เนื้อเพลง Diminished คำอ่านไทย R.E.M.

I watched you fall.
(ไอ ว๊อทช ยู ฟอลล์)
I think I pushed.
(ไอ ทริ๊งค ไอ พุช)
Maybe I’m crazy
(เมบี แอม คเรสิ)
Maybe diminished
(เมบี ดิมีนอิฌ)
Maybe I’m innocent
(เมบี แอม อิ๊นโนเซ้นท)
Maybe I’m finished
(เมบี แอม ฟิ๊หนิช)
Maybe I blacked out.
(เมบี ไอ แบล๊ค เอ๊าท)
How do I play this?
(ฮาว ดู ไอ เพลย์ ดิส)

I will give my best today
(ไอ วิล กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทูเดย์)
I will give myself away
(ไอ วิล กี๊ฝ ไมเซลฟ อะเวย์)
I have never hurt anything
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง)
Is the jury wavering?
(อีส เดอะ จูรี่ เวเฝอะริง)
Do they know I sing?
(ดู เด โนว์ ไอ ซิง)

Maybe I’m crazy
(เมบี แอม คเรสิ)
Maybe diminished
(เมบี ดิมีนอิฌ)
How do I,
(ฮาว ดู ไอ ,)
How do I play this?
(ฮาว ดู ไอ เพลย์ ดิส)
Jealous lover, self defense
(เจลอัซ ลัฝเออะ , เซลฟ์ ดิเฟนซ)
Protective brother, chemical dependence.
(พโระเทคทิฝ บร๊าเท่อรํ , เคมอิแค็ล ดิเพนเด็นซ)
I’ll consult the i-ching
(แอล คอนซั้ลท ดิ ไอ ชิง)
I’ll consult the tv
(แอล คอนซั้ลท เดอะ ทีวี)
Ouija, oblique strategies.
(Ouija , อ๊อบบิคว strategies)
I’ll consl*t the law books for precedents.
(แอล consl*ที เดอะ ลอว์ บุ๊ค ฟอร์ พริซีดเอ็นท)
Can I charm the jury?
(แคน นาย ชาร์ม เดอะ จูรี่)

I will give my best today
(ไอ วิล กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทูเดย์)
I will give myself away
(ไอ วิล กี๊ฝ ไมเซลฟ อะเวย์)
I have never hurt anything
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง)
Is the justaice wavering?
(อีส เดอะ justaice เวเฝอะริง)
Does she know I sing that song?
(โด ชี โนว์ ไอ ซิง แดท ซ็อง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
[I will never hurt anything]
([ ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง ])

I watched you fall.
(ไอ ว๊อทช ยู ฟอลล์)
Maybe they’ll see me,
(เมบี เด๊ว ซี มี ,)
Maybe they’ll say,
(เมบี เด๊ว เซย์ ,)
” I can see the truth in his statement.
(” ไอ แคน ซี เดอะ ทรู๊ธ อิน ฮิส สเททเม้นท)
Smallpox blanket? No way. ”
(Smallpox แบล๊งเค๊ท โน เวย์ “)
Can I charm the jury, my defense?
(แคน นาย ชาร์ม เดอะ จูรี่ , มาย ดิเฟนซ)
Maybe I’m crazy
(เมบี แอม คเรสิ)
Maybe diminished
(เมบี ดิมีนอิฌ)
Maybe I loved you
(เมบี ไอ ลัฝ ยู)
Baby I loved you
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู)
Baby I loved you
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู)
Baby I loved you
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู)
Baby I’m finished.
(เบ๊บี้ แอม ฟิ๊หนิช)

I will give my best today
(ไอ วิล กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทูเดย์)
I will give myself away
(ไอ วิล กี๊ฝ ไมเซลฟ อะเวย์)
I have never hurt anything
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง)
Is the justice wavering?
(อีส เดอะ จัสติกส เวเฝอะริง)
Does she know I sing that song?
(โด ชี โนว์ ไอ ซิง แดท ซ็อง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
Sing along
(ซิง อะลอง)
[I will never hurt anything]
([ ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง ])
I have given myself away
(ไอ แฮ็ฝ กีฝเอ็น ไมเซลฟ อะเวย์)
I have given my best today
(ไอ แฮ็ฝ กีฝเอ็น มาย เบ๊สท์ ทูเดย์)
I have never hurt anything
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท เอนอิธิง)
Is the justice wavering?
(อีส เดอะ จัสติกส เวเฝอะริง)
Does she know I loved you
(โด ชี โนว์ ไอ ลัฝ ยู)
Does she know I loved you?
(โด ชี โนว์ ไอ ลัฝ ยู)
Does she know I sing?
(โด ชี โนว์ ไอ ซิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Diminished คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น