เนื้อเพลง What Your Name is คำอ่านไทย Mario

Girl I’ve been watchin you for a very long time [mmmm]
(เกิร์ล แอฝ บีน วันชิน ยู ฟอร์ รา เฝ๊รี่ ลอง ไทม์ [ อึม ])
And theres no doubt in my mind
(แอนด์ แดร์ โน เดาท อิน มาย ไมนด์)
that your not the one for me cant u see
(แดท ยุร น็อท ดิ วัน ฟอร์ มี แค็นท ยู ซี)
And I dont want to seem pushy
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ว้อนท ทู ซีม pushy)
but listen girl your body sayin something to me girl
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น เกิร์ล ยุร บ๊อดี้ เซย์อิน ซัมติง ทู มี เกิร์ล)
I may be only 15
(ไอ เมย์ บี โอ๊นลี่ 15)
but that dont really mean that I cant be here talkin to you
(บั๊ท แดท ด้อนท์ ริแอ็ลลิ มีน แดท ไอ แค็นท บี เฮียร ทอคกิ่น ทู ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Will you let me know if you want me to treat you to a picture show
(วิล ยู เล็ท มี โนว์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู ทรี๊ท ยู ทู อะ พิ๊คเจ้อร์ โชว์)
[dont u say no tonight]
([ ด้อนท์ ยู เซย์ โน ทูไน๊ท ])
And I wanna know if you’ll let me kiss you one time
(แอนด์ ดาย วอนนา โนว์ อิ๊ฟ โยว เล็ท มี คิซ ยู วัน ไทม์)
before I take you home
(บีฟอร์ ไอ เท้ค ยู โฮม)
[the suspense is killing me girl]
([ เดอะ ซัซเพนซ อีส คีลลิง มี เกิร์ล ])
What yo name is can I be the only one u be claimin
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู บี คลีมมิน)
What yo name is when u be out with your girls u be bangin
(ว๊อท โย เนม อีส เว็น ยู บี เอ๊าท วิธ ยุร เกิร์ล ยู บี แบงงิน)
What yo name is can I be the only one that u be kickin it wit
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ยู บี คิคคิน หนิด วิท)
What yo name is girl
(ว๊อท โย เนม อีส เกิร์ล)
cause I know when I be spittin
(ค๊อส ไอ โนว์ เว็น นาย บี สปิทดิน)
u be wit it girl what your name is [yeah]
(ยู บี วิท ดิธ เกิร์ล ว๊อท ยุร เนม อีส [ เย่ ])

Girl all your friends may say
(เกิร์ล ออล ยุร เฟรน เมย์ เซย์)
that I’m to young for you [yes they do]
(แดท แอม ทู ยัง ฟอร์ ยู [ เย็ซ เด ดู ])
But baby age ain’t a thang
(บั๊ท เบ๊บี้ เอจ เอน ดา เตง)
cause I know what to do [yes I do]
(ค๊อส ไอ โนว์ ว๊อท ทู ดู [ เย็ซ ซาย ดู ])
I’ll be your friend
(แอล บี ยุร เฟรน)
and when your all alone
(แอนด์ เว็น ยุร ออล อะโลน)
I talk to you all night
(ไอ ท๊อล์ค ทู ยู ออล ไน๊ท)
til we fall asleep on the phone
(ทิล วี ฟอลล์ อะสลี๊พ ออน เดอะ โฟน)
so baby quit playin games
(โซ เบ๊บี้ ควิท เพลย์ยิน เกม)
you know im feelin you,
(ยู โนว์ แอม ฟีลิน ยู ,)
u know u got it that way girl
(ยู โนว์ ยู ก็อท ดิธ แดท เวย์ เกิร์ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Will you let me know if you want me to treat you to a picture show
(วิล ยู เล็ท มี โนว์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี ทู ทรี๊ท ยู ทู อะ พิ๊คเจ้อร์ โชว์)
[dont u say no tonight]
([ ด้อนท์ ยู เซย์ โน ทูไน๊ท ])
And I wanna know if you’ll let me kiss you one time
(แอนด์ ดาย วอนนา โนว์ อิ๊ฟ โยว เล็ท มี คิซ ยู วัน ไทม์)
before I take you home
(บีฟอร์ ไอ เท้ค ยู โฮม)
[the suspense is killing me girl]
([ เดอะ ซัซเพนซ อีส คีลลิง มี เกิร์ล ])
What yo name is can I be the only one u be claimin
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู บี คลีมมิน)
What yo name is when u be out with your girls u be bangin
(ว๊อท โย เนม อีส เว็น ยู บี เอ๊าท วิธ ยุร เกิร์ล ยู บี แบงงิน)
What yo name is can I be the only one that u be kickin it wit
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ยู บี คิคคิน หนิด วิท)
What yo name is girl
(ว๊อท โย เนม อีส เกิร์ล)
cause I know when I be spittin
(ค๊อส ไอ โนว์ เว็น นาย บี สปิทดิน)
u be wit it girl what your name is [yeah]
(ยู บี วิท ดิธ เกิร์ล ว๊อท ยุร เนม อีส [ เย่ ])

Oh girl tell all your friends to go away
(โอ เกิร์ล เทลล ออล ยุร เฟรน ทู โก อะเวย์)
so far far away
(โซ ฟาร์ ฟาร์ อะเวย์)
cause I wanna spend my time with you
(ค๊อส ไอ วอนนา สเพ็นด มาย ไทม์ วิธ ยู)
I wanna chill with you,
(ไอ วอนนา ชิล วิธ ยู ,)
roll with you,
(โรลล วิธ ยู ,)
be with you,
(บี วิธ ยู ,)
forever and ever and ever and ever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
[aahaayeah]
([ aahaayeah ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What yo name is can i be the only one that you be claimin [this dont make no sense girl]
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ยู บี คลีมมิน [ ดิส ด้อนท์ เม้ค โน เซ้นส เกิร์ล ])
What yo name is when you be out wit your girls you be bangin [I need to know right now]
(ว๊อท โย เนม อีส เว็น ยู บี เอ๊าท วิท ยุร เกิร์ล ยู บี แบงงิน [ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ไร๊ท นาว ])
What yo name is can i be the only one that you be kickin it wit [you know i’ll be you know i’ll be]
(ว๊อท โย เนม อีส แคน นาย บี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ยู บี คิคคิน หนิด วิท [ ยู โนว์ แอล บี ยู โนว์ แอล บี ])
What yo name is girl cause i know when i be spittin u be wit it girl what yo name is [yeah]
(ว๊อท โย เนม อีส เกิร์ล ค๊อส ไอ โนว์ เว็น นาย บี สปิทดิน ยู บี วิท ดิธ เกิร์ล ว๊อท โย เนม อีส [ เย่ ])

Can I be
(แคน นาย บี)
I gotta know girl
(ไอ กอททะ โนว์ เกิร์ล)
Said I gotta know
(เซ็ด ดาย กอททะ โนว์)
Said I gotta know
(เซ็ด ดาย กอททะ โนว์)
I wanna be wit you share my world with you girl dont be afraid ignore my age cause i’m just the man for you baby [yeah]
(ไอ วอนนา บี วิท ยู แชร์ มาย เวิลด วิธ ยู เกิร์ล ด้อนท์ บี อะเฟรด อิกโน มาย เอจ ค๊อส แอม จั๊สท เดอะ แมน ฟอร์ ยู เบ๊บี้ [ เย่ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
Would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
Would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
Would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
Before this track go off
(บีฟอร์ ดิส แทร็ค โก ออฟฟ)
Would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
would you tell me let me know it before i go
(เวิด ยู เทลล มี เล็ท มี โนว์ อิท บีฟอร์ ไอ โก)
What yo name is
(ว๊อท โย เนม อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Your Name is คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น