เนื้อเพลง When You Gonna Wake Up? คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

God don’t make no promises that He don’t keep.
(ก๊อด ด้อนท์ เม้ค โน พรอมอิซ แดท ฮี ด้อนท์ คี๊พ)
You got some big dreams, baby, but in order to dream you gotta still be asleep.
(ยู ก็อท ซัม บิ๊ก ดรีม , เบ๊บี้ , บั๊ท อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู ดรีม ยู กอททะ สทิลล บี อะสลี๊พ)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

Counterfeit philosophies have polluted all of your thoughts.
(เคานเทอะฟิท ฟิวโลโซฟีสฺ แฮ็ฝ พ็อลยูท ออล อ็อฝ ยุร ธอท)
Karl Marx has got ya by the throat, Henry Kissinger’s got you tied up in knots.
(Karl มาร์กซ์ แฮ็ส ก็อท ยา บาย เดอะ โธร๊ท , เฮนริ Kissingers ก็อท ยู ไท อั๊พ อิน น็อท)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

You got innocent men in jail, your insane asylums are filled,
(ยู ก็อท อิ๊นโนเซ้นท เม็น อิน เจล , ยุร อินเซน อะไซ๊ลั่ม แซร์ ฟิลล ,)
You got unrighteous doctors dealing drugs that’ll never cure your ills.
(ยู ก็อท unrighteous ด๊อคเท่อร์ ดีลลิง ดรัก แธดิล เน๊เฝ่อร์ เคียวรํ ยุร แอล)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

You got men who can’t hold their peace and women who can’t control their tongues,
(ยู ก็อท เม็น ฮู แค็นท โฮลด์ แดร์ พี๊ซ แอนด์ วีมเอิน ฮู แค็นท คอนโทรล แดร์ ทั๊ง ,)
The rich seduce the poor and the old are seduced by the young.
(เดอะ ริ๊ช ซิดยูซ เดอะ พัวร์ แอนด์ ดิ โอลด์ อาร์ ซิดยูซ บาย เดอะ ยัง)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

Adulterers in churches and pornography in the schools,
(อะดัลเทอะเรอะ ซิน เชอร์เชซ แซน พอนอกระฟิ อิน เดอะ สคูล ,)
You got gangsters in power and lawbreakers making rules.
(ยู ก็อท แกะซเทอะ ซิน พ๊าวเว่อร์ แอนด์ lawbreakers เมคอิง รูล)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

Spiritual advisors and gurus to guide your every move,
(ซพีริชวล advisors แซน กูรู ทู ไก๊ด ยุร เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ,)
Instant inner peace and every step you take has got to be approved.
(อีนซแท็นท อีนเนอะ พี๊ซ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ ยู เท้ค แฮ็ส ก็อท ทู บี แอพพรู๊ฝ)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

Do you ever wonder just what God requires?
(ดู ยู เอ๊เฝ่อร์ วั๊นเด้อร จั๊สท ว๊อท ก๊อด รีไควร์)
You think He’s just an errand boy to satisfy your wandering desires.
(ยู ทริ๊งค อีส จั๊สท แอน เอแร็นด บอย ทู แซ๊ททิซไฟ ยุร วอนเดอะริง ดีไซรํ)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

You can’t take it with you and you know that it’s too worthless to be sold,
(ยู แค็นท เท้ค อิท วิธ ยู แอนด์ ยู โนว์ แดท อิทซ ทู เวิธเล็ซ ทู บี โซลด ,)
They tell you, ” Time is money ” as if your life was worth its weight in gold.
(เด เทลล ยู , ” ไทม์ อีส มั๊นนี่ ” แอส อิ๊ฟ ยุร ไล๊ฟ วอส เวิร์ธ อิทซ เว๊ท อิน โกลด์)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

There’s a Man up on a cross and He’s been crucified.
(แดร์ ซา แมน อั๊พ ออน อะ ครอสสํ แซน อีส บีน ครูซิไฟ)
Do you have any idea why or for who He died?
(ดู ยู แฮ็ฝ เอ๊นี่ ไอเดีย วาย ออ ฟอร์ ฮู ฮี ดาย)

When you gonna wake up, when you gonna wake up
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ , เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ)
When you gonna wake up and strengthen the things that remain?
(เว็น ยู กอนนะ เว้ค อั๊พ แอนด์ ซทเรงเธ็น เดอะ ทริง แดท รีเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Gonna Wake Up? คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น