เนื้อเพลง So Much In Love คำอ่านไทย All-4-One

as we stroll along together
(แอ็ส วี ซทโรล อะลอง ทุเกฑเออะ)
holding hands walking all along
(โฮลดิง แฮ็นด วอคกิง ออล อะลอง)
so in love are we two
(โซ อิน ลัฝ อาร์ วี ทู)
that we don’t know what to do
(แดท วี ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
in a world of our own [do so in love]
(อิน อะ เวิลด อ็อฝ เอ๊า โอน [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
as we walk by the sea together
(แอ็ส วี วอค ไบ เดอะ ซี ทุเกฑเออะ)
under stars twinkling high above
(อันเดอะ ซทา ทวิงคลิง ไฮ อะบัฝ)
so in love are we two
(โซ อิน ลัฝ อาร์ วี ทู)
no one else but me and you
(โน วัน เอ็ลซ บัท มี แอ็นด ยู)
so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
so much in love [do so in love]
(โซ มัช อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
so much in love [do so in love]
(โซ มัช อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])

we stroll along together
(วี ซทโรล อะลอง ทุเกฑเออะ)
i tell you, i need you oh so much
(ไอ เท็ล ยู , ไอ เน ยู โอ โซ มัช)
i love, i love you my darling
(ไอ ลัฝ , ไอ ลัฝ ยู ไม ดาลิง)
can you tell it in my touch
(แค็น ยู เท็ล อิท อิน ไม ทั๊ช)

as we walk down the aisle together
(แอ็ส วี วอค เดาน ดิ ไอล ทุเกฑเออะ)
we will vow to be together till we die
(วี วิล เฝา ทู บี ทุเกฑเออะ ทิล วี ได)
so in love are we two
(โซ อิน ลัฝ อาร์ วี ทู)
just can’t wait to say i do
(จัซท แค็นท เวท ทู เซ ไอ ดู)
[adsense]
so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
in a world of our own
(อิน อะ เวิลด อ็อฝ เอ๊า โอน)
[do so in love] so in love
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] โซ อิน ลัฝ)
[do so in love] are you and i
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] อาร์ ยู แอ็นด ดาย)
[do so in love]
([ ดู โซ อิน ลัฝ ])

baby, i hope you realize
(เบบิ , ไอ โฮพ ยู รีแอะไลส)
that you mean so much to me
(แดท ยู มีน โซ มัช ทู มี)
you’re everything i ever wanted in a woman
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ ว็อนท อิน อะ วูมเอิน)
to touch, to feel your body close to me
(ทู ทั๊ช , ทู ฟีล ยุร บอดอิ คโลส ทู มี)
and i just want to hold you in my arms forever
(แอ็นด ดาย จัซท ว็อนท ทู โฮลด ยู อิน ไม อาม เฟาะเรฝเออะ)
can you [i love you baby] tell it in my touch
(แค็น ยู [ ไอ ลัฝ ยู เบบิ ] เท็ล อิท อิน ไม ทั๊ช)

as we walk down the aisle together
(แอ็ส วี วอค เดาน ดิ ไอล ทุเกฑเออะ)
we will vow to be together till we die
(วี วิล เฝา ทู บี ทุเกฑเออะ ทิล วี ได)
so in love are we two
(โซ อิน ลัฝ อาร์ วี ทู)
are we two just can’t wait to say i do
(อาร์ วี ทู จัซท แค็นท เวท ทู เซ ไอ ดู)

so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
are you and i [do so in love]
(อาร์ ยู แอ็นด ดาย [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
so in love [do so in love]
(โซ อิน ลัฝ [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
are you and i [do so in love]
(อาร์ ยู แอ็นด ดาย [ ดู โซ อิน ลัฝ ])
[do so in love] so in love
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] โซ อิน ลัฝ)
[do so in love] so in love
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] โซ อิน ลัฝ)
[do so in love] so in love
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] โซ อิน ลัฝ)
[do so in love] so in love
([ ดู โซ อิน ลัฝ ] โซ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Much In Love คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น