เนื้อเพลง No Time to Think คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

In death, you face life with a child and a wife
(อิน เด้ท , ยู เฟซ ไล๊ฟ วิธ อะ ชายลํดํ แอนด์ อะ ไว๊ฟ)
Who sleep-walks through your dreams into walls.
(ฮู สลี๊พ ว๊อล์ค ทรู ยุร ดรีม อิ๊นทู วอลล์)
You’re a soldier of mercy, you’re cold and you curse,
(ยัวร์ อะ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ เม๊อร์ซี่ , ยัวร์ โคลด์ แอนด์ ยู เคอร์ส ,)
” He who cannot be trusted must fall. ”
(” ฮี ฮู แคนน็อท บี ทรัสท มัสท์ ฟอลล์ “)

Loneliness, tenderness, high society, notoriety.
(โลนลิเน็ซ , เทนเดอะเน็ซ , ไฮฮ โซไซ๊ที่ , โนโทะไรเอะทิ)
You fight for the throne and you travel alone
(ยู ไฟ้ท ฟอร์ เดอะ ธโรน แอนด์ ยู แทร๊เฝ่ล อะโลน)
Unknown as you slowly sink
(อันโนน แอส ยู ซโลลิ ซิ๊งค)
And there’s no time to think.
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

In the Federal City you been blown and shown pity,
(อิน เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล ซิ๊ที่ ยู บีน บโลน แอนด์ โฌน พิ๊ที่ ,)
In secret, for pieces of change.
(อิน ซี๊เขร็ท , ฟอร์ พี๊ซ อ็อฝ เช้งจํ)
The empress attracts you but oppression distracts you
(ดิ เอมพเร็ซ แอทแทร็คท ยู บั๊ท โอบเพสสชั่น ดิซทแรคท ยู)
And it makes you feel violent and strange.
(แอนด์ ดิท เม้ค ยู ฟีล ไฝ๊โอเล้นท แอนด์ สเทร๊งจ)

Memory, ecstasy, tyranny, hypocrisy
(เม๊มโมรี่ , เอคซทะซิ , ทีแระนิ , ฮิพอคริซิ)
Betrayed by a kiss on a cool night of bliss
(บีเทรย์ บาย อะ คิซ ออน อะ คูล ไน๊ท อ็อฝ บลิซ)
In the valley of the missing link
(อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ มีซซิง ลิ๊งค)
And you have no time to think.
(แอนด์ ยู แฮ็ฝ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

Judges will haunt you, the country priestess will want you
(จั๊ดจ วิล ฮอนท์ ยู , เดอะ คั๊นทรี่ พรีซเท็ซ วิล ว้อนท ยู)
Her worst is better than best.
(เฮอ เวิ๊ร์สท อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เบ๊สท์)
I’ve seen all these decoys through a set of deep turquoise eyes
(แอฝ ซีน ออล ฑิส ดิคอย ทรู อะ เซ็ท อ็อฝ ดี๊พ เทอคอยส อาย)
And I feel so depressed.
(แอนด์ ดาย ฟีล โซ ดีเพรส)

China doll, alcohol, duality, mortality.
(ไชนะ ดอลล์ , แอลโคะฮ็อล , ดิวแอลอิทิ , มอแทลอิทิ)
Mercury rules you and destiny fools you
(เมอคิวริ รูล ยู แอนด์ เดซทินิ ฟูล ยู)
Like the plague, with a dangerous wink
(ไล๊ค เดอะ พเลก , วิธ อะ เดนเจอะรัซ วิงค)
And there’s no time to think.
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

Your conscience betrayed you when some tyrant waylaid you
(ยุร คอนเฌ็นซ บีเทรย์ ยู เว็น ซัม ไทแร็นท waylaid ยู)
Where the lion lies down with the lamb.
(แวร์ เดอะ ไล๊อ้อน ไล เดาน วิธ เดอะ แล็ม)
I’d have paid off the traitor and killed him much later
(อาย แฮ็ฝ เพลด ออฟฟ เดอะ ทเรเทอะ แอนด์ คิลล์ ฮิม มัช เลทเออะ)
But that’s just the way that I am.
(บั๊ท แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ แดท ไอ แอ็ม)

Paradise, sacrifice, mortality, reality.
(พาราได๊ซ , แซ๊คริไฟซ์ , มอแทลอิทิ , ริแอลอิทิ)
But the magician is quicker and his game
(บั๊ท เดอะ มะจีฌแอ็น อีส ควิกเกอร์ แอนด์ ฮิส เกม)
Is much thicker than blood and blacker than ink
(อีส มัช ทิคเกอร์ แฑ็น บลัด แอนด์ blacker แฑ็น อิ๊งค)
And there’s no time to think.
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

Anger and jealousy’s all that he sells us,
(แอ๊งเก้อร แอนด์ เจลอะซิ ซอร์ แดท ฮี เซลล์ อัซ ,)
He’s content when you’re under his thumb.
(อีส ค็อนเทนท เว็น ยัวร์ อั๊นเด้อร ฮิส ทรั๊มบ์)
Madmen oppose him, but your kindness throws him
(แม๊ดเมน oppose ฮิม , บั๊ท ยุร ไคนดเน็ซ โธรว์ ฮิม)
To survive it you play deaf and dumb.
(ทู เซอร์ไฝ๊ฝ อิท ยู เพลย์ ดี๊ฟ แอนด์ ดัมบ)

Equality, liberty, humility, simplicity.
(อิควอลอิทิ , ลิ๊เบอร์ที่ , ฮิวมีลอิทิ , ซิมพลีซอิทิ)
You glance through the mirror and there’s eyes staring clear
(ยู แกล๊นซ์ ทรู เดอะ มิเร่อร์ แอนด์ แดร์ อาย ซแทริง เคลียร์)
At the back of your head as you drink
(แอ็ท เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เฮด แอส ยู ดริ๊งค)
And there’s no time to think.
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

Warlords of sorrow and queens of tomorrow
(Warlords อ็อฝ ซ๊อโร่ว แอนด์ ควีน อ็อฝ ทูม๊อโร่ว)
Will offer their heads for a prayer.
(วิล อ๊อฟเฟ่อร์ แดร์ เฮด ฟอร์ รา พเรเออะ)
You can’t find no salvation, you have no expectations
(ยู แค็นท ไฟนด์ โน แซ็ลเฝฌัน , ยู แฮ็ฝ โน เอคซเพ็คเทฌัน)
Anytime, anyplace, anywhere.
(เอนี่ไทม์ , แอนนีเพซ , เอนอิฮแว)

Mercury, gravity, nobility, humility.
(เมอคิวริ , กเรฝอิทิ , โนะบีลอิทิ , ฮิวมีลอิทิ)
You know you can’t keep her and the water gets deeper
(ยู โนว์ ยู แค็นท คี๊พ เฮอ แอนด์ เดอะ ว๊อเท่อร เก็ท ดิพเพอ)
That is leading you onto the brink
(แดท อีส ลีดอิง ยู ออนทู เดอะ บริงค)
But there’s no time to think.
(บั๊ท แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

You’ve murdered your vanity, buried your sanity
(ยู๊ฟ เม๊อร์เด้อร์ ยุร แฝนอิทิ , เบ๊อรี่ ยุร แซนอิทิ)
For pleasure you must now resist.
(ฟอร์ พเลฉเออะ ยู มัสท์ นาว รีซิ๊สท)
Lovers obey you but they cannot sway you
(ลัฝเออะ โอเบย์ ยู บั๊ท เด แคนน็อท ซเว ยู)
They’re not even sure you exist.
(เดรว น็อท อี๊เฝ่น ชัวร์ ยู เอ็กซิ๊สท)

Socialism, hypnotism, patriotism, materialism.
(โซ๊เชี่ยลิซึ่ม , hypnotism , patriotism , materialism)
Fools making laws for the breaking of jaws
(ฟูล เมคอิง ลอว์ ฟอร์ เดอะ บเรคคิง อ็อฝ จอ)
And the sound of the keys as they clink
(แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ คีย์ แอส เด คลิงค)
But there’s no time to think.
(บั๊ท แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

The bridge that you travel on goes to the Babylon girl
(เดอะ บริดจ แดท ยู แทร๊เฝ่ล ออน โกซ ทู เดอะ บาบี้ลอน เกิร์ล)
With the rose in her hair.
(วิธ เดอะ โรส อิน เฮอ แฮร์)
Starlight in the East and you’re finally released
(สตาร์ไรท์ อิน ดิ อี๊สท แอนด์ ยัวร์ ไฟแน็ลลิ รีลี๊ส)
You’re stranded but with nothing to share.
(ยัวร์ สแทรนด บั๊ท วิธ นัธอิง ทู แชร์)

Loyalty, unity, epitome, rigidity.
(ลอยแอ็ลทิ , ยูนิทิ , อิพีทโอะมิ , rigidity)
You turn around for one real last glimpse of Camille
(ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ ฟอร์ วัน เรียล ล๊าสท กลิมซ อ็อฝ Camille)
‘Neath the moon shinin’ bloody and pink
(นี๊ต เดอะ มูน ชายนิน บลัดอิ แอนด์ พิ๊งค)
And there’s no time to think.
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

Bullets can harm you and death can disarm you
(บัลเล่ แคน ฮาร์ม ยู แอนด์ เด้ท แคน ดิซาม ยู)
But no, you will not be deceived.
(บั๊ท โน , ยู วิล น็อท บี ดิซีฝ)
Stripped of all virtue as you crawl through the dirt,
(สตริปชฺ อ็อฝ ออล เฝ๊อชิ่ว แอส ยู ครอล ทรู เดอะ เดิร์ท ,)
You can give but you cannot receive.
(ยู แคน กี๊ฝ บั๊ท ยู แคนน็อท รีซี๊ฝ)

No time to choose when the truth must die,
(โน ไทม์ ทู ชู๊ส เว็น เดอะ ทรู๊ธ มัสท์ ดาย ,)
No time to lose or say goodbye,
(โน ไทม์ ทู ลู้ส ออ เซย์ กู๊ดบาย ,)
No time to prepare for the victim that’s there,
(โน ไทม์ ทู พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ ฝิ๊คทิ่ม แด้ท แดร์ ,)
No time to suffer or blink
(โน ไทม์ ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ ออ บลิ๊งค)
And no time to think.
(แอนด์ โน ไทม์ ทู ทริ๊งค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Time to Think คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น