เนื้อเพลง Stop and Stare คำอ่านไทย OneRepublic

This town is colder now, I think it’s sick of us
(ที ทาวน์ อีส โคลเดอ เนา , ไอ ธิงค อิทซ ซิค อ็อฝ อัซ)
It’s time to make our move, I’m shakin’ off the rust
(อิทซ ไทม ทู เมค เอ๊า มูฝ , แอม เชคกินออฟฟ เดอะ รัซท)
I’ve got my heart set on anywhere but here
(อิฝ ก็อท ไม ฮาท เซ็ท ออน เอนอิฮแว บัท เฮียร)
I’m staring down myself, counting up the years
(แอม ซแทริง เดาน ไมเซลฟ , เค๊าติง อัพ เดอะ เยีย)

Steady hands just take the wheel
(ซเทดอิ แฮ็นด จัซท เทค เดอะ ฮวีล)
Every glance is killing me
(เอฝริ กลานซ อีส คีลลิง มี)
Time to make one last appeal
(ไทม ทู เมค วัน ลาซท แอ็พพีล)
For the life I live
(ฟอ เดอะ ไลฟ ไอ ไลฝ)

Stop and stare
(ซท็อพ แอ็นด ซแท)
I think I’m moving but I go nowhere
(ไอ ธิงค แอม มูฝอิง บัท ไอ โก โนแวร์)
Yeah, I know that everyone gets scared
(เย่ , ไอ โน แดท เอ๊วี่วัน เก็ท ซคา)
But I’ve become what I can’t be, oh
(บัท อิฝ บิคัม ฮว็อท ไอ แค็นท บี , โอ)

Stop and stare
(ซท็อพ แอ็นด ซแท)
You start to wonder why you’re here not there
(ยู ซทาท ทู วันเดอะ ฮไว ยัวร์ เฮียร น็อท แฑ)
And you’d give anything to get what’s fair
(แอ็นด ยู กิฝ เอนอิธิง ทู เก็ท ฮว็อท แฟ)
But fair ain’t what you really need
(บัท แฟ เอน ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ เน)
Oh, can you see what I see’
(โอ , แค็น ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)

They’re tryin’ to come back, all my senses push
(เดรว ทายอิน ทู คัม แบ็ค , ออล ไม เซ็นซ พุฌ)
[adsense]
Untie the weight bags, I never thought I could
(อันไท เดอะ เวท แบ็ก , ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ คูด)
Steady feet, don’t fail me now
(ซเทดอิ ฟีท , ด้อนท์ เฟล มี เนา)
I’m gonna run till you can’t walk
(แอม กอนนะ รัน ทิล ยู แค็นท วอค)
Something pulls my focus out
(ซัมติง พุล ไม โฟ๊คัส เอาท)
And I’m standing down
(แอ็นด แอม ซแทนดิง เดาน)

Stop and stare
(ซท็อพ แอ็นด ซแท)
I think I’m moving but I go nowhere
(ไอ ธิงค แอม มูฝอิง บัท ไอ โก โนแวร์)
Yeah, I know that everyone gets scared
(เย่ , ไอ โน แดท เอ๊วี่วัน เก็ท ซคา)
But I’ve become what I can’t be, oh
(บัท อิฝ บิคัม ฮว็อท ไอ แค็นท บี , โอ)

Stop and stare
(ซท็อพ แอ็นด ซแท)
You start to wonder why you’re here not there
(ยู ซทาท ทู วันเดอะ ฮไว ยัวร์ เฮียร น็อท แฑ)
And you’d give anything to get what’s fair
(แอ็นด ยู กิฝ เอนอิธิง ทู เก็ท ฮว็อท แฟ)
But fair ain’t what you really need
(บัท แฟ เอน ฮว็อท ยู ริแอ็ลลิ เน)
Oh, you don’t need
(โอ , ยู ด้อนท์ เน)

Stop and stare
(ซท็อพ แอ็นด ซแท)
I think I’m moving but I go nowhere
(ไอ ธิงค แอม มูฝอิง บัท ไอ โก โนแวร์)
Yeah, I know that everyone gets scared
(เย่ , ไอ โน แดท เอ๊วี่วัน เก็ท ซคา)
I’ve become what I can’t be
(อิฝ บิคัม ฮว็อท ไอ แค็นท บี)
Oh, do you see what I see?
(โอ , ดู ยู ซี ฮว็อท ไอ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop and Stare คำอ่านไทย OneRepublic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น