เนื้อเพลง Just Like A Pill คำอ่านไทย Pink

I’m lyin’ here on the floor where you left me
(แอม ลายอิน เฮียร ออน เดอะ ฟโล ฮแว ยู เล็ฟท มี)
I think I took too much
(ไอ ธิงค ไอ ทุค ทู มัช)
I’m crying here, what have you done?
(แอม คไรอิง เฮียร , ฮว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน)
I thought it would be fun
(ไอ ธอท ดิธ วูด บี ฟัน)

I can’t stay on your life support, there’s a
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร ไลฟ ซัพโพท , แฑ ซา)
shortage in the switch,
(ฌอทิจ อิน เดอะ ซวิช ,)
I can’t stay on your morphine, cuz its making me
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร มอฟีน , คัซ อิทซ เมคอิง มี)
itch
(อิช)
I said I tried to call the nurse again but shes
(ไอ เซ็ด ดาย ทไร ทู คอล เดอะ เนิซ อะเกน บัท ชี)
being a little b*tch,
(บีอิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล บี *ท ,)
I think I’ll get outta here, where I can
(ไอ ธิงค อิล เก็ท เอ๊าตา เฮียร , ฮแว ไอ แค็น)

Run just as fast as I can
(รัน จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
To the middle of nowhere
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
To the middle of my frustrated fears
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไม ฟรัซทเรท เฟีย)
And I swear you’re just like a pill
(แอ็นด ดาย ซแว ยัวร์ จัซท ไลค เก พิล)
Instead of makin’ me better, you keep makin’ me
(อินซเทด อ็อฝ เมกิน มี เบทเทอะ , ยู คีพ เมกิน มี)
ill
(อิล)
You keep makin’ me ill
(ยู คีพ เมกิน มี อิล)

I haven’t moved from the spot where you left me
(ไอ แฮฟเวน มูฝ ฟร็อม เดอะ สพอท ฮแว ยู เล็ฟท มี)
This must be a bad trip
(ที มัซท บี อะ แบ็ด ทริพ)
All of the other pills, they were different
(ออล อ็อฝ ดิ อัฑเออะ พิล , เฑ เวอ ดีฟเฟอะเร็นท)
Maybe I should get some help
(เมบี ไอ ฌูด เก็ท ซัม เฮ็ลพ)

I can’t stay on your life support, there’s a
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร ไลฟ ซัพโพท , แฑ ซา)
shortage in the switch,
(ฌอทิจ อิน เดอะ ซวิช ,)
I can’t stay on your morphine, cuz its making me
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร มอฟีน , คัซ อิทซ เมคอิง มี)
itch
(อิช)
I said I tried to call the nurse again but shes
(ไอ เซ็ด ดาย ทไร ทู คอล เดอะ เนิซ อะเกน บัท ชี)
being a little b*tch,
(บีอิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch ,)
I think I’ll get outta here, where I can
(ไอ ธิงค อิล เก็ท เอ๊าตา เฮียร , ฮแว ไอ แค็น)

Run just as fast as I can
(รัน จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
[adsense]
To the middle of nowhere
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
To the middle of my frustrated fears
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไม ฟรัซทเรท เฟีย)
And I swear you’re just like a pill
(แอ็นด ดาย ซแว ยัวร์ จัซท ไลค เก พิล)
Instead of makin’ me better, you keep makin’ me
(อินซเทด อ็อฝ เมกิน มี เบทเทอะ , ยู คีพ เมกิน มี)
ill
(อิล)
You keep makin’ me ill
(ยู คีพ เมกิน มี อิล)

Run just as fast as I can
(รัน จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
To the middle of nowhere
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
To the middle of my frustrated fears
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไม ฟรัซทเรท เฟีย)
And I swear you’re just like a pill
(แอ็นด ดาย ซแว ยัวร์ จัซท ไลค เก พิล)
Instead of makin’ me better, you keep makin’ me
(อินซเทด อ็อฝ เมกิน มี เบทเทอะ , ยู คีพ เมกิน มี)
ill
(อิล)
You keep makin’ me ill
(ยู คีพ เมกิน มี อิล)

I can’t stay on your life support, there’s a
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร ไลฟ ซัพโพท , แฑ ซา)
shortage in the switch,
(ฌอทิจ อิน เดอะ ซวิช ,)
I can’t stay on your morphine, cuz its making me
(ไอ แค็นท ซเท ออน ยุร มอฟีน , คัซ อิทซ เมคอิง มี)
itch
(อิช)
I said I tried to call the nurse again but shes
(ไอ เซ็ด ดาย ทไร ทู คอล เดอะ เนิซ อะเกน บัท ชี)
being a little b*tch,
(บีอิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล บี *tch ,)
I think I’ll get outta here, where I can
(ไอ ธิงค อิล เก็ท เอ๊าตา เฮียร , ฮแว ไอ แค็น)

Run just as fast as I can
(รัน จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
To the middle of nowhere
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
To the middle of my frustrated fears
(ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไม ฟรัซทเรท เฟีย)
And I swear you’re just like a pill
(แอ็นด ดาย ซแว ยัวร์ จัซท ไลค เก พิล)
Instead of makin’ me better, you keep makin’ me
(อินซเทด อ็อฝ เมกิน มี เบทเทอะ , ยู คีพ เมกิน มี)
ill
(อิล)
You keep makin’ me ill
(ยู คีพ เมกิน มี อิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like A Pill คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น