เนื้อเพลง Automatic Part II คำอ่านไทย Hikaru Utada

Hello my name is Utada like la-di-da-di-da-di-dah
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส Utada ไล๊ค ลา ได ดา ได ดา ได dah)
For your information I am here to take it higher
(ฟอร์ ยุร อินเฟาะเมฌัน นาย แอ็ม เฮียร ทู เท้ค อิท ไฮเออะ)
Do you like the way I shine like freshly cut sapphire?
(ดู ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ไชน์ ไล๊ค ฟเรฌลิ คัท แซพไฟร)
Music is my business and I’m here to pour it on ya
(มิ๊วสิค อีส มาย บีสเน็ซ แซน แอม เฮียร ทู พาว อิท ออน ยา)

When I like it, I don’t hide it
(เว็น นาย ไล๊ค อิท , ไอ ด้อนท์ ไฮด์ อิท)
Got to have it
(ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท)
I can’t help it, it’s
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท , อิทซ)
Automatic
(ออโทะแมทอิค)
Ripe and ready, call me crazy
(ไรพ แอนด์ เร๊ดี้ , คอลลํ มี คเรสิ)
Got to love it
(ก็อท ทู ลัฝ อิท)
And you know it, it’s
(แอนด์ ยู โนว์ อิท , อิทซ)
Automatic
(ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
I can’t help it
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)

When I like it, I don’t hide it
(เว็น นาย ไล๊ค อิท , ไอ ด้อนท์ ไฮด์ อิท)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)

When I see a microphone I got get it on
(เว็น นาย ซี อะ ไมคโระโฟน ไอ ก็อท เก็ท ดิธ ออน)
Capricorn, Aquarius, what a good sense of humor
(แคปพิครอน , Aquarius , ว๊อท ดา กู๊ด เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)
Find out more about me on myspace and my newsletter
(ไฟนด์ เอ๊าท โม อะเบ๊าท มี ออน มายสเปซ แอนด์ มาย newsletter)
I’ll be glad to add you but I won’t give you my number
(แอล บี แกล๊ด ทู แอ๊ด ยู บั๊ท ไอ ว็อนท กี๊ฝ ยู มาย นั๊มเบ้อร์)

Philanthropic, diabolic
(ฟิแล็นธรอพอิค , ไดอะบอลอิค)
So melodic
(โซ มิลอดอิค)
I can’t help it
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
Vodka tonic, Califunky
(ฝอดคะ ทอนอิค , Califunky)
Contraceptive
(คอนทระเซพทิฝ)
When I’m on it, it’s
(เว็น แอม ออน หนิด , อิทซ)
Automatic
(ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
I can’t help it
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
When I like it, I don’t hide it
(เว็น นาย ไล๊ค อิท , ไอ ด้อนท์ ไฮด์ อิท)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)

Indian, Pacific, Arctic, and Atlantic ocean
(อีนเดียน , พะซีฟอิค , อาคทิค , แอนด์ แอตแลนติก โอ๊เชี่ยน)
You can be my Captain and I’ll be your Commander
(ยู แคน บี มาย แค๊พเท่น แอนด์ แอล บี ยุร ค็อมมานเดอะ)
Do you like the way I rhyme, it’s pretty darn clever
(ดู ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ไรม , อิทซ พริ๊ทที่ ดาน เคล๊เฝ่อร์)
Used to be a virgin, now I’m with Island Def Jam
(ยู๊ส ทู บี อะ เฝ๊อร์จิ้น , นาว แอม วิธ ไอ๊แลนด์ เดฟ แจม)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)

It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)
It’s automatic
(อิทซ ออโทะแมทอิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Automatic Part II คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น