เนื้อเพลง Blow Me a Kiss คำอ่านไทย Alice Cooper

Take one in the leg [Think about your baby]
(เท้ค วัน อิน เดอะ เล้ก [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร เบ๊บี้ ])
Take one in the side [Think about your girl]
(เท้ค วัน อิน เดอะ ไซด์ [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร เกิร์ล ])
Take one in the head [Think about your mother]
(เท้ค วัน อิน เดอะ เฮด [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร ม๊าเธ่อร์ ])
Take one in the heart [It’s the end of the world]
(เท้ค วัน อิน เดอะ ฮาร์ท [ อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด ])

So blow me a kiss cuz I’m black
(โซ โบลว์ มี อะ คิซ คัซ แอม แบล๊ค)
Blow me a kiss cuz I’m gay
(โบลว์ มี อะ คิซ คัซ แอม เก)
Blow me a kiss cuz I’m shakin’
(โบลว์ มี อะ คิซ คัซ แอม เชคกิน)
Say goodnight then blow me away
(เซย์ กู๊ดไนท์ เด็น โบลว์ มี อะเวย์)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
Tell me what you’re thinkin’ tell me why
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิน เทลล มี วาย)
Blow me a kiss then blow me away
(โบลว์ มี อะ คิซ เด็น โบลว์ มี อะเวย์)

Take one in the face [Think about your life]
(เท้ค วัน อิน เดอะ เฟซ [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร ไล๊ฟ ])
Take one in the eye [Think about your soul]
(เท้ค วัน อิน ดิ อาย [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร โซล ])
Take one in the mouth [Think about your savior]
(เท้ค วัน อิน เดอะ เม๊าธ [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยุร เซฝเยอะ ])
Take one in the thigh [Are you ready to go]
(เท้ค วัน อิน เดอะ ไธ [ อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู โก ])

So blow me a kiss cuz I’m lonely
(โซ โบลว์ มี อะ คิซ คัซ แอม โลนลิ)
Blow me a kiss cuz I’m afraid
(โบลว์ มี อะ คิซ คัซ แอม อะเฟรด)
Blow me a kiss cuz you don’t know me
(โบลว์ มี อะ คิซ คัซ ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
Say goodnight then blow me away
(เซย์ กู๊ดไนท์ เด็น โบลว์ มี อะเวย์)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)
Tell me what you’re thinkin’ tell me why
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิน เทลล มี วาย)

I’m in my room I’m Dr. Doom
(แอม อิน มาย รูม แอม เดทเออะ ดูม)
Cuz I’m not me I’m someone else
(คัซ แอม น็อท มี แอม ซัมวัน เอ๊ลส)
Why should you die don’t ask me why
(วาย เชิด ยู ดาย ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย)
You know it you know it you know it
(ยู โนว์ อิท ยู โนว์ อิท ยู โนว์ อิท)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)

I turn the page I am the rage
(ไอ เทิร์น เดอะ เพจ ไอ แอ็ม เดอะ เร้จ)
I’m coming from a darker place
(แอม คัมอิง ฟรอม มา ดาร์คเกอร์ เพลส)
A much darker place
(อะ มัช ดาร์คเกอร์ เพลส)
So blow me away
(โซ โบลว์ มี อะเวย์)
Blow me away
(โบลว์ มี อะเวย์)

Yeah blow me away
(เย่ โบลว์ มี อะเวย์)
Tell me what you’re thinkin’ tell me why
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิน เทลล มี วาย)
Blow me a kiss then blow me away
(โบลว์ มี อะ คิซ เด็น โบลว์ มี อะเวย์)
Yeah blow me away
(เย่ โบลว์ มี อะเวย์)
C’mon and blow me away
(ซีมอน แอนด์ โบลว์ มี อะเวย์)
Tell me what you’re thinkin’ tell me why
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิน เทลล มี วาย)
Blow me a kiss then blow me away
(โบลว์ มี อะ คิซ เด็น โบลว์ มี อะเวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blow Me a Kiss คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น