เนื้อเพลง I Want to Know What Love is คำอ่านไทย Mariah Carey

I gotta take a little time
(ไอ กอททะ เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
A little time to think things over
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู ธิงค ธิง โอเฝอะ)
I better read between the lines
(ไอ เบทเทอะ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
In case I need it when I’m older
(อิน เคซ ไอ เน ดิท ฮเว็น แอม โอลเดอะ)

Now this mountain I must climb
(เนา ที เมานทิน นาย มัซท คไลม)
Feels like a world upon my shoulders
(ฟีล ไลค เก เวิลด อุพอน ไม โฌลเดอะ)
I through the clouds I see love shine
(ไอ ธรู เดอะ คเลาด ซาย ซี ลัฝ ไฌน)
It keeps me warm as life grows colder
(อิท คีพ มี วอม แอ็ส ไลฟ กโร โคลเดอ)

In my life there’s been heartache and pain
(อิน ไม ไลฟ แฑ บีน ฮาทเทคแอ็นด เพน)
I don’t know if I can face it again
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น เฟซ อิท อะเกน)
Can’t stop now, I’ve traveled so far
(แค็นท ซท็อพ เนา , อิฝ ทแรฝแอ็ล โซ ฟา)
To change this lonely life
(ทู เชนจ ที โลนลิ ไลฟ)

I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I wanna feel what love is
(ไอ วอนนา ฟีล ฮว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

I’m gonna take a little time
(แอม กอนนะ เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
A little time to look around me
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู ลุค อะเรานด มี)
I’ve got nowhere left to hide
(อิฝ ก็อท โนแวร์ เล็ฟท ทู ไฮด)
It looks like love has finally found me
(อิท ลุค ไลค ลัฝ แฮ็ส ไฟแน็ลลิ เฟานด มี)

In my life there’s been heartache and pain
(อิน ไม ไลฟ แฑ บีน ฮาทเทคแอ็นด เพน)
I don’t know if I can face it again
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น เฟซ อิท อะเกน)
Can’t stop now, I’ve traveled so far
(แค็นท ซท็อพ เนา , อิฝ ทแรฝแอ็ล โซ ฟา)
To change this lonely life
(ทู เชนจ ที โลนลิ ไลฟ)

I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
I wanna feel what love is
(ไอ วอนนา ฟีล ฮว็อท ลัฝ อีส)
I know you can show me
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส)
I want you to show me
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี)
And I wanna feel, I want to feel what love is
(แอ็นด ดาย วอนนา ฟีล , ไอ ว็อนท ทู ฟีล ฮว็อท ลัฝ อีส)
And I know, I know you can show me
(แอ็นด ดาย โน , ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)

Let’s talk about love
(เล็ท ทอค อะเบาท ลัฝ)
I wanna know what love is, the love that you feel inside
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส , เดอะ ลัฝ แดท ยู ฟีล อีนไซด)
I want you to show me, and I’m feeling so much love
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี , แอ็นด แอม ฟีลอิง โซ มัช ลัฝ)
I wanna feel what love is, no, you just cannot hide
(ไอ วอนนา ฟีล ฮว็อท ลัฝ อีส , โน , ยู จัซท แคนน็อท ไฮด)
I know you can show me, yeah
(ไอ โน ยู แค็น โฌ มี , เย่)

I wanna know what love is, let’s talk about love
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส , เล็ท ทอค อะเบาท ลัฝ)
I want you to show me, I wanna feel it too
(ไอ ว็อนท ยู ทู โฌ มี , ไอ วอนนา ฟีล อิท ทู)
I wanna feel what love is, I want to feel it too
(ไอ วอนนา ฟีล ฮว็อท ลัฝ อีส , ไอ ว็อนท ทู ฟีล อิท ทู)
And I know and I know, I know you can show me
(แอ็นด ดาย โน แอ็นด ดาย โน , ไอ โน ยู แค็น โฌ มี)
Show me love is real, yeah
(โฌ มี ลัฝ อีส ริแอ็ล , เย่)
I wanna know what love is
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ลัฝ อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want to Know What Love is คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น