เนื้อเพลง I Love Rock ‘n’ Roll คำอ่านไทย Britney Spears

I saw him dancing there
(ไอ ซอ ฮิม แด็นซิง แฑ)
By the record machine
(ไบ เดอะ เรคออด มะฌีน)
I knew he must have
(ไอ นยู ฮี มัซท แฮ็ฝ)
Been about seventeen
(บีน อะเบาท เซฝเอ็นทีน)
The beat was going strong
(เดอะ บีท วอส โกอิ้ง ซทร็อง)
Playing my favorite song
(พเลนิ่ง ไม เฟเฝอะริท ซ็อง)
I could tell
(ไอ คูด เท็ล)
It wouldn’t be long
(อิท วูดดึ่น บี ล็อง)
Till he was with me
(ทิล ฮี วอส วิฑ มี)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)
And I could tell
(แอ็นด ดาย คูด เท็ล)
It wouldn’t be long
(อิท วูดดึ่น บี ล็อง)
Till he was with me
(ทิล ฮี วอส วิฑ มี)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)

Singin’
(ซิงอิน)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ)
Baby
(เบบิ)
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So come and
(โซ คัม แอ็นด)
Take the time
(เทค เดอะ ไทม)
And dance with me
(แอ็นด ดานซ วิฑ มี)

Ow
(เอ้า)

He smiled, so I got up
(ฮี ซไมล , โซ ไอ ก็อท อัพ)
And asked for his name
(แอ็นด อาซค ฟอ ฮิส เนม)
But that don’t matter, he said
(บัท แดท ด้อนท์ แมทเทอะ , ฮี เซ็ด)
‘Cause it’s all the same.
(คอส อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
I said, “Can I take you home
(ไอ เซ็ด , แค็น นาย เทค ยู โฮม)
Where we can be alone?”
(ฮแว วี แค็น บี อะโลน)
And next we
(แอ็นด เน็คซท วี)
Were moving on
(เวอ มูฝอิง ออน)
And he was with me
(แอ็นด ฮี วอส วิฑ มี)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)
And we were moving on
(แอ็นด วี เวอ มูฝอิง ออน)
And singin’ that
(แอ็นด ซิงอิน แดท)
Same old song
(เซม โอลด ซ็อง)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)

Singin’
(ซิงอิน)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ)
Baby
(เบบิ)
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So come and
(โซ คัม แอ็นด)
So come on take the time
(โซ คัมมอน เทค เดอะ ไทม)
And dance with me
(แอ็นด ดานซ วิฑ มี)

Ow
(เอ้า)

I love rock ‘n’ roll yeah
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล เย่)
‘Cause it soothes
(คอส อิท ซูฑ)
My soul yeah
(ไม โซล เย่)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

I said, “Can I take you home
(ไอ เซ็ด , แค็น นาย เทค ยู โฮม)
[adsense]
Where we can be alone?”
(ฮแว วี แค็น บี อะโลน)
And next we
(แอ็นด เน็คซท วี)
Were moving on
(เวอ มูฝอิง ออน)
And he was with me
(แอ็นด ฮี วอส วิฑ มี)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)
And we were movin on
(แอ็นด วี เวอ มูฝวิน ออน)
And singin’ that
(แอ็นด ซิงอิน แดท)
Same old song
(เซม โอลด ซ็อง)
Yeah, with me
(เย่ , วิฑ มี)

Singin’
(ซิงอิน)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ)
Baby
(เบบิ)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So come and
(โซ คัม แอ็นด)
Take the time and
(เทค เดอะ ไทม แอ็นด)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[I love rock ‘n’ roll]
([ ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล ])
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox baby
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ เบบิ)
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[Ooh]
([ อู้ ])
So come on
(โซ คัมมอน)
Take the time
(เทค เดอะ ไทม)
And dance with me
(แอ็นด ดานซ วิฑ มี)
[Dance with me]
([ ดานซ วิฑ มี ])

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[Rock ‘n’ roll]
([ ร็อค เอ็น โรล ])
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox baby
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ เบบิ)
[I said]
([ ไอ เซ็ด ])
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[So dance with me]
([ โซ ดานซ วิฑ มี ])
So come on
(โซ คัมมอน)
Take the time and
(เทค เดอะ ไทม แอ็นด)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
[Dance with me ooh]
([ ดานซ วิฑ มี อู้ ])

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[Rock ‘n’ roll]
([ ร็อค เอ็น โรล ])
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox baby
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ เบบิ)
[Oh, ooh]
([ โอ , อู้ ])
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[Ooh]
([ อู้ ])
So come and
(โซ คัม แอ็นด)
Take the time and
(เทค เดอะ ไทม แอ็นด)
[Dance with me]
([ ดานซ วิฑ มี ])
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
So put another dime
(โซ พัท แอะนัธเออะ ไดม)
In the jukebox baby
(อิน เดอะ จยูคบ็อคซ เบบิ)
I love rock ‘n’ roll
(ไอ ลัฝ ร็อค เอ็น โรล)
[Oh]
([ โอ ])
So come and
(โซ คัม แอ็นด)
Take the time and
(เทค เดอะ ไทม แอ็นด)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love Rock ‘n’ Roll คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น