เนื้อเพลง Can You Control Yo Hoe คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Soopafly

N*ggas, get your milla genuine draft, cause its milla time, we about to go hard on these hoes on
(เอ็น *ggas , เก็ท ยุร milla เจ๊นนิวอีน ดรัฟท , ค๊อส อิทซ milla ไทม์ , วี อะเบ๊าท ทู โก ฮาร์ด ออน ฑิส โฮ ออน)
this one right here.
(ดิส วัน ไร๊ท เฮียร)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[soopafly] Can you control your hoe? [You got a b*tch that wont do what you say]
([ soopafly ] แคน ยู คอนโทรล ยุร โฮ [ ยู ก็อท ดา บี *tch แดท ว็อนท ดู ว๊อท ยู เซย์ ])
You can’t control your hoe? [She hardheaded, she just won’t obey]
(ยู แค็นท คอนโทรล ยุร โฮ [ ชี hardheaded , ชี จั๊สท ว็อนท โอเบย์ ])
Can you control your hoe? [You’ve got to know what to do, and what to say]
(แคน ยู คอนโทรล ยุร โฮ [ ยู๊ฟ ก็อท ทู โนว์ ว๊อท ทู ดู , แอนด์ ว๊อท ทู เซย์ ])
You’ve got to put that b*tch in her place, even if it’s slapping her in her face.
(ยู๊ฟ ก็อท ทู พุท แดท บี *tch อิน เฮอ เพลส , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ ซแลพลิง เฮอ อิน เฮอ เฟซ)
Ya got to control your hoe. Can you control your hoe?
(ยา ก็อท ทู คอนโทรล ยุร โฮ แคน ยู คอนโทรล ยุร โฮ)

I went to your house; your girl came in and started cussing you out. You should have slapped her
(ไอ เว็นท ทู ยุร เฮ้าส ; ยุร เกิร์ล เคม อิน แอนด์ สท๊าร์ท คัซซิง ยู เอ๊าท ยู เชิด แฮ็ฝ สแลพ เฮอ)
in her face, I wanted to tell you, but it wasn’t my place. I kept it on the low, cause I know you
(อิน เฮอ เฟซ , ไอ ว้อนท ทู เทลล ยู , บั๊ท ดิธ วอสซึ้น มาย เพลส ไอ เค็พท ดิธ ออน เดอะ โลว , ค๊อส ไอ โนว์ ยู)
was gonna check that hoe. But instead, you was quiet as a mouse, maybe you started to think it
(วอส กอนนะ เช็ค แดท โฮ บั๊ท อินสเท๊ด , ยู วอส ไคว๊เอ้ท แอส ซา เม๊าส , เมบี ยู สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อิท)
wasn’t your house. Cause she was acting like a nut, you got a kind of b*tch that would kick your
(วอสซึ้น ยุร เฮ้าส ค๊อส ชี วอส แอคทิง ไล๊ค เก นัท , ยู ก็อท ดา ไคนด์ อ็อฝ บี *tch แดท เวิด คิ๊ค ยุร)
b*tt. What kind of pimp holds back? Never met a b*tch that a pimp can’t slap, whats wrong with
(บี *tt ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ พิมพ โฮลด์ แบ็ค เน๊เฝ่อร์ เม็ท ดา บี *tch แดท ดา พิมพ แค็นท ซแล็พ , ว๊อท รอง วิธ)
the pimpin’? Why you get a whippin’? All I got to say is this:
(เดอะ พิมปิน วาย ยู เก็ท ดา whippin ออล ไอ ก็อท ทู เซย์ อีส ดิส :)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse: 2]
([ เฝิซ : 2 ])
This is what you made me do; I really didn’t want to put hands on you. But b*tch you playin’
(ดิส ซิส ว๊อท ยู เมด มี ดู ; ไอ ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู พุท แฮนด์ ออน ยู บั๊ท บี *tch ยู เพลย์ยิน)
with fire, i’m so sick and tired, of loud mouth b*tches like you, a n*gga had to go and put tips
(วิธ ไฟเออะร , แอม โซ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ , อ็อฝ เลาด เม๊าธ บี *tches ไล๊ค ยู , อะ เอ็น *gga แฮ็ด ทู โก แอนด์ พุท ทิพ)
on you, cause b*tch you playin’ with fire, i’m so sick and tired.
(ออน ยู , ค๊อส บี *tch ยู เพลย์ยิน วิธ ไฟเออะร , แอม โซ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)

This is what you forced me to do, I really didn’t want to put hands on you, but b*tch you
(ดิส ซิส ว๊อท ยู ฟอร์ซ มี ทู ดู , ไอ ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู พุท แฮนด์ ออน ยู , บั๊ท บี *tch ยู)
playin’ with fire, i’m so sick and tired. Of b*tches like you, a n*gga had to go and put tips on
(เพลย์ยิน วิธ ไฟเออะร , แอม โซ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ บี *tches ไล๊ค ยู , อะ เอ็น *gga แฮ็ด ทู โก แอนด์ พุท ทิพ ออน)
you, b*tch you playin’ with fire, I’m so sick and tired.
(ยู , บี *tch ยู เพลย์ยิน วิธ ไฟเออะร , แอม โซ ซิ๊ค แอนด์ ไทร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[No: can you control your hoe? At the end.]
([ โน : แคน ยู คอนโทรล ยุร โฮ แอ็ท ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can You Control Yo Hoe คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Soopafly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น