เนื้อเพลง Loneliness คำอ่านไทย Annie Lennox

Loneliness
(โลนลิเน็ซ)
Is a place that I know well
(อีส ซา เพลส แดท ไอ โนว์ เวลล)
It’s the distance between us
(อิทซ เดอะ ดิ๊สแท่นซํ บีทะวีน อัซ)
And the space inside ourselves
(แอนด์ เดอะ สเพ๊ซ อิ๊นไซด์ เอารเซลฝส)
And emptiness….
(แอนด์ เอมทิเน็ซ)
Is the chattering in your head
(อีส เดอะ chatterings อิน ยุร เฮด)
It’s the call of the living
(อิทซ เดอะ คอลลํ อ็อฝ เดอะ ลีฝอิง)
And the race from life to death
(แอนด์ เดอะ เร้ซ ฟรอม ไล๊ฟ ทู เด้ท)
Woa and I know
(โวอา แอนด์ ดาย โนว์)
Yes and I know
(เย็ซ แซน ดาย โนว์)
What you feel…
(ว๊อท ยู ฟีล)

And I’ve got a longin’
(แอนด์ แอฝ ก็อท ดา ลองกิน)
That’s hard to find
(แด้ท ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
Won’t give me no peace of mind
(ว็อนท กี๊ฝ มี โน พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Something that I’ve lived with all along
(ซัมติง แดท แอฝ ไล้ฝ วิธ ออล อะลอง)
Days and weeks and months and years
(เดย์ แซน วี๊ค แซน มั้นธ แซน เยียร์)
Filling in the time my dear
(ฟีลลิง อิน เดอะ ไทม์ มาย เดียร์)
Tryin’ to find the place where I belong
(ทายอิน ทู ไฟนด์ เดอะ เพลส แวร์ ไอ บีลอง)

Hopelessness
(โฮพเล็ซเน็ซ)
is the darkness in your heart
(อีส เดอะ ดาคเน็ซ ซิน ยุร ฮาร์ท)
It’s the sound of one hand clapping
(อิทซ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ วัน แฮนด์ คร๊าบพิง)
While it’s pulling you apart
(ไวล์ อิทซ พลูลิง ยู อะพาร์ท)
Woa and I know
(โวอา แอนด์ ดาย โนว์)
Yes and I know
(เย็ซ แซน ดาย โนว์)
What you feel
(ว๊อท ยู ฟีล)

And
(แอนด์)
I’ve got a longin’
(แอฝ ก็อท ดา ลองกิน)
That’s hard to find
(แด้ท ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
Won’t give me no peace of mind
(ว็อนท กี๊ฝ มี โน พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Something that I’ve lived with all along
(ซัมติง แดท แอฝ ไล้ฝ วิธ ออล อะลอง)
Days and weeks and months and years
(เดย์ แซน วี๊ค แซน มั้นธ แซน เยียร์)
Filling in the time my dear
(ฟีลลิง อิน เดอะ ไทม์ มาย เดียร์)
Tryin’ to find the place where I belong
(ทายอิน ทู ไฟนด์ เดอะ เพลส แวร์ ไอ บีลอง)

And
(แอนด์)
I got a hunger that’s
(ไอ ก็อท ดา ฮังเกอะ แด้ท)
Hard to fill
(ฮาร์ด ทู ฟิลล)
Driving me on overkill
(ดรายวิง มี ออน โอฝเวอร์คิล)
Tellin’ me that everything’s gone wrong
(เทลลิน มี แดท เอ๊วี่ติง กอน รอง)
Got me a need
(ก็อท มี อะ นี๊ด)
That I can’t break
(แดท ไอ แค็นท เบร๊ค)
More than I can hardly take
(โม แฑ็น นาย แคน ฮาดลิ เท้ค)
Somehow I still keep on going strong
(ซัมฮาว ไอ สทิลล คี๊พ ออน โกอิ้ง สทรอง)

When I call your name
(เว็น นาย คอลลํ ยุร เนม)
I’m gonna scream out loud
(แอม กอนนะ สครีม เอ๊าท เลาด)
I’ll say…
(แอล เซย์)
” here I am standing in the crowd ”
(” เฮียร ไอ แอ็ม ซแทนดิง อิน เดอะ คราวดํ “)
You’ll say ” come to me ”
(โยว เซย์ ” คัม ทู มี “)
With your open mind
(วิธ ยุร โอ๊เพ่น ไมนด์)
you never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
What you still might find ”
(ว๊อท ยู สทิลล ไมท ไฟนด์ “)
But you keep me here
(บั๊ท ยู คี๊พ มี เฮียร)
Like a cancelled flight
(ไล๊ค เก cancelled ฟไลท)
An empty train
(แอน เอ๊มพที่ เทรน)
Running through the night
(รันนิง ทรู เดอะ ไน๊ท)
An orphan child
(แอน อ๊อร์แฟ๊น ชายลํดํ)
A broken shoe
(อะ บโรเค็น ชู)
and I’m still down here
(แอนด์ แอม สทิลล เดาน เฮียร)
Looki’ out for you
(Looki เอ๊าท ฟอร์ ยู)
Are you there for me?
(อาร์ ยู แดร์ ฟอร์ มี)
‘Cause I’m here for you
(ค๊อส แอม เฮียร ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loneliness คำอ่านไทย Annie Lennox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น