เนื้อเพลง Can’t Nobody คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
C’mon ah what? Ah, what?
(ซีมอน อา ว๊อท อา , ว๊อท)
C’mon, ah, what? Ah, what?
(ซีมอน , อา , ว๊อท อา , ว๊อท)
C’mon, c’mon, ah, what?
(ซีมอน , ซีมอน , อา , ว๊อท)
Ah, 1 Life 2 Live, what?
(อา , 1 ไล๊ฟ 2 ไล้ฝ , ว๊อท)
Ah, what?
(อา , ว๊อท)

[1 Life]
([ 1 ไล๊ฟ ])
Live, huh? Yeah
(ไล้ฝ , ฮู เย่)
Y’all cats ain’t ready, I’m just too much
(ยอล แค๊ท เอน เร๊ดี้ , แอม จั๊สท ทู มัช)
When I was young, my mamma said I used to cuss too much
(เว็น นาย วอส ยัง , มาย มะมา เซ็ด ดาย ยู๊ส ทู ครัส ทู มัช)
If I ain’t known you twenty years, I don’t trust you much
(อิ๊ฟ ฟาย เอน โนน ยู ทเว้นที่ เยียร์ , ไอ ด้อนท์ ทรัสท ยู มัช)
Roll with nuthin’ but thugs and hustlers, yeah
(โรลล วิธ นัทติน บั๊ท ธัก แซน ฮัซเลอะ , เย่)
I don’t care if they crackin’ down
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ เด แครกคิน เดาน)
I’mma drug graduate without the caps and gowns
(แอมมา ดรัก กแรจอิวเอ็ท วิธเอ๊าท เดอะ แค๊พ แซน เกาน)
I used to have a thing for buying gats and pounds
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ อะ ทริง ฟอร์ บายอิ้ง แกท แซน เพานด)
And I laugh in my rhymes cuz you cats is clowns
(แอนด์ ดาย ล๊าฟ อิน มาย ไรม คัซ ยู แค๊ท ซิส คลาวนํ)

[Babe Blue]
([ เบ้บ บลู ])
Smash you down, patch you down
(สแม๊ช ยู เดาน , แพทช์ ยู เดาน)
We take yo guns and we blast yo’ round
(วี เท้ค โย กัน แซน วี บลาสทํ โย ราวนด)
Pass the crown to the new female king
(เพซ เดอะ คราวน์ ทู เดอะ นิว ฟี๊เมล คิง)
This is real dog, you nuthin’ but a Lee Nail thing
(ดิส ซิส เรียล ด้อกก , ยู นัทติน บั๊ท ดา ลี เนล ทริง)

[1 Life]
([ 1 ไล๊ฟ ])
Like the end of the world
(ไล๊ค ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
We put it all to a stop and
(วี พุท ดิธ ดอร์ ทู อะ สท๊อพ แอนด์)
Chicken heads and dimes, yeah, they all gon’ flock
(ชีคเค็น เฮด แซน ไดม , เย่ , เด ออล ก็อน ฟล๊อค)
And you go against us and you all gonna flop
(แอนด์ ยู โก อะเก๊นสท อัซ แซน ยู ออล กอนนะ ฟล็อพ)
When we reign, you gon’ need more than a mop
(เว็น วี เรน , ยู ก็อน นี๊ด โม แฑ็น อะ ม็อพ)

[All]
([ ออล ])
[1] – Can’t nobody do it like we do
([ 1 ] แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไล๊ค วี ดู)
[What what what what what]
([ ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])
Can’t nobody do it like we do
(แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไล๊ค วี ดู)
[What what what what]
([ ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])
Can’t nobody do it like we do
(แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไล๊ค วี ดู)
[What what what what what]
([ ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])
Can’t nobody do it like y’all do
(แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไล๊ค ยอล ดู)
[What what what what]
([ ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])

When we spit, yo we never run outta rounds
(เว็น วี ซพิท , โย วี เน๊เฝ่อร์ รัน เอ๊าตา ราวนด)
This is lifeball not football, you outta bounds
(ดิส ซิส lifeball น็อท ฟุทบอล , ยู เอ๊าตา บาวนฺดฺ)
Since some of you people’s houses I be cruisin’ around
(ซิ๊นซ ซัม อ็อฝ ยู พี๊เพิ่ล เฮ้าส ซาย บี ครูซิน อะราวนฺดฺ)
Slow it down cuz I think that I’m losing you now
(สโลว์ อิท เดาน คัซ ไอ ทริ๊งค แดท แอม โรซิง ยู นาว)
For those that’s not lost, tell y’all hoe’s to stop
(ฟอร์ โฑส แด้ท น็อท ล็อซท , เทลล ยอล โฮ ทู สท๊อพ)
Cuz the union is in here, toast it up
(คัซ ดิ ยู๊เนี่ยน อีส ซิน เฮียร , โท๊สท ดิธ อั๊พ)
When they shoot you suppose to duck
(เว็น เด ชู๊ท ยู ซั๊พโพ้ส ทู ดั๊ค)
Look at them by the bar posing drunk
(ลุ๊ค แกท เด็ม บาย เดอะ บาร์ posings ดรั๊งค)
[Say what?]
([ เซย์ ว๊อท ])

[Babe Blue]
([ เบ้บ บลู ])
We don’t care who we toast in here
(วี ด้อนท์ แคร์ ฮู วี โท๊สท อิน เฮียร)
We get you for how much you gross this year
(วี เก็ท ยู ฟอร์ ฮาว มัช ยู กรอสส ดิส เยียร์)
You not a punk, you suppose to fear
(ยู น็อท ดา พรัค , ยู ซั๊พโพ้ส ทู เฟียร์)
Better not come out until the coast is clear
(เบ๊ทเท่อร์ น็อท คัม เอ๊าท อันทิล เดอะ โค้สท อีส เคลียร์)

[1 Life]
([ 1 ไล๊ฟ ])
Totin’ beer, you hatin’, sayin’ how they get a deal that fast
(โทดิน เบีย , ยู แฮดดิน , เซย์อิน ฮาว เด เก็ท ดา ดีล แดท ฟาสท)
But even without this rap game I still have cash
(บั๊ท อี๊เฝ่น วิธเอ๊าท ดิส แร็พ เกม ไอ สทิลล แฮ็ฝ แค๊ช)
My mommy wears a money wiz, I’m trickin’ buying Vickey Secret
(มาย มอมมิ แวร์ ซา มั๊นนี่ วินซฺ , แอม ทริคกิน บายอิ้ง Vickey ซี๊เขร็ท)
Just to cover her punani hair
(จั๊สท ทู โค๊ฝเฝ่อร์ เฮอ punani แฮร์)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Lil’ Man]
([ ลิล แมน ])
Uh oh, you didn’t think I was coming
(อา โอ , ยู ดิ๊นอิน ทริ๊งค ไอ วอส คัมอิง)
My people can’t stand for the little man
(มาย พี๊เพิ่ล แค็นท สแทนด์ ฟอร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
To rock without or with bad
(ทู ร๊อค วิธเอ๊าท ออ วิธ แบ้ด)
I can determine what chu gon’ do
(ไอ แคน ดีเท๊อร์ไมน์ ว๊อท ชู ก็อน ดู)
Are ya gon’ play it? Are ya gon’ move?
(อาร์ ยา ก็อน เพลย์ อิท อาร์ ยา ก็อน มู๊ฝ)
The party ain’t gon’ start if ya don’t dance
(เดอะ พ๊าร์ที่ เอน ก็อน สท๊าร์ท อิ๊ฟ ยา ด้อนท์ แด๊นซ์)
I don’t care if you leave, but you still be my man
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู ลี๊ฝ , บั๊ท ยู สทิลล บี มาย แมน)
I don’t get mad over silly pettyness
(ไอ ด้อนท์ เก็ท แม้ด โอ๊เฝ่อร ซิ๊ลลี่ pettyness)
I say to hell with it, say oh well with it
(ไอ เซย์ ทู เฮ็ลล วิธ อิท , เซย์ โอ เวลล วิธ อิท)
Timbaland is known watch him make ya move ya feet
(ทิมแบน อีส โนน ว๊อทช ฮิม เม้ค ยา มู๊ฝ ยา ฟีท)
Make dope beats, rhyming sound so unique
(เม้ค โดพ บีท , รายมิง ซาวน์ด โซ ยูนี๊ค)
His Beats are like Sean Archer and Caster Troy
(ฮิส บีท แซร์ ไล๊ค ซีน อาเชอะ แอนด์ คาซเทอะ ทรอย)
Ya need the same identity to find how he soars
(ยา นี๊ด เดอะ เซม ไอเดนทิทิ ทู ไฟนด์ ฮาว ฮี โซ)
He’s the wicked man, the wicked just begun
(อีส เดอะ วิค แมน , เดอะ วิค จั๊สท บิกัน)
Call him Timbaland the resurrection
(คอลลํ ฮิม ทิมแบน เดอะ เรสะเรคฌัน)
Clear-ese
(เคลียร์ อีส)
Don’t try to hide from ya fear
(ด้อนท์ ธราย ทู ไฮด์ ฟรอม ยา เฟียร์)
Clear-ese
(เคลียร์ อีส)
Don’t ya hear the set got in ya ear?
(ด้อนท์ ยา เฮียร เดอะ เซ็ท ก็อท อิน ยา เอียร)
Clear-ese
(เคลียร์ อีส)
This is the love man you’re talking to
(ดิส ซิส เดอะ ลัฝ แมน ยัวร์ ทอคอิง ทู)
Clear-ese
(เคลียร์ อีส)
His beats are dope, I try to tell you
(ฮิส บีท แซร์ โดพ , ไอ ธราย ทู เทลล ยู)
Can’t nobody see us in the nine eight
(แค็นท โนบอดี้ ซี อัซ ซิน เดอะ ไนน เอท)
Or the nine nine
(ออ เดอะ ไนน ไนน)
[Freaky freaky]
([ ฟรีคกี้ ฟรีคกี้ ])
You’re late
(ยัวร์ เหลท)
[Freaky] You’re late
([ ฟรีคกี้ ] ยัวร์ เหลท)
[Freaky] You’re late
([ ฟรีคกี้ ] ยัวร์ เหลท)
[Hey girls and guys]
([ เฮ เกิร์ล แซน กาย ])
You’re late
(ยัวร์ เหลท)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])
[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

Like y’all, the public
(ไล๊ค ยอล , เดอะ พับลิค)
Is y’all the public
(อีส ยอล เดอะ พับลิค)
Ya do it so well
(ยา ดู อิท โซ เวลล)
This goes out to y’all
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู ยอล)
Quiet Storm, Z-man
(ไคว๊เอ้ท สทอร์ม , ซี แมน)
1 Life 2 Live
(1 ไล๊ฟ 2 ไล้ฝ)
Little Man
(ลิ๊ทเทิ่ล แมน)
Wanna thank y’all
(วอนนา แธ๊งค์ ยอล)
For makin’ us
(ฟอร์ เมกิน อัซ)
Who we are today
(ฮู วี อาร์ ทูเดย์)

[feat. 1 Life 2 Live, Lil’ Man]
([ ฟีท 1 ไล๊ฟ 2 ไล้ฝ , ลิล แมน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Nobody คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น