ])
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Too much blinding light
(ทู มัช บลายดิง ไล๊ท)
Your touch, I’ve grown tired of your words
(ยุร ทั๊ช , แอฝ กโรน ไทร์ อ็อฝ ยุร เวิร์ด)
Words, words
(เวิร์ด , เวิร์ด)
A linguistic form that can meaningfully be spoken in isolation
(อะ ลิงกวีซทิค ฟอร์ม แดท แคน meaningfully บี ซโพเค็น อิน ไอโซะเลฌัน)
Conversation, expression, a promise, a sigh
(คอนเฝอะเซฌัน , เอ็คซพเรฌอัน , อะ พรอมอิซ , อะ ไซ)
In short, a lie
(อิน ช๊อร์ท , อะ ไล)
A message from heaven, a signal from hell
(อะ เม๊สเสจ ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น , อะ ซีกแน็ล ฟรอม เฮ็ลล)
I give you my word I’ll never tell
(ไอ กี๊ฝ ยู มาย เวิร์ด แอล เน๊เฝ่อร์ เทลล)
Language that is used in anger
(แล๊งเควจ แดท อีส ยู๊ส อิน แอ๊งเก้อร)
Personal feelings signaling danger
(เพอซแน็ล ฟีลอิง signalings แด๊งเจ้อร์)
A brief remark, an utterance, information
(อะ บริ๊ฟ รีม๊าร์ค , แอน อัทเทอะแร็นซ , อินเฟาะเมฌัน)
Don’t mince words, don’t be evasive
(ด้อนท์ มินซ เวิร์ด , ด้อนท์ บี อิเฝซิฝ)
Speak your mind, be persuasive
(สพี๊ค ยุร ไมนด์ , บี เพิซเวซิฝ)
A pledge, a commitment, communication, words
(อะ พเล็จ , อะ ค็อมมีทเม็นท , ค็อมยูนิเคฌัน , เวิร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Words คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น