เนื้อเพลง The Perfect Crime #2 คำอ่านไทย The Decemberists

Sing news with passion of the pistol
(ซิง นิว วิธ แพ๊ชชั่น อ็อฝ เดอะ พิ๊สท่อล)
Sing bews of the warning by the whistle
(ซิง bews อ็อฝ เดอะ วอนิง บาย เดอะ วิสเทิ่ล)
A night so dark in the waning
(อะ ไน๊ท โซ ด๊าร์ค อิน เดอะ wanings)
A dawn obscured by slate sky raining, oh oh
(อะ ดอว์น อ๊อบสคูร์ บาย สเล๊ท สกาย เรนนิง , โอ โอ)

Five and twenty burglars by the reservoir
(ไฟฝ แอนด์ ทเว้นที่ เบ๊อร์กล้ารํ บาย เดอะ เรสเอิฝวา)
A teenage lookout on the signal tower
(อะ ที๊นเอ๊จ ลุคเก๊า ออน เดอะ ซีกแน็ล เท๊าเว่อร์)
The mogul’s daughter in hog ties
(เดอะ โมกัล ด๊อเท่อร์ อิน ฮ็อก ไท)
The mogul fingers the wrong guy, all right
(เดอะ โมกัล ฟิ๊งเก้อร เดอะ รอง กาย , ออล ไร๊ท)

It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)
It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)

The bagman’s quaking in the fingers
(เดอะ bagmans quakings อิน เดอะ ฟิ๊งเก้อร)
The hand-off glance a little lingers
(เดอะ แฮนด์ ออฟฟ แกล๊นซ์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลีงเกอะ)
A well-dressed man in the crosshairs
(อะ เวลล เดรส แมน อิน เดอะ คอสแฮร์)
A shot rings out from somewhere upstairs
(อะ ฌ็อท ริง เอ๊าท ฟรอม ซัมแวร์ อั๊พสแทร์)

It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)
It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)

It was the perfect crime
(อิท วอส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)

It was like a ticker-tape parade
(อิท วอส ไล๊ค เก ทีคเคอะ เท๊พ พาเหรด)
When the last of the safe was blown away
(เว็น เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ เซฟ วอส บโลน อะเวย์)
And we all gaze from eye to eye
(แอนด์ วี ออล เกส ฟรอม อาย ทู อาย)
As we mouth our silent goodbyes
(แอส วี เม๊าธ เอ๊า ไซ๊เล่นท กู๊ดบาย)

The valley’s sleeping like a bastard
(เดอะ แฝ๊เล่ย์ ซลีพพิง ไล๊ค เก แบซเทิด)
It stinks of slumber and disaster
(อิท ซทิงค อ็อฝ ซลัมเบอะ แอนด์ ดิสแอ๊สเท่อร์)
Two words are spoke on the tap wire
(ทู เวิร์ด แซร์ ซโพค ออน เดอะ แท็พ ไวร์)
The agent’s pull finds a surefire backfire
(ดิ เอเจ้นท พูลล ไฟนด์ ซา surefire แบคไฟล์)

It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)
It was a perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect, the perfect crime
(อิท วอส ซา เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Perfect Crime #2 คำอ่านไทย The Decemberists

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น