เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย O’Ryan

If you want it and i got it
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ แอนด์ ดาย ก็อท ดิธ)
I’ll give it to you
(แอล กี๊ฝ อิท ทู ยู)
And if you need it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู นี๊ด ดิท)
Just call me, i’ll be there for you
(จั๊สท คอลลํ มี , แอล บี แดร์ ฟอร์ ยู)
And baby all of my secrets
(แอนด์ เบ๊บี้ ออล อ็อฝ มาย ซี๊เขร็ท)
I’ll share them with you
(แอล แชร์ เด็ม วิธ ยู)
It ain’t nothing babe, put that on everything
(อิท เอน นัธอิง เบ้บ , พุท แดท ออน เอ๊วี่ติง)
I’ll be the water in your shower
(แอล บี เดอะ ว๊อเท่อร อิน ยุร เช๊าเว่อร์)
To wash away the day
(ทู ว๊อช อะเวย์ เดอะ เดย์)
I’ll be the answer to your problem
(แอล บี ดิ แอ๊นเซ่อร ทู ยุร โพร๊เบล่ม)
When you can’t find a way
(เว็น ยู แค็นท ไฟนด์ อะ เวย์)
Never hurt you or leave you cuz it ain’t like that
(เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู ออ ลี๊ฝ ยู คัซ อิท เอน ไล๊ค แดท)
Wanna be your man that’s where my head is at
(วอนนา บี ยุร แมน แด้ท แวร์ มาย เฮด อีส แอ็ท)

I’d give you anything and everyting just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอฟรี่ทิง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[just to be with you]
([ จั๊สท ทู บี วิธ ยู ])
In every way
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
[every way]
([ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์ ])
Make some changes and be a better man
(เม้ค ซัม เช้งจํ แซน บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Give up the girls and be dedicated to you baby
(กี๊ฝ อั๊พ เดอะ เกิร์ล แซน บี เด๊ดดิเขต ทู ยู เบ๊บี้)
[cuz i want you]
([ คัซ ไอ ว้อนท ยู ])
Cuz i want you more than anything [oh yeah]
(คัซ ไอ ว้อนท ยู โม แฑ็น เอนอิธิง [ โอ เย่ ])
More than all the money this world could bring to me
(โม แฑ็น ออล เดอะ มั๊นนี่ ดิส เวิลด เคิด บริง ทู มี)
[awww baby]
([ awww เบ๊บี้ ])
I’d give you anything and everything just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอ๊วี่ติง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[be with you]
([ บี วิธ ยู ])
In everyway
(อิน เอฟวี่เวย์)

[Listen]
([ ลิ๊สซึ่น ])
When you’re out late with your girlfriends
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท เหลท วิธ ยุร เกลิลเฟรน)
I’m waiting for you
(แอม เวททิง ฟอร์ ยู)
Ain’t no beefin about nothing
(เอน โน บีฟิน อะเบ๊าท นัธอิง)
Cuz girl i trust you
(คัซ เกิร์ล ไอ ทรัสท ยู)
And i know that you’ll hold me down whatever you do
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท โยว โฮลด์ มี เดาน ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
I just can’t explain how you make me feel this way [oh i]
(ไอ จั๊สท แค็นท เอ็กซเพลน ฮาว ยู เม้ค มี ฟีล ดิส เวย์ [ โอ ไอ ])
Wanna be the pillow where you rest you head
(วอนนา บี เดอะ พิ๊ลโล่ว แวร์ ยู เรสท ยู เฮด)
[and] anyplace you wanna go i’ll take you there
([ แอนด์ ] แอนนีเพซ ยู วอนนา โก แอล เท้ค ยู แดร์)
[it] don’t matter what they say don’t really care
([ อิท ] ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด เซย์ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แคร์)
I want you so bad that’s where my head is at
(ไอ ว้อนท ยู โซ แบ้ด แด้ท แวร์ มาย เฮด อีส แอ็ท)

I’d give you anything and everyting just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอฟรี่ทิง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[just to be with you]
([ จั๊สท ทู บี วิธ ยู ])
In every way
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
[every way]
([ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์ ])
Make some changes and be a better man
(เม้ค ซัม เช้งจํ แซน บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Give up the girls and be dedicated to you baby
(กี๊ฝ อั๊พ เดอะ เกิร์ล แซน บี เด๊ดดิเขต ทู ยู เบ๊บี้)
[cuz i want you]
([ คัซ ไอ ว้อนท ยู ])
Cuz i want you more than anything [oh yeah]
(คัซ ไอ ว้อนท ยู โม แฑ็น เอนอิธิง [ โอ เย่ ])
More than all the money this world could bring to me
(โม แฑ็น ออล เดอะ มั๊นนี่ ดิส เวิลด เคิด บริง ทู มี)
[awww baby]
([ awww เบ๊บี้ ])
I’d give you anything and everything just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอ๊วี่ติง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[be with you]
([ บี วิธ ยู ])
In everyway
(อิน เอฟวี่เวย์)

Oh yes baby i’m not running games
(โอ เย็ซ เบ๊บี้ แอม น็อท รันนิง เกม)
[trust me girl]
([ ทรัสท มี เกิร์ล ])
Girl i need you this way
(เกิร์ล ไอ นี๊ด ยู ดิส เวย์)
I’m so incomplete
(แอม โซ อินค็อมพลีท)
[i’m so incomplete]
([ แอม โซ อินค็อมพลีท ])
No one to call my own
(โน วัน ทู คอลลํ มาย โอว์น)
Don’t wanna be alone
(ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Darling can’t you see
(ดาร์ลิ่ง แค็นท ยู ซี)
Can’t you see that i’d give…
(แค็นท ยู ซี แดท อาย กี๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’d give you anything and everyting just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอฟรี่ทิง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[just to be with you]
([ จั๊สท ทู บี วิธ ยู ])
In every way
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
[every way]
([ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์ ])
Make some changes and be a better man
(เม้ค ซัม เช้งจํ แซน บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Give up the girls and be dedicated to you baby
(กี๊ฝ อั๊พ เดอะ เกิร์ล แซน บี เด๊ดดิเขต ทู ยู เบ๊บี้)
[cuz i want you]
([ คัซ ไอ ว้อนท ยู ])
Cuz i want you more than anything [oh yeah]
(คัซ ไอ ว้อนท ยู โม แฑ็น เอนอิธิง [ โอ เย่ ])
More than all the money this world could bring to me
(โม แฑ็น ออล เดอะ มั๊นนี่ ดิส เวิลด เคิด บริง ทู มี)
[awww baby]
([ awww เบ๊บี้ ])
I’d give you anything and everything just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอ๊วี่ติง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[be with you]
([ บี วิธ ยู ])
In everyway
(อิน เอฟวี่เวย์)

I’d give you anything and everyting just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอฟรี่ทิง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[just to be with you]
([ จั๊สท ทู บี วิธ ยู ])
In every way
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
[every way]
([ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์ ])
Make some changes and be a better man
(เม้ค ซัม เช้งจํ แซน บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
Give up the girls and be dedicated to you baby
(กี๊ฝ อั๊พ เดอะ เกิร์ล แซน บี เด๊ดดิเขต ทู ยู เบ๊บี้)
[cuz i want you]
([ คัซ ไอ ว้อนท ยู ])
Cuz i want you more than anything [oh yeah]
(คัซ ไอ ว้อนท ยู โม แฑ็น เอนอิธิง [ โอ เย่ ])
More than all the money this world could bring to me
(โม แฑ็น ออล เดอะ มั๊นนี่ ดิส เวิลด เคิด บริง ทู มี)
[awww baby]
([ awww เบ๊บี้ ])
I’d give you anything and everything just to be with you
(อาย กี๊ฝ ยู เอนอิธิง แอนด์ เอ๊วี่ติง จั๊สท ทู บี วิธ ยู)
[be with you]
([ บี วิธ ยู ])
In everyway
(อิน เอฟวี่เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything คำอ่านไทย O’Ryan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น