เนื้อเพลง Ancient of Days คำอ่านไทย Van Morrison

Saw you shining in the sun this morning
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซัน ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Saw you shining in the moon at night
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ มูน แอ็ท ไน๊ท)
Saw you shining in the sun this morning
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซัน ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Saw vou shining in the moon at night
(ซอว์ vou ชายนิง อิน เดอะ มูน แอ็ท ไน๊ท)
Ancient of days, ancient of days, ancient of day a a a ays.
(แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ อะ อะ.-อะ ays)

Saw you standing by the winding river
(ซอว์ ยู ซแทนดิง บาย เดอะ ไวนดิง ริ๊เฝ่อร์)
Saw you Standing by the shining stream
(ซอว์ ยู ซแทนดิง บาย เดอะ ชายนิง สทรีม)
Saw you standing by the winding river
(ซอว์ ยู ซแทนดิง บาย เดอะ ไวนดิง ริ๊เฝ่อร์)
Saw you standing bv the shining stream
(ซอว์ ยู ซแทนดิง bv เดอะ ชายนิง สทรีม)
Ancient of days, ancient of days, ancient of day a a a ays
(แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ อะ อะ.-อะ ays)

Felt you stirring in my heart this morning
(เฟ็ลท ยู ซเทอริง อิน มาย ฮาร์ท ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Felt you moving in my heart at night
(เฟ็ลท ยู มูฝอิง อิน มาย ฮาร์ท แอ็ท ไน๊ท)
Felt you stirring in my heart this morning
(เฟ็ลท ยู ซเทอริง อิน มาย ฮาร์ท ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Felt you moving in my heart at night
(เฟ็ลท ยู มูฝอิง อิน มาย ฮาร์ท แอ็ท ไน๊ท)
Ancient of days, ancient of days, ancient of day a a a ays
(แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ อะ อะ.-อะ ays)

Saw you shining in the sun this morning
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซัน ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Saw you shining in the starry night
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซทาริ ไน๊ท)
Saw you shining in the sun this morning
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซัน ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Saw you shining in the starry night
(ซอว์ ยู ชายนิง อิน เดอะ ซทาริ ไน๊ท)
Ancient of days, ancient of days, ancient of day a a a ays
(แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ , แอ๊นเซี่ยนท อ็อฝ เดย์ อะ อะ.-อะ ays)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ancient of Days คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น