เนื้อเพลง Fly Like Me คำอ่านไทย Chingy feat Amerie

Now you’ve been around the world,
(นาว ยู๊ฟ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
and you’d seen alot of girls,
(แอนด์ ยูต ซีน อล๊อต อ็อฝ เกิร์ล ,)
but, you ain’t neva seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน นีฝวา ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
Now you’ve rolled through some hoods,
(นาว ยู๊ฟ โรลล ทรู ซัม ฮุด ,)
there’s some girls that look good,
(แดร์ ซัม เกิร์ล แดท ลุ๊ค กู๊ด ,)
but, you ain’t never seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
& yu partied in some clubs
(& yu พ๊าร์ที่ อิน ซัม คลับ)
& some girls show you love,
(& ซัม เกิร์ล โชว์ ยู ลัฝ ,)
but, you ain’t never seen a girl look so fly like me
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)
Baby, But chu never had a girl look so fly like me.
(เบ๊บี้ , บั๊ท ชู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)

Now I’d done been around the world thought I’d seen it all
(นาว อาย ดัน บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ธอท อาย ซีน หนิด ออล)
er color, er shape, what I need and all,
(er คัลเออะ , er เชพ , ว๊อท ไอ นี๊ด แอนด์ ออล ,)
switch like seasons, when the summers, spring, & fall,
(สวิทช์ ไล๊ค ซี๊ซั่น , เว็น เดอะ ซั๊มเม่อร์ , สพริง , & ฟอลล์ ,)
& back seat of my jeep, I’m chrome veet & all.
(& แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย จีพ , แอม คโรม veet & ออล)
On the hunt for these girls were like my day to day,
(ออน เดอะ ฮั้นท ฟอร์ ฑิส เกิร์ล เวอ ไล๊ค มาย เดย์ ทู เดย์ ,)
I get em alone I jump em and then fade away,
(ไอ เก็ท เอ็ม อะโลน ไอ จั๊มพ เอ็ม แอนด์ เด็น เฟด อะเวย์ ,)
I give it good so some of them won’t stay away,
(ไอ กี๊ฝ อิท กู๊ด โซ ซัม อ็อฝ เด็ม ว็อนท สเทย์ อะเวย์ ,)
they try to lock me up, but I break away.
(เด ธราย ทู ล๊อค มี อั๊พ , บั๊ท ไอ เบร๊ค อะเวย์)
& to the day I lay my eyes on the princess,
(& ทู เดอะ เดย์ ไอ เลย์ มาย อาย ออน เดอะ พรีนเซ็ซ ,)
& yu can tell she was a dime from a distance,
(& yu แคน เทลล ชี วอส ซา ไดม ฟรอม มา ดิ๊สแท่นซํ ,)
it took a minute to come to my senses,
(อิท ทุค กา มิ๊หนิท ทู คัม ทู มาย เซ้นส ,)
she’s the perfect match and God is my witness,
(ชี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แหมทช์ แอนด์ ก๊อด อีส มาย วิทเหนส ,)
now for the first time I’ve opened my eyes,
(นาว ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ แอฝ โอ๊เพ่น มาย อาย ,)
put the glass in the air, now I toast to the sky,
(พุท เดอะ กล๊าสส ซิน ดิ แอร์ , นาว ไอ โท๊สท ทู เดอะ สกาย ,)
feels like I’m in heaven, & I’m hopin’ to fly,
(ฟีล ไล๊ค แอม อิน เฮ๊ฝเฝ่น , & แอม โฮพปิน ทู ฟลาย ,)
baby girl come along for the ride, yu know why cuz I….
(เบ๊บี้ เกิร์ล คัม อะลอง ฟอร์ เดอะ ไรด์ , yu โนว์ วาย คัซ ไอ)

Now you’ve been around the world,
(นาว ยู๊ฟ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
and you’d seen alot of girls,
(แอนด์ ยูต ซีน อล๊อต อ็อฝ เกิร์ล ,)
but, you ain’t neva seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน นีฝวา ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
Now you’ve rolled through some hoods,
(นาว ยู๊ฟ โรลล ทรู ซัม ฮุด ,)
there’s some girls that look good,
(แดร์ ซัม เกิร์ล แดท ลุ๊ค กู๊ด ,)
but, you ain’t never seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
& yu partied in some clubs
(& yu พ๊าร์ที่ อิน ซัม คลับ)
& some girls show you love,
(& ซัม เกิร์ล โชว์ ยู ลัฝ ,)
but, you ain’t never seen a girl look so fly like me
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)
Baby, But chu never had a girl look so fly like me.
(เบ๊บี้ , บั๊ท ชู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)

Now I ain’t neva had a girl that was so fly,
(นาว ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด อะ เกิร์ล แดท วอส โซ ฟลาย ,)
other guys come around, you actin’ so shy,
(อ๊อเธ่อร์ กาย คัม อะราวนฺดฺ , ยู แอสติน โซ ชาย ,)
you got em shakin’ in their boots, and I know why,
(ยู ก็อท เอ็ม เชคกิน อิน แดร์ บู๊ท , แอนด์ ดาย โนว์ วาย ,)
cuz they can’t handle the truth and that’s no lie,
(คัซ เด แค็นท แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ทรู๊ธ แอนด์ แด้ท โน ไล ,)
as for me, I’m the one that you been dreamin’ on,
(แอส ฟอร์ มี , แอม ดิ วัน แดท ยู บีน ดรีมมิน ออน ,)
& wen yu saw me I’m the one that yu were steamin’ on,
(& wen yu ซอว์ มี แอม ดิ วัน แดท yu เวอ สตรีมมิน ออน ,)
& when yu need it I’m the shoulder that yu would be leanin’ on,
(& เว็น yu นี๊ด ดิท แอม เดอะ โช๊ลเด้อร์ แดท yu เวิด บี ลีนิน ออน ,)
take off that Gucci and keep them vickie secrets on,
(เท้ค ออฟฟ แดท กู๊ซชี่ แอนด์ คี๊พ เด็ม vickie ซี๊เขร็ท ออน ,)
let’s take a flight because the world is our playground,
(เล็ท เท้ค เก ฟไลท บิคอส เดอะ เวิลด อีส เอ๊า เพลย์กราวด์ ,)
and buy houses from the lou, to the A-Town,
(แอนด์ บาย เฮ้าส ฟรอม เดอะ ลู , ทู ดิ อะ ทาวน์ ,)
it’s silk sheets so it’s soft when yu lay down,
(อิทซ ซิ้ลค ฌีท โซ อิทซ ซ๊อฟท เว็น yu เลย์ เดาน ,)
ching-a-ling yea, I get down, and stay down,
(ชิง อะ ลิง เย , ไอ เก็ท เดาน , แอนด์ สเทย์ เดาน ,)
there’s no one better baby girl you’sz a blessin’,
(แดร์ โน วัน เบ๊ทเท่อร์ เบ๊บี้ เกิร์ล yousz อะ เบสซิน ,)
you got me headin’ in a positive direction,
(ยู ก็อท มี เฮดิน อิน อะ โพ๊สิถีฝ ดิเรคฌัน ,)
you got my vote, when yu re-up for election,
(ยู ก็อท มาย โฝท , เว็น yu รี อั๊พ ฟอร์ อิเลคฌัน ,)
cuz all I wanna do is give you love and affection.
(คัซ ออล ไอ วอนนา ดู อีส กี๊ฝ ยู ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)

Now you’ve been around the world,
(นาว ยู๊ฟ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
and you’d seen alot of girls,
(แอนด์ ยูต ซีน อล๊อต อ็อฝ เกิร์ล ,)
but, you ain’t neva seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน นีฝวา ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
Now you’ve rolled through some hoods,
(นาว ยู๊ฟ โรลล ทรู ซัม ฮุด ,)
there’s some girls that look good,
(แดร์ ซัม เกิร์ล แดท ลุ๊ค กู๊ด ,)
but, you ain’t never seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
& yu partied, in some clubs
(& yu พ๊าร์ที่ , อิน ซัม คลับ)
& some girls show you love,
(& ซัม เกิร์ล โชว์ ยู ลัฝ ,)
but, you ain’t never seen a girl look so fly like me
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)
Baby, But chu never had a girl look so fly like me.
(เบ๊บี้ , บั๊ท ชู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)

why yu wastin’ your time, & boy, runnin’ the streets,
(วาย yu เวสดิน ยุร ไทม์ , & บอย , รูนนิน เดอะ สทรีท ,)
when you can just come to me? [huh]
(เว็น ยู แคน จั๊สท คัม ทู มี [ ฮู ])
you know I got what you need,
(ยู โนว์ ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด ,)
I got what you want,
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท ,)
boy, won’t you come and see?
(บอย , ว็อนท ยู คัม แอนด์ ซี)
what if you never, [seen] a girl like me ever, [like me before]?
(ว๊อท อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ , [ ซีน ] อะ เกิร์ล ไล๊ค มี เอ๊เฝ่อร์ , [ ไล๊ค มี บีฟอร์ ])
won’t you come inside, let me keep it dry,
(ว็อนท ยู คัม อิ๊นไซด์ , เล็ท มี คี๊พ อิท ดราย ,)
cuz, I’m, so, flyyyyy.
(คัซ , แอม , โซ , flyyyyy)

Now you’ve been around the world,
(นาว ยู๊ฟ บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
and you’d seen alot of girls,
(แอนด์ ยูต ซีน อล๊อต อ็อฝ เกิร์ล ,)
but, you ain’t neva seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน นีฝวา ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
Now you’ve rolled through some hoods,
(นาว ยู๊ฟ โรลล ทรู ซัม ฮุด ,)
theres some girls that look good,
(แดร์ ซัม เกิร์ล แดท ลุ๊ค กู๊ด ,)
but, you ain’t never seen a girl [look so fly like],
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล [ ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค ] ,)
& yu partied,in some clubs
(& yu พ๊าร์ที่ , อิน ซัม คลับ)
& some girls show you love,
(& ซัม เกิร์ล โชว์ ยู ลัฝ ,)
but, you ain’t never seen a girl look so fly like me
(บั๊ท , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี)
Baby, But chu never had a girl look so fly like me. [x2]
(เบ๊บี้ , บั๊ท ชู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เกิร์ล ลุ๊ค โซ ฟลาย ไล๊ค มี [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Like Me คำอ่านไทย Chingy feat Amerie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น