เนื้อเพลง Bye Bye Bye คำอ่านไทย N’Sync

[Hey, Hey]
([ เฮ , เฮ ])
Bye, Bye, Bye
(ไบ , ไบ , ไบ)
Bye, Bye…
(ไบ , ไบ)
Bye, Bye…
(ไบ , ไบ)
Oh, Oh..
(โอ , โอ)

I’m doin’ this tonight,
(แอม โดย ที ทุไนท ,)
You’re probably gonna start a fight.
(ยัวร์ พรอบอับลิ กอนนะ ซทาท ดา ไฟท)
I know this can’t be right.
(ไอ โน ที แค็นท บี ไรท)
Hey baby come on,
(เฮ เบบิ คัมมอน ,)
I loved you endlessly,
(ไอ ลัฝ ยู เอนเล็ซลิ ,)
When you weren’t there for me.
(ฮเว็น ยู เวินท์ แฑ ฟอ มี)
So now it’s time to leave and make it alone
(โซ เนา อิทซ ไทม ทู ลีฝ แอ็นด เมค อิท อะโลน)
I know that I can’t take no more
(ไอ โน แดท ไอ แค็นท เทค โน โม)
It ain’t no lie
(อิท เอน โน ไล)
I wanna see you out that door
(ไอ วอนนา ซี ยู เอาท แดท โด)
Baby, bye, bye, bye…
(เบบิ , ไบ , ไบ , ไบ)

Bye Bye
(ไบ ไบ)
Don’t wanna be a fool for you
(ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู)
Just another player in your game for two
(จัซท แอะนัธเออะ เพย์เยอร์ อิน ยุร เกม ฟอ ทู)
You may hate me but it ain’t no lie,
(ยู เม เฮท มี บัท ดิธ เอน โน ไล ,)
Baby, bye, bye, bye…
(เบบิ , ไบ , ไบ , ไบ)
Bye Bye
(ไบ ไบ)
Don’t really wanna make it tough,
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ ,)
I just wanna tell you that I had enough.
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู แดท ไอ แฮ็ด อินัฟ)
It might sound crazy,
(อิท ไมท เซานด คเรสิ ,)
But it ain’t no lie,
(บัท ดิธ เอน โน ไล ,)
Baby, bye, bye, bye
(เบบิ , ไบ , ไบ , ไบ)

[Oh, Oh]
([ โอ , โอ ])
Just hit me with the truth,
(จัซท ฮิท มี วิฑ เดอะ ทรูธ ,)
Now, girl you’re more than welcome to.
(เนา , เกิล ยัวร์ โม แฑ็น เวลคัม ทู)
So give me one good reason,
(โซ กิฝ มี วัน กุด รี๊ซั่น ,)
Baby come on
(เบบิ คัมมอน)
I live for you and me,
(ไอ ไลฝ ฟอ ยู แอ็นด มี ,)
And now I really come to see,
(แอ็นด เนา ไอ ริแอ็ลลิ คัม ทู ซี ,)
That life would be much better once you’re gone.
(แดท ไลฟ วูด บี มัช เบทเทอะ วันซ ยัวร์ กอน)

I know that I can’t take no more
(ไอ โน แดท ไอ แค็นท เทค โน โม)
It ain’t no lie,
(อิท เอน โน ไล ,)
I wanna see you out that door
(ไอ วอนนา ซี ยู เอาท แดท โด)
[adsense]
Baby, bye, bye, bye…
(เบบิ , ไบ , ไบ , ไบ)
Bye Bye
(ไบ ไบ)
Don’t wanna be a fool for you
(ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู)
Just another player in your game for two
(จัซท แอะนัธเออะ เพย์เยอร์ อิน ยุร เกม ฟอ ทู)
You may hate me but it ain’t no lie,
(ยู เม เฮท มี บัท ดิธ เอน โน ไล ,)
Baby Bye, bye, bye…
(เบบิ ไบ , ไบ , ไบ)
Bye Bye
(ไบ ไบ)
Don’t really wanna make it tough,
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ ,)
I just wanna tell you that I had enough [ooh ooh]
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู แดท ไอ แฮ็ด อินัฟ [ อู้ อู้ ])
It might sound crazy,
(อิท ไมท เซานด คเรสิ ,)
But it ain’t no lie,
(บัท ดิธ เอน โน ไล ,)
Baby, bye, bye, bye
(เบบิ , ไบ , ไบ , ไบ)

I’m giving up I know for sure
(แอม กีฝวิง อัพ ไอ โน ฟอ ฌุร)
I don’t wanna be the reason for your love no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ รี๊ซั่น ฟอ ยุร ลัฝ โน โม)
Bye Bye
(ไบ ไบ)
I’m checkin’ out
(แอม เชคกิน เอาท)
I’m signin’ off
(แอม ซายนิน ออฟฟ)
Don’t wanna be the loser and I’ve had enough
(ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ ลูสเออะ แอ็นด อิฝ แฮ็ด อินัฟ)

Don’t wanna be your fool
(ด้อนท์ วอนนา บี ยุร ฟูล)
In this game for two
(อิน ที เกม ฟอ ทู)
So I’m leavin’ you behind
(โซ แอม เลวิน ยู บิไฮนด)
Bye, bye, bye…
(ไบ , ไบ , ไบ)

I don’t wanna make it tough [wanna make it tough]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ [ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ ])
But I had enough
(บัท ไอ แฮ็ด อินัฟ)
And it ain’t no lie [Bye, bye baby…]
(แอ็นด ดิท เอน โน ไล [ ไบ , ไบ เบบิ ])
Bye, Bye
(ไบ , ไบ)
Don’t wanna be a fool for you
(ด้อนท์ วอนนา บี อะ ฟูล ฟอ ยู)
Just another player in your game for two [I don’t wanna be your fool]
(จัซท แอะนัธเออะ เพย์เยอร์ อิน ยุร เกม ฟอ ทู [ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ยุร ฟูล ])
But it ain’t no lie
(บัท ดิธ เอน โน ไล)
Baby bye, bye, bye…
(เบบิ ไบ , ไบ , ไบ)

Don’t really wanna make it tough [don’t really wanna make it tough],
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ [ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา เมค อิท ทั๊ฟ ] ,)
I just wanna tell you that I had enough [that I had enough].
(ไอ จัซท วอนนา เท็ล ยู แดท ไอ แฮ็ด อินัฟ [ แดท ไอ แฮ็ด อินัฟ ])
Might sound crazy,
(ไมท เซานด คเรสิ ,)
But it ain’t no lie,
(บัท ดิธ เอน โน ไล ,)
Bye, bye, bye
(ไบ , ไบ , ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bye Bye Bye คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น