เนื้อเพลง Home Tonight คำอ่านไทย Wet Wet Wet

If this is paradise
(อิ๊ฟ ดิส ซิส พาราได๊ซ)
Then I don’t recognise,
(เด็น นาย ด้อนท์ เรคอ็อกไนส ,)
That subtle look that’s in your eyes.
(แดท ซับเดิล ลุ๊ค แด้ท ซิน ยุร อาย)
And in the distance now
(แอนด์ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ นาว)
I hear your whispers, love,
(ไอ เฮียร ยุร วิสเพ่อร์ , ลัฝ ,)
And see my dreams go fading by, by.
(แอนด์ ซี มาย ดรีม โก เฟดิง บาย , บาย)

Take me away from this moment,
(เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม ดิส โม๊เม้นท ,)
I wanna shut the door,
(ไอ วอนนา ชั๊ท เดอะ ดอร์ ,)
And I’m not taking anymore,
(แอนด์ แอม น็อท เทคอิง แอนนี่มอ ,)
It’s me they want to give away, ooh.
(อิทซ มี เด ว้อนท ทู กี๊ฝ อะเวย์ , อู้)

I don’t want to know,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โนว์ ,)
I don’t want go go,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โก โก ,)
All I want is home tonight,
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท ,)
All I want is home tonight,
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท ,)
All I want is home tonight.
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท)

A love so precious now
(อะ ลัฝ โซ พรีเชี๊ยส นาว)
Lights me up inside
(ไล๊ท มี อั๊พ อิ๊นไซด์)
My darkest night could never hide
(มาย ดาร์คเนท ไน๊ท เคิด เน๊เฝ่อร์ ไฮด์)
Elegant and divine.
(เอ๊เลแก้นท แอนด์ ดิไฝน)
She wears a diamond smile
(ชี แวร์ ซา ได๊ม่อนดํ สไมล์)
The girl’s perfection guaranteed.
(เดอะ เกิร์ล เพอะเฟคฌัน แกแรนที)

Don’t take away
(ด้อนท์ เท้ค อะเวย์)
This moment from me
(ดิส โม๊เม้นท ฟรอม มี)
I wanna hold her close
(ไอ วอนนา โฮลด์ เฮอ โคลส)
It’s her I want the most
(อิทซ เฮอ ไอ ว้อนท เดอะ โมซท)
Don’t want to let her slip away.
(ด้อนท์ ว้อนท ทู เล็ท เฮอ สลิ๊พ อะเวย์)

I don’t want to know,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โนว์ ,)
I don’t want go go,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โก โก ,)
All I want is home tonight,
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท ,)
All I want is home tonight,
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท ,)
All I want is home tonight.
(ออล ไอ ว้อนท อีส โฮม ทูไน๊ท)

I don’t want to know,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โนว์ ,)
I don’t want go go,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โก โก ,)
I don’t want to know.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home Tonight คำอ่านไทย Wet Wet Wet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น