เนื้อเพลง Over Her คำอ่านไทย Backstreet Boys

You know I been trying to figure out
(ยู โนว์ ไอ บีน ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Just what’s going on
(จั๊สท ว๊อท โกอิ้ง ออน)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
I been doing a lot of thinking lately
(ไอ บีน ดูอิง อะ ล็อท อ็อฝ ติ้งกิง เลทลิ)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
And I’m really missing you
(แอนด์ แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง ยู)

It’s been 3 months, 3 hours, 3 days
(อิทซ บีน 3 มั้นธ , 3 เอาเอ้อร์ , 3 เดย์)
Since the last time I seen your pretty face
(ซิ๊นซ เดอะ ล๊าสท ไทม์ ไอ ซีน ยุร พริ๊ทที่ เฟซ)
My decision to bring this to an end
(มาย ดีซิ๊ชั่น ทู บริง ดิส ทู แอน เอ็นด)
And I’m caught up in reminscing
(แอนด์ แอม คอท อั๊พ อิน reminscings)
Having faithful visions of long walks, long talks
(แฮฝวิ่ง เฟธฟุล ฝิ๊ชั่น อ็อฝ ลอง ว๊อล์ค , ลอง ท๊อล์ค)
Play fights, late nights
(เพลย์ ไฟ้ท , เหลท ไน๊ท)
It’s been on my mind since Valentine’s
(อิทซ บีน ออน มาย ไมนด์ ซิ๊นซ แฝลเอ็นไทน)
Cause I had your heart and I let it slide
(ค๊อส ไอ แฮ็ด ยุร ฮาร์ท แอนด์ ดาย เล็ท ดิธ สไล๊ด)

I ask myself time and time again [again I’m trying to comprehend that]
(ไอ อาสคฺ ไมเซลฟ ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน [ อะเกน แอม ทไรอิง ทู คอมพรีเฮ็นดํ แดท ])
Unanswered questions still [things to be are meant to end]
(อันเอนเซิด เคว๊สชั่น สทิลล [ ทริง ทู บี อาร์ เม็นท ทู เอ็นด ])

Am I over her? [am I over her?]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Tell me am I really over my my love [am I over her?]
(เทลล มี แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย มาย ลัฝ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
I can’t think straight
(ไอ แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท)
Cause I’m too busy thinking of her
(ค๊อส แอม ทู บี๊ซี่ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)
Am I really over my love?
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)

I was going through some things that I couldn’t explain
(ไอ วอส โกอิ้ง ทรู ซัม ทริง แดท ไอ คูดซึ่น เอ็กซเพลน)
Now my situation’s taking a big change
(นาว มาย ซิ๊ทูเอชั่น เทคอิง อะ บิ๊ก เช้งจํ)
They say the grass is greener on the other side of town
(เด เซย์ เดอะ กราซ ซิส กรีนเออะ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ ทาวน์)
Now I’m kinda wishing you would come back around
(นาว แอม กินดา วิชชิ้ง ยู เวิด คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ)
Is she sad or is she mad?
(อีส ชี แซ้ด ออ อีส ชี แม้ด)
Does she have a new man, does she have it like that?
(โด ชี แฮ็ฝ อะ นิว แมน , โด ชี แฮ็ฝ อิท ไล๊ค แดท)
It’s been so long, thought I would’ve moved on
(อิทซ บีน โซ ลอง , ธอท ไอ วูดเด็ป มู๊ฝ ออน)
Could’ve been strong and picked up the telephone
(คูดดิฝ บีน สทรอง แอนด์ พิค อั๊พ เดอะ เท๊ลเลโฟน)

I ask myself time and time again [again I’m trying to comprehend that]
(ไอ อาสคฺ ไมเซลฟ ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน [ อะเกน แอม ทไรอิง ทู คอมพรีเฮ็นดํ แดท ])
Unanswered questions still [things to be are meant to end]
(อันเอนเซิด เคว๊สชั่น สทิลล [ ทริง ทู บี อาร์ เม็นท ทู เอ็นด ])

Am I over her? [am I over her?]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Tell me am I really over my my love [am I over her?]
(เทลล มี แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย มาย ลัฝ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
I can’t think straight
(ไอ แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท)
Cause I’m too busy thinking of her
(ค๊อส แอม ทู บี๊ซี่ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)
Am I really over my love?
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)

It’s water under the bridge
(อิทซ ว๊อเท่อร อั๊นเด้อร เดอะ บริดจ)
But I can’t seem to forget
(บั๊ท ไอ แค็นท ซีม ทู ฟอร์เก๊ท)
All the plans we made, all the time we spent
(ออล เดอะ แพลน วี เมด , ออล เดอะ ไทม์ วี ซเพ็นท)
Makes me reminisce
(เม้ค มี ริมมีนิด)
I still see your face
(ไอ สทิลล ซี ยุร เฟซ)
All this love I can’t replace
(ออล ดิส ลัฝ ไอ แค็นท รีเพลส)
Am I over [am I over]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร ])
Am I over her? [her now]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ เฮอ นาว ])

Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Am I over her? [am I]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอ็ม ไอ ])
Am I over her? [am I over]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร ])
Tell me am I really over my my love [my love my love]
(เทลล มี แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ มาย ลัฝ ])
I can’t think straight [my love]
(ไอ แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท [ มาย ลัฝ ])
Cause I’m too busy thinking of her [never gonna be over her]
(ค๊อส แอม ทู บี๊ซี่ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ [ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
Am I really over my love? [never gonna be]
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ [ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ บี ])

No
(โน)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
No not over her no
(โน น็อท โอ๊เฝ่อร เฮอ โน)
Ohhhhhh
(โอ้~)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)

Am I over her? [over her]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Tell me am I really over my my love [am I over her, am I over her?]
(เทลล มี แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย มาย ลัฝ [ แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ , แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
I can’t think straight [I’m not over her]
(ไอ แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท [ แอม น็อท โอ๊เฝ่อร เฮอ ])
Cause I’m too busy thinking of her
(ค๊อส แอม ทู บี๊ซี่ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)
Am I really over my love? [ahh oooh]
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ [ อา อู้ ])

I’m not over my my my love
(แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ)
I’m not over my my my love
(แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ)
I’m not over my my my love [oh no no]
(แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ [ โอ โน โน ])
I’m not over my my my love
(แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ)

Am I over her? [I’m not over my my my love]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ ])
Am I over her? [I’m not over my my my love]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย มาย มาย ลัฝ ])
Am I over her? [I’m not over my love my love, she’s my love, she’s my]
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ [ แอม น็อท โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ มาย ลัฝ , ชี มาย ลัฝ , ชี มาย ])
Tell me am I really over my my love [she’s my everything]
(เทลล มี แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย มาย ลัฝ [ ชี มาย เอ๊วี่ติง ])
I can’t think straight [she’s my everything, my everything]
(ไอ แค็นท ทริ๊งค สเทร๊ท [ ชี มาย เอ๊วี่ติง , มาย เอ๊วี่ติง ])
Cause I’m too busy thinking of her
(ค๊อส แอม ทู บี๊ซี่ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)
Am I really over my love?
(แอ็ม ไอ ริแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)

Not over not over my love
(น็อท โอ๊เฝ่อร น็อท โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)
Not over not over my love
(น็อท โอ๊เฝ่อร น็อท โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)
I’m not over not over my love
(แอม น็อท โอ๊เฝ่อร น็อท โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)
Am I over her?
(แอ็ม ไอ โอ๊เฝ่อร เฮอ)
Not over not over my love..
(น็อท โอ๊เฝ่อร น็อท โอ๊เฝ่อร มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over Her คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น