เนื้อเพลง Joyful, Joyful We Adore Thee คำอ่านไทย Avalon

Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love;
(จอยฟุล , จอยฟุล , วี อะโด ฑี , ก๊อด อ็อฝ กล๊อรี่ , หลอร์ด อ็อฝ ลัฝ 😉
Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above.
(ฮาร์ท อันโฟลด ไล๊ค ฟล๊าวเว่อร์ บีฟอร์ ฑี , โอเพะนิง ทู เดอะ ซัน อะโบ๊ฝ)
Melt the clouds of sin and sadness; drive the dark of doubt away;
(เม้ลท เดอะ คลาวดํ อ็อฝ ซิน แอนด์ แซดเน็ซ ; ไดร๊ฝ เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ เดาท อะเวย์ 😉
Giver of immortal gladness, fill us with the light of day!
(Giver อ็อฝ อิมอแท็ล กแลดเน็ซ , ฟิลล อัซ วิธ เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดย์ !)

hallelujah, we adore You hallelujah
(เฮลเลวลูยา , วี อะโด ยู เฮลเลวลูยา)

All Thy works with joy surround Thee, earth and heaven reflect Thy rays,
(ออล ไฑ เวิ๊ร์ค วิธ จอย เซอร์ราวนด์ ฑี , เอิร์ทร แอนด์ เฮ๊ฝเฝ่น รีเฟล็คท ไฑ เรย์ ,)
Stars and angels sing around Thee, center of unbroken praise.
(สทาร์ แซน แอ๊งเจล ซิง อะราวนฺดฺ ฑี , เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ อันบโรเค็น เพรส)
Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea,
(ฟีลด แอนด์ ฟ๊อเรสท , เฝล แอนด์ เม๊าเท่น , ฟเลาเออะริ เมดโอ , แฟ๊ดชิง ซี ,)
Singing bird and flowing fountain call us to rejoice in Thee.
(ซิงกิง เบิร์ด แอนด์ ฟโลอิง เฟานทิน คอลลํ อัซ ทู รีจ๊อยซ อิน ฑี)

Hallelujah, hallelujah, hallelujah
(เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา)
Hallelujah, hallelujah, hallelujah
(เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา)
Joyful, joyful, we adore Thee,
(จอยฟุล , จอยฟุล , วี อะโด ฑี ,)
Joyful, joyful, we adore Thee,
(จอยฟุล , จอยฟุล , วี อะโด ฑี ,)

Mortals, join the happy chorus, which the morning stars began;
(ม๊อร์ท่อล , จอย เดอะ แฮ๊พพี่ ค๊อรัส , วิช เดอะ ม๊อร์นิ่ง สทาร์ บิแกน 😉
Father love is reigning o’er us, brother love binds man to man.
(ฟ๊าเท่อร ลัฝ อีส เรนอิง oer อัซ , บร๊าเท่อรํ ลัฝ ไบนด แมน ทู แมน)
Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife,
(เอ๊เฝ่อร์ ซิงกิง , มาร์ช วี onward , ฝีคเทอะ ซิน เดอะ มิซท อ็อฝ ซทไรฟ ,)
Joyful music leads us Sunward in the triumph song of life.
(จอยฟุล มิ๊วสิค ลี๊ด อัซ Sunward อิน เดอะ ไทร๊อั้มฟ ซ็อง อ็อฝ ไล๊ฟ)

Hallelujah, we adore You
(เฮลเลวลูยา , วี อะโด ยู)
Hallelujah, we adore You
(เฮลเลวลูยา , วี อะโด ยู)
Hallelujah, we adore You
(เฮลเลวลูยา , วี อะโด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joyful, Joyful We Adore Thee คำอ่านไทย Avalon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น