เนื้อเพลง Kill The King คำอ่านไทย Megadeth

Broken down, feeling naked
(บโรเค็น เดาน , ฟีลอิง เน๊คเค่ด)
Leaving me unfulfilled
(ลีฝอิงส มี อันฟุลฟีลด)
Promising compromise
(พรอมอิซิง ค๊อมโพรไหมสํ)
Championing mediocrity
(Championings มีดิออคริติ)

Time and time again
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน)
What you said ain’t what you mean
(ว๊อท ยู เซ็ด เอน ว๊อท ยู มีน)
Even if all my bones are broken
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ออล มาย โบน แซร์ บโรเค็น)
I will drag myself back from the edge to
(ไอ วิล ดแร็ก ไมเซลฟ แบ็ค ฟรอม ดิ เอจ ทู)

Kill the King, The King is dead, Long live the King
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)

Kill the King, The King is dead, Long live the
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด , ลอง ไล้ฝ เดอะ)
King,
(คิง ,)
I am the King, God save the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ก๊อด เซฝ เดอะ คิง)

Kill the King, The King is dead
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด)
I am the King, Long live the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Kill the King, The King is dead
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด)
I am the King, Long live the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)

I reveal a deceiver
(ไอ รีฝีล อะ deceiver)
In the highest seat in the land
(อิน เดอะ ฮายเอส ซีท อิน เดอะ แลนด์)
His idle hands the Devil’s workshop
(ฮิส ไอ๊เดิ้ล แฮนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล เวิกชอพ)
Generate more smoke than heat
(เจ๊นเนอเหรท โม สโม๊ค แฑ็น ฮีท)

Time and time again
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน)
What you said ain’t what you mean
(ว๊อท ยู เซ็ด เอน ว๊อท ยู มีน)
Even if all my bones are broken
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ออล มาย โบน แซร์ บโรเค็น)
I will drag myself back from the edge to
(ไอ วิล ดแร็ก ไมเซลฟ แบ็ค ฟรอม ดิ เอจ ทู)

Kill the King, The King is dead, Long live the King
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)

Kill the King, The King is dead, Long live the
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด , ลอง ไล้ฝ เดอะ)
King,
(คิง ,)
I am the King, God save the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ก๊อด เซฝ เดอะ คิง)

Kill the King, The King is dead
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด)
I am the King, Long live the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Kill the King, The King is dead
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด)
I am the King, Long live the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง , ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)

A new precedent in pain, a new precedent in pain
(อะ นิว พริซีดเอ็นท อิน เพน , อะ นิว พริซีดเอ็นท อิน เพน)
Mankind is blown to dust, mankind is blown to dust
(แม๊นคายนด อีส บโลน ทู ดัสท , แม๊นคายนด อีส บโลน ทู ดัสท)
An explosion of the Brain, an explosion of the
(แอน เอ็คซพโลฉัน อ็อฝ เดอะ เบรน , แอน เอ็คซพโลฉัน อ็อฝ เดอะ)
Brain
(เบรน)
Spontaneously combust, spontaneously combust
(ซพอนเทเนียซลิ combust , ซพอนเทเนียซลิ combust)

Kill the King, The King is dead, Long live the
(คิลล์ เดอะ คิง , เดอะ คิง อีส เด้ด , ลอง ไล้ฝ เดอะ)
King,
(คิง ,)
I am the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง)
Kill the King, I, The King is dead, I am, Long live
(คิลล์ เดอะ คิง , ไอ , เดอะ คิง อีส เด้ด , ไอ แอ็ม , ลอง ไล้ฝ)
the King,
(เดอะ คิง ,)
I am the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง)
Kill the King, I, The King is dead, I am, Long live
(คิลล์ เดอะ คิง , ไอ , เดอะ คิง อีส เด้ด , ไอ แอ็ม , ลอง ไล้ฝ)
the King,
(เดอะ คิง ,)
I am the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง)
Kill the King, I, The King is dead, I am, Long live
(คิลล์ เดอะ คิง , ไอ , เดอะ คิง อีส เด้ด , ไอ แอ็ม , ลอง ไล้ฝ)
the King,
(เดอะ คิง ,)
I am the King
(ไอ แอ็ม เดอะ คิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill The King คำอ่านไทย Megadeth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น