เนื้อเพลง Break Sumthin’ คำอ่านไทย Disturbing Tha Peace

[Chorus [2x]]
([ ค๊อรัส [ 2x ] ])
I’m ’bout to break sumthin’
(แอม เบาท ทู เบร๊ค ซัมติน)
Break sumthin’, take sumthin’
(เบร๊ค ซัมติน , เท้ค ซัมติน)
Break sumthin’, break sumthin’, take sumthin’
(เบร๊ค ซัมติน , เบร๊ค ซัมติน , เท้ค ซัมติน)
I’m ’bout to break sumthin’
(แอม เบาท ทู เบร๊ค ซัมติน)
Break sumthin’, take sumthin’
(เบร๊ค ซัมติน , เท้ค ซัมติน)
Break sumthin’, got ya saying ahhh sh*t!
(เบร๊ค ซัมติน , ก็อท ยา เซอิง อาห์ ฌะ *ที !)

[Verse: Ludacris]
([ เฝิซ : ลูดาคริ ])
Yea, Fe, Fi, Foe, Fum
(เย , ฟี , ฟาย , โฟ , Fum)
I smell an ounce of that good and a fifth of rum
(ไอ สเมลล์ แอน อันซ อ็อฝ แดท กู๊ด แอนด์ อะ ฟิฟธ อ็อฝ รัม)
Ain’t no mistakin’ Shady Park is where I’m flippin’ from
(เอน โน mistakin เฌดอิ พาร์ค อีส แวร์ แอม ฟริพพิน ฟรอม)
It’s so Shady my old lady gotta’ keep a couple guns
(อิทซ โซ เฌดอิ มาย โอลด์ เล๊ดี้ กอททะ คี๊พ อะ คั๊พเพิ่ล กัน)
You get the runs and I ain’t talkin’ about the bowel system
(ยู เก็ท เดอะ รัน แซน ดาย เอน ทอคกิ่น อะเบ๊าท เดอะ bowel ซิ๊สเท่ม)
I’m talking bleeding, hurry wrap ’em in a towel system
(แอม ทอคอิง บรีดดิ้ง , เฮ๊อร์รี่ แร๊พ เอ็ม อิน อะ เท๊าเว่ล ซิ๊สเท่ม)
Get the f*ck out now system
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท นาว ซิ๊สเท่ม)
It’s animosity, curiosity, robbery
(อิทซ แอนิมอซอิทิ , คยูริออซอิทิ , รอบเบอะริ)
Probably the reason why theirs no stoppin’ me ’till you cop a plea
(พรอบอับลิ เดอะ รี๊ซั่น วาย แดร์ โน สตอปพิน มี ทิลล์ ยู ค็อพ อะ พลี)

[Verse: Shawnna]
([ เฝิซ : ชาวนา ])
Man, see now these b*tches wanna f*ck wit Shawnna
(แมน , ซี นาว ฑิส บี *tches วอนนา เอฟ *ck วิท ชาวนา)
When I bump that thang and keep a pocketbook of marijuana
(เว็น นาย บั๊มพํ แดท เตง แอนด์ คี๊พ อะ pocketbook อ็อฝ มาริฮวานา)
Better keep that mouth out my business
(เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ แดท เม๊าธ เอ๊าท มาย บีสเน็ซ)
Cause I got that 50 for ya
(ค๊อส ไอ ก็อท แดท 50 ฟอร์ ยา)
And I’m off the whip in this b*tch and somebody shoulda’ told ya
(แอนด์ แอม ออฟฟ เดอะ ฮวิพ อิน ดิส บี *tch แอนด์ ซัมบอดี้ โช๊วดา โทลด ยา)
I’m drinkin’ Remy and these b*tches lookin’ at me shady
(แอม ดริงคิน เรมมี่ แอนด์ ฑิส บี *tches ลุคกิน แอ็ท มี เฌดอิ)
They must don’t know that I’m that b*tch that smoke ’em in the face
(เด มัสท์ ด้อนท์ โนว์ แดท แอม แดท บี *tch แดท สโม๊ค เอ็ม อิน เดอะ เฟซ)
Better take me up out the club cause I’m about to break
(เบ๊ทเท่อร์ เท้ค มี อั๊พ เอ๊าท เดอะ คลับ ค๊อส แอม อะเบ๊าท ทู เบร๊ค)
And all b*tches and thugs know how we operate
(แอนด์ ออล บี *tches แซน ธัก โนว์ ฮาว วี โอ๊เพอเหรท)
We ’bout that take n*gga
(วี เบาท แดท เท้ค เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse: Fate Wilson]
([ เฝิซ : เฟ้ท วิลสัน ])
Little Shorty from G-Roll
(ลิ๊ทเทิ่ล ชอร์ทดิง ฟรอม จี โรลล)
On the hustle to see six figures or more
(ออน เดอะ เฮสเซล ทู ซี ซิกซ์ ฟิ๊กเก้อร ออ โม)
Whether rappin’ or pimpin’ hoes
(ฮเวทเออะ แรพปิน ออ พิมปิน โฮ)
I’m high capping the gold
(แอม ไฮฮ cappings เดอะ โกลด์)
And I know I made them boys sick when I popped up on 24’s
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เมด เด็ม บอย ซิ๊ค เว็น นาย พอพทฺ อั๊พ ออน 24s)

[Verse]
([ เฝิซ ])
You see me diggin’ in my gold
(ยู ซี มี ดิคกิน อิน มาย โกลด์)
I’m a ghetto bastard and when I’m smokin’ on ‘dro
(แอม มา เกทโท แบซเทิด แอนด์ เว็น แอม สโมกิน ออน ดีโร)
I get the munchies directly after
(ไอ เก็ท เดอะ มันชีต ดิเรคทลิ แอ๊ฟเท่อร)
I made doe by offing hoes in transactions
(ไอ เมด โด บาย offings โฮ ซิน ทแร็นแซคฌัน)
You see I stay on Riverdale Road
(ยู ซี ไอ สเทย์ ออน Riverdale โร้ด)
But I’ll meet you up on Naston
(บั๊ท แอล มี๊ท ยู อั๊พ ออน Naston)

[Verse]
([ เฝิซ ])
‘Cause in the south side partner we break you off proper
(ค๊อส อิน เดอะ เซ๊าธ ไซด์ พาร์ทเน่อร์ วี เบร๊ค ยู ออฟฟ พร๊อพเพ่อร์)
And the doctors can’t help ya when the guns go block-ah
(แอนด์ เดอะ ด๊อคเท่อร์ แค็นท เฮ้ลพ ยา เว็น เดอะ กัน โก บล๊อค อา)
Time to notify the pastor ya family you’ll mourn after
(ไทม์ ทู โนทิไฟ เดอะ พาซเทอะ ยา แฟ๊มิลี่ โยว โมน แอ๊ฟเท่อร)
Yea the day after your ashes get scattered
(เย เดอะ เดย์ แอ๊ฟเท่อร ยุร แอสเชรด เก็ท ซแคทเทอะ)
You’re all out next batter
(ยัวร์ ออล เอ๊าท เน๊กซท แบทเทอะ)

[Verse]
([ เฝิซ ])
I don’t need no approval for poodles ’cause I’m a fool dog
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน แอ็พรูฝแอ็ล ฟอร์ poodles ค๊อส แอม มา ฟูล ด้อกก)
Get to fighting in clubs and swing with pool balls
(เก็ท ทู ไฟท์ดิง อิน คลับ แซน สวิง วิธ พูล บอล)
Shorty raw, walking by I try to grab sumthin’
(ชอร์ทดิง รอว์ , วอคกิง บาย ไอ ธราย ทู แกร๊บ ซัมติน)
If you don’t say sumthin’ I’m gon’ take sumthin’
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เซย์ ซัมติน แอม ก็อน เท้ค ซัมติน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse: I-20]
([ เฝิซ : ไอ 20 ])
Sh*t..
(ฌะ *ที)
Blow you to bits and pieces
(โบลว์ ยู ทู บิท แซน พี๊ซ)
My n*ggas with Caprices
(มาย เอ็น *ggas วิธ คัพรีซ)
A Gucci bucket, Polo down with the heavy creases
(อะ กู๊ซชี่ บัคเค็ท , โพโล เดาน วิธ เดอะ เฮ๊ฝฝี่ ครีซ)
I’m East Side, Scottsdale throw it up dog
(แอม อี๊สท ไซด์ , Scottsdale โธรว์ อิท อั๊พ ด้อกก)
I got them rocks by your block throw it up y’all
(ไอ ก็อท เด็ม ร๊อค บาย ยุร บล๊อค โธรว์ อิท อั๊พ ยอล)
Slingers, ‘dro, and pampus
(Slingers , ดีโร , แอนด์ pampus)
Let’s get it poppin’ doctor
(เล็ท เก็ท ดิธ พอพปิน ด๊อคเท่อร์)
Mack 10, AK’s when we shoot those choppers
(แมกคฺ 10 , AKs เว็น วี ชู๊ท โฑส ชอปเพอ)
My n*ggas ridin’ hard, my n*ggas hot and hard
(มาย เอ็น *ggas ริดอิน ฮาร์ด , มาย เอ็น *ggas ฮอท แอนด์ ฮาร์ด)
I-20 will bust some fo’s so get down boy
(ไอ 20 วิล บัซท ซัม fos โซ เก็ท เดาน บอย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro [repeat to fade]]
([ เอ๊าโต [ รีพี๊ท ทู เฟด ] ])
Break sumthin’, take sumthin’
(เบร๊ค ซัมติน , เท้ค ซัมติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Sumthin’ คำอ่านไทย Disturbing Tha Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น