เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Dream Theater

Love, just don’t stare’
(ลัฝ , จั๊สท ด้อนท์ สแทร์)
He used to say to me
(ฮี ยู๊ส ทู เซย์ ทู มี)
every Sunday morning
(เอ๊เฝอร์รี่ ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)
The spider in the window
(เดอะ สไพ๊เด้อร์ อิน เดอะ วิ๊นโด้ว)
The angel in the pool
(ดิ แอ๊งเจล อิน เดอะ พูล)
The old man takes the poison
(ดิ โอลด์ แมน เท้ค เดอะ พ๊อยซั่น)
Now the widow makes the rules
(นาว เดอะ วิดโด้ว เม้ค เดอะ รูล)

‘So speak, I’m right here’
(โซ สพี๊ค , แอม ไร๊ท เฮียร)
She used to say to me
(ชี ยู๊ส ทู เซย์ ทู มี)
not a word, not a word
(น็อท ดา เวิร์ด , น็อท ดา เวิร์ด)
Judas on the ceiling
(จูดา ออน เดอะ ซี๊ลิ่ง)
the Devil in my bed
(เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มาย เบ๊ด)
I guess Easter’s never coming
(ไอ เกสส อีซเทอะ เน๊เฝ่อร์ คัมอิง)
So I’ll just wait inside my head
(โซ แอล จั๊สท เว้ท อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

Like a scream but sort of silent
(ไล๊ค เก สครีม บั๊ท ซ๊อร์ท อ็อฝ ไซ๊เล่นท)
living off my nightmares
(ลีฝอิง ออฟฟ มาย ไนท์แมร์)

Voices repeating me
(ว๊อยซ์ รีปพิธดิง มี)
‘Feeling threatened?
(ฟีลอิง เตร๊ดอึน)
We reflect your hopes and fears.’
(วี รีเฟล็คท ยุร โฮพ แซน เฟียร์)
Voices discussing me
(ว๊อยซ์ discussings มี)
‘Others steal your thoughts
(อ๊อเธ่อร์ สทีล ยุร ธอท)
they’re not confined
(เดรว น็อท ค๊อนไฟน์)
within your mind.’
(วิธอิน ยุร ไมนด์)

Thought disorder
(ธอท ดิซอเดอะ)
Dream control
(ดรีม คอนโทรล)
Now they read my mind on the radio
(นาว เด รี๊ด มาย ไมนด์ ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
But where was the Garden of Eden?
(บั๊ท แวร์ วอส เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)

I feel elated
(ไอ ฟีล อิเลท)
I feel depressed
(ไอ ฟีล ดีเพรส)
Sex is death, Death is sex
(เซ็กซ อีส เด้ท , เด้ท อีส เซ็กซ)
Says it right here on my Crucifix
(เซย์ ซิท ไร๊ท เฮียร ออน มาย ครูซิฟิคซ)

Like a scream but sort of silent
(ไล๊ค เก สครีม บั๊ท ซ๊อร์ท อ็อฝ ไซ๊เล่นท)
living off my nightmares
(ลีฝอิง ออฟฟ มาย ไนท์แมร์)

Voices protecting me
(ว๊อยซ์ โพเทคติง มี)
‘Good behavior
(กู๊ด บิเฮฟเยอะ)
brings the Savior
(บริง เดอะ เซฝเยอะ)
to his knees.’
(ทู ฮิส นี)
Voices rejecting me
(ว๊อยซ์ rejectings มี)
‘Others steal your thoughts
(อ๊อเธ่อร์ สทีล ยุร ธอท)
they’re not confined
(เดรว น็อท ค๊อนไฟน์)
to your own mind.’
(ทู ยุร โอว์น ไมนด์)

[Dialogue by rap artist Prix-mo reading from the book ” Cultural Revolution ” .]
([ ได๊อะหล๊อก บาย แร็พ อาทิซท พรีก โม รีดอิง ฟรอม เดอะ บุ๊ค ” คัลเชอะแร็ล เร๊ฝโฝลูชั่น ” ])
” I don’t wanna be here, ’cause of my
(” ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฮียร , ค๊อส อ็อฝ มาย)
suffering, ’cause of my illness.
(ซัฟเฟอะริง , ค๊อส อ็อฝ มาย อีลเน็ซ)
Only love is worth having, only
(โอ๊นลี่ ลัฝ อีส เวิร์ธ แฮฝวิ่ง , โอ๊นลี่)
love is what matters, loving every
(ลัฝ อีส ว๊อท แม๊ทเท่อร์ , ลัฝอิง เอ๊เฝอร์รี่)
people on equal terms. ”
(พี๊เพิ่ล ออน อี๊ควอล เทิร์ม “)
” You’ve got to know who you’re
(” ยู๊ฟ ก็อท ทู โนว์ ฮู ยัวร์)
dealin’ with because, like a stranger,
(ดิลลิน วิธ บิคอส , ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ ,)
a-heh, just might come in through
(อะ เอฮ , จั๊สท ไมท คัม อิน ทรู)
here with a gun… and then, what
(เฮียร วิธ อะ กัน แอนด์ เด็น , ว๊อท)
would you do? [Heh.] ”
(เวิด ยู ดู [ เอฮ ] “)
” Everything is immaterial… ”
(” เอ๊วี่ติง อีส อิมะเทียเรียล “)
” ‘n’ you know that reality is immaterial. ”
(” เอ็น ยู โนว์ แดท ริแอลอิทิ อีส อิมะเทียเรียล “)
” This is not reality… ”
(” ดิส ซิส น็อท ริแอลอิทิ “)

I’m kneeling on the floor
(แอม นิลลิง ออน เดอะ ฟลอร์)
staring at the wall
(ซแทริง แอ็ท เดอะ วอลล์)
like the spider in the window
(ไล๊ค เดอะ สไพ๊เด้อร์ อิน เดอะ วิ๊นโด้ว)
I wish that I could speak
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด สพี๊ค)
Is there fantasy in refuge?
(อีส แดร์ แฟนทะซิ อิน เรฟยูจ)
God in politicians?
(ก๊อด อิน พอลิทีฌแอ็น)
Should I turn on my religion?
(เชิด ดาย เทิร์น ออน มาย รีลิ๊เจี้ยน)
These demons in my head tell me to
(ฑิส ดีมัน ซิน มาย เฮด เทลล มี ทู)

I’m lying here in bed
(แอม ลายยิง เฮียร อิน เบ๊ด)
Swear my skin is inside out
(สแวร์ มาย สกิน อีส อิ๊นไซด์ เอ๊าท)
Just another Sunday morning
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ซันดิ ม๊อร์นิ่ง)

Seen my diary on the newsstand
(ซีน มาย ได๊อะรี่ ออน เดอะ newsstand)
Seems we’ve lost the truth to quicksand
(ซีม หวีบ ล็อซท เดอะ ทรู๊ธ ทู ควิกแซน)
It’s a shame no one is praying
(อิทซ ซา เชม โน วัน อีส เพลยอิง)
‘Cause these voices in my head
(ค๊อส ฑิส ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด)
keep saying…
(คี๊พ เซอิง)

‘Love, just don’t stare.’
(ลัฝ , จั๊สท ด้อนท์ สแทร์)
‘Reveal the Word when you’re
(รีฝีล เดอะ เวิร์ด เว็น ยัวร์)
supposed to’
(ซั๊พโพ้ส ทู)
Withdrawn and introverted
(วิฑดรอน แอนด์ อีนทโระเฝิท)
Infectiously perverted
(Infectiously เพอเฝิท)
‘Being laughed at and confused
(บีอิง ล๊าฟ แอ็ท แอนด์ คอนฟิ้วส)
keeps us pleasantly amused
(คี๊พ อัซ พเลสแอ็นทลิ อะมิ๊วส)
enough to stay.’
(อีน๊าฟ ทู สเทย์)

Maybe I’m just Cassandra fleeting
(เมบี แอม จั๊สท Cassandra ฟรีทอิง)
Twentieth century Icon bleeding
(ทเวนทิเอ็ธ เซ๊นจูรี่ ไอ๊ค่อน บรีดดิ้ง)
Willing to risk Salvation
(วีลลิง ทู ริ๊ซค แซ็ลเฝฌัน)
to escape from isolation
(ทู เอสเขพ ฟรอม ไอโซะเลฌัน)

I’m witness to redemption
(แอม วิทเหนส ทู ริเดมฌัน)
heard you speak but never listened
(เฮิด ยู สพี๊ค บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น)
Can you rid me of my secrets?
(แคน ยู ริด มี อ็อฝ มาย ซี๊เขร็ท)
Deliver us from Darkness?
(ดีลิ๊เฝ่อร์ อัซ ฟรอม ดาคเน็ซ)

Voices repeating me
(ว๊อยซ์ รีปพิธดิง มี)
‘Feeling threatened?
(ฟีลอิง เตร๊ดอึน)
We reflect your hopes and fears.’
(วี รีเฟล็คท ยุร โฮพ แซน เฟียร์)
Voices discussing me
(ว๊อยซ์ discussings มี)
Don’t expect your own Messiah
(ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ยุร โอว์น เมซซายอา)
This neverworld which you desire
(ดิส neverworld วิช ยู ดีไซรํ)
is only in your mind.
(อีส โอ๊นลี่ อิน ยุร ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voices คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น