เนื้อเพลง Closer คำอ่านไทย Travis

I’ve had enough of this parade
(อิฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ที พะเรด)
I’m thinking of the words to say
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ เดอะ เวิด ทู เซ)
We open up unfinished parts
(วี โอเพ็น อัพ อันฟีนอิฌท พาท)
Broken up, its only luck
(บโรเค็น อัพ , อิทซ โอ๊นลี่ ลัค)

And when I see you then I know it will be next to me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู เฑ็น นาย โน อิท วิล บี เน็คซท ทู มี)
And when I need you then I know you will be there with me
(แอ็นด ฮเว็น นาย เน ยู เฑ็น นาย โน ยู วิล บี แฑ วิฑ มี)
Ill never leave you
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยู)

Just need to get closer, closer
(จัซท เน ทู เก็ท โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)
Closer, closer
(โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)

Keep waking up without you here
(คีพ เวคกิ้ง อัพ วิเฑาท ยู เฮียร)
Another day, another year
(แอะนัธเออะ เด , แอะนัธเออะ เยีย)
I seek the truth we set apart
(ไอ ซีค เดอะ ทรูธ วี เซ็ท อะพาท)
A second dance, a second chance
(อะ เซคอันด ดานซ , อะ เซคอันด ชานซ)

[adsense]

And when I see you then I know it will be next to me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู เฑ็น นาย โน อิท วิล บี เน็คซท ทู มี)
And when I need you then I know you will be there with me
(แอ็นด ฮเว็น นาย เน ยู เฑ็น นาย โน ยู วิล บี แฑ วิฑ มี)
Ill never leave you
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยู)

Just need to get closer, closer
(จัซท เน ทู เก็ท โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)
Closer, closer
(โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)
Lean on me now
(ลีน ออน มี เนา)

And when I see you then I know it will be next to me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซี ยู เฑ็น นาย โน อิท วิล บี เน็คซท ทู มี)
And when I need you then I know you will be there with me
(แอ็นด ฮเว็น นาย เน ยู เฑ็น นาย โน ยู วิล บี แฑ วิฑ มี)
Ill never leave you
(อิล เนฝเออะ ลีฝ ยู)

Just need to get closer, closer
(จัซท เน ทู เก็ท โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)
Closer, closer
(โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Lean on me now, lean on me now
(ลีน ออน มี เนา , ลีน ออน มี เนา)
Lean on me now
(ลีน ออน มี เนา)

Closer, closer
(โคลเซอร์ , โคลเซอร์)
Closer, closer
(โคลเซอร์ , โคลเซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Closer คำอ่านไทย Travis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น