เนื้อเพลง Good Girl คำอ่านไทย Chrisette Michele

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
What Can Really Make A Man
(ว๊อท แคน ริแอ็ลลิ เม้ค เก แมน)
No Gold Or Money, Clips And Honey
(โน โกลด์ ออ มั๊นนี่ , คลิพ แซน ฮั๊นนี่)
Dips Don’t Make A Brother Know
(ดิพ ด้อนท์ เม้ค เก บร๊าเท่อรํ โนว์)
No Don’t Make A Brother Golden
(โน ด้อนท์ เม้ค เก บร๊าเท่อรํ โกลเด็น)
What Can Really Make A Man
(ว๊อท แคน ริแอ็ลลิ เม้ค เก แมน)
Is He Really Real
(อีส ฮี ริแอ็ลลิ เรียล)
Let Me Let You Know The Deal
(เล็ท มี เล็ท ยู โนว์ เดอะ ดีล)
What What What
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท)

What Makes A Man Golden? [What?]
(ว๊อท เม้ค ซา แมน โกลเด็น [ ว๊อท ])
Is Not What He’s Holdin’ [What?]
(อีส น็อท ว๊อท อีส โฮดดิน [ ว๊อท ])
I’m Pass All His Dough N’ [What?]
(แอม เพซ ซอร์ ฮิส โด เอ็น [ ว๊อท ])
And How Fly His Clothes Is [When?]
(แอนด์ ฮาว ฟลาย ฮิส คโลฑ ซิส [ เว็น ])
When Brothers Impress Us [When?]
(เว็น บร๊าเท่อรํ อิมเพรส อัซ [ เว็น ])
Attractions Just Natural [When?]
(แอ็ทแรคฌัน จั๊สท แนชแร็ล [ เว็น ])
Just Good Conversation [When?]
(จั๊สท กู๊ด คอนเฝอะเซฌัน [ เว็น ])
Ain’t Got To Be Packin’, No
(เอน ก็อท ทู บี แพคกิน , โน)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Simple Love Money Cant Buy
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ มั๊นนี่ แค็นท บาย)
Simple Loves’ Hard To Come By
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ ฮาร์ด ทู คัม บาย)
I Don’t Need No Sugar Daddy
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ชู๊ก้าร แดดดิ)
I Can Be Ya Sugar Mommy
(ไอ แคน บี ยา ชู๊ก้าร มอมมิ)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I’m A Good Girl
(แอม มา กู๊ด เกิร์ล)
Ain’t To Many Good Girls, No
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล , โน)
Ain’t Too Many Good Girls
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล)
[Who] Got They Own Dough
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โด)
[Who] Got They Own Flow
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โฟลว์)
[Who] Ain’t Looking For Sugar No More
([ ฮู ] เอน ลุคอิง ฟอร์ ชู๊ก้าร โน โม)

Simple Loves’ Hard To Come By
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ ฮาร์ด ทู คัม บาย)
I’m Just Trying To Live The Life
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู ไล้ฝ เดอะ ไล๊ฟ)
Trying To Be A Lady
(ทไรอิง ทู บี อะ เล๊ดี้)
Brothers Holla At Me
(บร๊าเท่อรํ ฮอลละ แอ็ท มี)
If You Love A Lady Who Don’t
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อะ เล๊ดี้ ฮู ด้อนท์)
Need A Sugar Daddy
(นี๊ด อะ ชู๊ก้าร แดดดิ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
A Man Puts His Time In [Where?]
(อะ แมน พุท ฮิส ไทม์ อิน [ แวร์ ])
You Usually Find Him [Where?]
(ยู ยูฉัวลิ ไฟนด์ ฮิม [ แวร์ ])
’cause Thats What His Hobby Is [Where?]
(ค๊อส แด้ท ว๊อท ฮิส ฮอบบิ อีส [ แวร์ ])
So He’s Steady Grinding
(โซ อีส สเท๊ดี้ กรายดิง)
Oh Why Do My Sisters
(โอ วาย ดู มาย ซิ๊สเท่อร์)
Steady Find Misters
(สเท๊ดี้ ไฟนด์ มิ๊สเทอร์)
Who Swear What They Give Us
(ฮู สแวร์ ว๊อท เด กี๊ฝ อัซ)
Ss Better Than Quality Time
(Ss เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น คว๊อลิที่ ไทม์)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Simple Love Money Cant Buy
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ มั๊นนี่ แค็นท บาย)
Simple Loves’ Hard To Come By
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ ฮาร์ด ทู คัม บาย)
I Don’t Need No Sugar Daddy
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ชู๊ก้าร แดดดิ)
I Can Be Ya Sugar Mommy
(ไอ แคน บี ยา ชู๊ก้าร มอมมิ)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I’m A Good Girl
(แอม มา กู๊ด เกิร์ล)
Ain’t To Many Good Girls, No
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล , โน)
Ain’t Too Many Good Girls
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล)
[Who] Got They Own Dough
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โด)
[Who] Got They Own Flow
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โฟลว์)
[Who] Ain’t Looking For Sugar No More
([ ฮู ] เอน ลุคอิง ฟอร์ ชู๊ก้าร โน โม)

I’m A Lady And I’m Hard To Find
(แอม มา เล๊ดี้ แอนด์ แอม ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
I’m Just Living My Life And Now
(แอม จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ แอนด์ นาว)
Trying To Be A Lady
(ทไรอิง ทู บี อะ เล๊ดี้)
Brothers Holla At Me
(บร๊าเท่อรํ ฮอลละ แอ็ท มี)
If You Love A Lady Who Don’t
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อะ เล๊ดี้ ฮู ด้อนท์)
Need A Sugar Daddy
(นี๊ด อะ ชู๊ก้าร แดดดิ)

When A Brother Tried To Get The Goodies
(เว็น อะ บร๊าเท่อรํ ทไร ทู เก็ท เดอะ Goodies)
With The Bling Out Chain, Let Me Hear You Say
(วิธ เดอะ บลิง เอ๊าท เชน , เล็ท มี เฮียร ยู เซย์)
” Hey! I’m a Sugar Momma ”
(” เฮ ! แอม มา ชู๊ก้าร มอมมา “)
When A Sugar Daddy Tried To Get The Digits
(เว็น อะ ชู๊ก้าร แดดดิ ทไร ทู เก็ท เดอะ ดิ๊จิท)
With The Same Old Game, Holla Back
(วิธ เดอะ เซม โอลด์ เกม , ฮอลละ แบ็ค)
” Hey! I’m a Good Girl ”
(” เฮ ! แอม มา กู๊ด เกิร์ล “)
If Ya Gotcha Own Dough
(อิ๊ฟ ยา ก๊อดชา โอว์น โด)
Yeah Ya Got Ya Own Money
(เย่ ยา ก็อท ยา โอว์น มั๊นนี่)
Let A Brother Know
(เล็ท ดา บร๊าเท่อรํ โนว์)
” Hey! I’m a Sugar Momma ”
(” เฮ ! แอม มา ชู๊ก้าร มอมมา “)
If Ya Gotcha Own Whip And Ya Money Ain’t Funny
(อิ๊ฟ ยา ก๊อดชา โอว์น ฮวิพ แอนด์ ยา มั๊นนี่ เอน ฟันนิ)
Ladies Let ’em Know
(เลดิส เล็ท เอ็ม โนว์)
” Hey! I’m a Good Girl ”
(” เฮ ! แอม มา กู๊ด เกิร์ล “)

I’m A Lady And I’m Hard To Find
(แอม มา เล๊ดี้ แอนด์ แอม ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
I’m Just Living My Life And Now
(แอม จั๊สท ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ แอนด์ นาว)
Trying To Be A Lady
(ทไรอิง ทู บี อะ เล๊ดี้)
Brothers Holla At Me
(บร๊าเท่อรํ ฮอลละ แอ็ท มี)
If You Love A Lady Who Don’t
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อะ เล๊ดี้ ฮู ด้อนท์)
Need A Sugar Daddy
(นี๊ด อะ ชู๊ก้าร แดดดิ)

[Chorus: x2]
([ ค๊อรัส : x2 ])
I’m A Good Girl
(แอม มา กู๊ด เกิร์ล)
Ain’t To Many Good Girls No
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล โน)
Ain’t Too Many Good Girls
(เอน ทู เมนอิ กู๊ด เกิร์ล)
[Who] Got They Own Dough
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โด)
[Who] Got They Own Flow
([ ฮู ] ก็อท เด โอว์น โฟลว์)
[Who] Ain’t Looking For Sugar No More
([ ฮู ] เอน ลุคอิง ฟอร์ ชู๊ก้าร โน โม)

Simple Love Hard To Come By
(ซิ๊มเพิ่ล ลัฝ ฮาร์ด ทู คัม บาย)
I’m Just Trying To Living My Life And I
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย)
Trying To Be A Lady
(ทไรอิง ทู บี อะ เล๊ดี้)
Brothers Holla At Me
(บร๊าเท่อรํ ฮอลละ แอ็ท มี)
If You Love A Lady Who Don’t
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อะ เล๊ดี้ ฮู ด้อนท์)
Need A Sugar Daddy
(นี๊ด อะ ชู๊ก้าร แดดดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Girl คำอ่านไทย Chrisette Michele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น