เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Avril Lavigne

Got up on the wrong side of life today, yeah
(ก็อท อัพ ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ ไลฟ ทุเด , เย่)
Crash the car and I’m gonna be really late
(คแร็ฌ เดอะ คา แอ็นด แอม กอนนะ บี ริแอ็ลลิ เลท)
My phone doesn’t work cus it’s out of range
(ไม โฟน ดัสอินท เวิค ครัสอิทซ เอาท อ็อฝ เรนจ)
Looks like it’s just one of those kind of days
(ลุค ไลค อิทซ จัซท วัน อ็อฝ โฑส ไคนด อ็อฝ เด)

You can’t kick me down I’m already on the ground
(ยู แค็นท คิด มี เดาน แอม ออลเรดอิ ออน เดอะ กเรานด)
No you can’t, but you couldn’t catch me anyhow
(โน ยู แค็นท , บัท ยู คูดซึ่น แค็ช มี เอนอิเฮา)
Blue skies, but the sun isn’t coming out, no
(บลู สกาย , บัท เดอะ ซัน อีสซึ่น คัมอิง เอาท , โน)
Today is like I’m under a heavy cloud
(ทุเด อีส ไลค แอม อันเดอะ รา เฮฝอิ คเลาด)

And I feel so alive
(แอ็นด ดาย ฟีล โซ อะไลฝ)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
Don’t you realize
(ด้อนท์ ยู รีแอะไลส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I just wanna scream and lose control
(ไอ จัซท วอนนา ซครีม แอ็นด ลูส ค็อนทโรล)
Throw my hands up and let it go
(ธโร ไม แฮ็นด อัพ แอ็นด เล็ท ดิธ โก)
[adsense]
Forget about everything and run away, yeah
(เฟาะเกท อะเบาท เอ๊วี่ติง แอ็นด รัน อะเว , เย่)
I just wanna fall and lose myself
(ไอ จัซท วอนนา ฟอล แอ็นด ลูส ไมเซลฟ)
Laughing so hard it hurts like hell
(ลาฟอิง โซ ฮาด ดิท เฮิท ไลค เฮ็ล)
Forget about everything and run away, yeah
(เฟาะเกท อะเบาท เอ๊วี่ติง แอ็นด รัน อะเว , เย่)

So-so’s how I’m doing, if you’re wondering
(โซ เอ็ซโอเอ็ซ เฮา แอม ดูอิง , อิฟ ยัวร์ วันเดอะริง)
I’m in a fight with the world but I’m winning
(แอม อิน อะ ไฟท วิฑ เดอะ เวิลด บัท แอม วีนนิง)
Stay there, come closer it’s at your own risk
(ซเท แฑ , คัม โคลเซอร์ อิทซ แอ็ท ยุร โอน ริซค)
Yeah you know how it is life can be a bitch
(เย่ ยู โน เฮา อิท อีส ไลฟ แค็น บี อะ บิช)

And I feel so alive
(แอ็นด ดาย ฟีล โซ อะไลฝ)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
Don’t you realize
(ด้อนท์ ยู รีแอะไลส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Run away, run away [Repeat]
(รัน อะเว , รัน อะเว [ ริพีท ])

[Chorus X2]
([ โครัซ X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น