เนื้อเพลง Broken Hearted Woman คำอ่านไทย Jessica Jay

* In the morning when I wake
(* อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย เวค)
I had no more tear the whisper
(ไอ แฮ็ด โน โม เทีย เดอะ ฮวีซเพอะ)
Oh one little number nine
(โอ วัน ลิ๊ทเทิ่ล นัมเบอะ ไนน)
Were night what to young
(เวอ ไนท ฮว็อท ทู ยัง)
How I found to mean the tree
(เฮา ไอ เฟานด ทู มีน เดอะ ทรี)
When the face so warm and tender
(ฮเว็น เดอะ เฟซ โซ วอม แอ็นด เทนเดอะ)

** That’s thing never in the dark
(** แฑ็ท ธิง เนฝเออะ อิน เดอะ ดาค)
Cause deep in my hearted
(คอส ดีพ อิน ไม ฮาท)
Now or never still me with forever
(เนา ออ เนฝเออะ ซทิล มี วิฑ เฟาะเรฝเออะ)
Tell me that to never have apart
(เท็ล มี แดท ทู เนฝเออะ แฮ็ฝ อะพาท)
Body side that’s thing the life
(บอดอิ ไซด แฑ็ท ธิง เดอะ ไลฟ)
That speak like a dry
(แดท ซพีค ไลค เก ดไร)
Like together into never never
(ไลค ทุเกฑเออะ อีนทุ เนฝเออะ เนฝเออะ)
Lock to side my guilty
(ล็อค ทู ไซด ไม กีลทิ)
How it’s so bad to know
(เฮา อิทซ โซ แบ็ด ทู โน)
Rose like to find him gone
(โรส ไลค ทู ไฟนด ฮิม กอน)
In the morning when I wake
(อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย เวค)
How I wonder is find to me
(เฮา ไอ วันเดอะ อีส ไฟนด ทู มี)
That’s thing never in the dark
(แฑ็ท ธิง เนฝเออะ อิน เดอะ ดาค)
[adsense]
Cause deep in my hearted
(คอส ดีพ อิน ไม ฮาท)

*** In the night to hear his side
(*** อิน เดอะ ไนท ทู เฮีย ฮิส ไซด)
In the morning always seeing
(อิน เดอะ มอนิง ออลเว ซีอิง)
That moon silver and the screen
(แดท มูน ซีลเฝอะ แอ็นด เดอะ ซครีน)
And saw guilty green
(แอ็นด ซอ กีลทิ กรีน)
Why it’s you I’m just the win
(ฮไว อิทซ ยู แอม จัซท เดอะ วิน)
When I try I almost kissing
(ฮเว็น นาย ทไร ไอ ออลโมซท คิสซิง)

That’s thing never in the dark
(แฑ็ท ธิง เนฝเออะ อิน เดอะ ดาค)
Cause deep in my hearted
(คอส ดีพ อิน ไม ฮาท)
Now or never still me with forever
(เนา ออ เนฝเออะ ซทิล มี วิฑ เฟาะเรฝเออะ)
Tell me that to never have apart
(เท็ล มี แดท ทู เนฝเออะ แฮ็ฝ อะพาท)
Body side that’s thing the life
(บอดอิ ไซด แฑ็ท ธิง เดอะ ไลฟ)
That speak like a dry
(แดท ซพีค ไลค เก ดไร)
Like together into never never
(ไลค ทุเกฑเออะ อีนทุ เนฝเออะ เนฝเออะ)
Lock to side my guilty
(ล็อค ทู ไซด ไม กีลทิ)
How it’s so bad to know
(เฮา อิทซ โซ แบ็ด ทู โน)
Rose like to find him gone
(โรส ไลค ทู ไฟนด ฮิม กอน)
In the morning when I wake
(อิน เดอะ มอนิง ฮเว็น นาย เวค)
How I wonder is find meeting
(เฮา ไอ วันเดอะ อีส ไฟนด มีทอิง)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

[Repeat ***]
([ ริพีท *** ])

That’s thing never in the dark
(แฑ็ท ธิง เนฝเออะ อิน เดอะ ดาค)
Cause deep in my hearted
(คอส ดีพ อิน ไม ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broken Hearted Woman คำอ่านไทย Jessica Jay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น