เนื้อเพลง All I Know คำอ่านไทย Field Mob

[Intro: Cee-Lo]
([ อินโทร : ซี โล ])
It’s 6 O’clock, it’s volume 1
(อิทซ 6 โอคล็อก , อิทซ โฝ๊ลุ่ม 1)
Yeah, Greg Street’s mixtape
(เย่ , เกร็ก สทรีท มิกซ์เทป)

[Verse One: Boondox]
([ เฝิซ วัน : Boondox ])
Uh uh
(อา อา)
I came up in the hood infested with teenage hustlers
(ไอ เคม อั๊พ อิน เดอะ ฮุด อินเฟซท วิธ ที๊นเอ๊จ ฮัซเลอะ)
Street grinders, paper chasin scrapin busters
(สทรีท กไรนเดอะ , เพ๊เพ่อร์ เช๊ซิน scrapin บัสเตอร์)
By keepin dust up noses and caine homes; pipes and cans
(บาย คริพปิน ดัสท อั๊พ โน้ส แซน เคน โฮม ; ไพพ แซน แคน)
So they want they ride candy painted just like the man
(โซ เด ว้อนท เด ไรด์ แค๊นดี้ เพ้นท จั๊สท ไล๊ค เดอะ แมน)
That Veta tryin not to bite his hand
(แดท Veta ทายอิน น็อท ทู ไบ้ท์ ฮิส แฮนด์)
But they need em to keep em life from they stand
(บั๊ท เด นี๊ด เอ็ม ทู คี๊พ เอ็ม ไล๊ฟ ฟรอม เด สแทนด์)
Every night praying for praying go as far as the ceiling
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เพลยอิง ฟอร์ เพลยอิง โก แอส ฟาร์ แอส เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Got me feel like I’m [cursed] from this heart that I’m dealing
(ก็อท มี ฟีล ไล๊ค แอม [ เคอร์ส ] ฟรอม ดิส ฮาร์ท แดท แอม ดีลลิง)
And all this liquor hoeing brother and goose-neckin
(แอนด์ ออล ดิส ลิ๊เคว่อร hoeings บร๊าเท่อรํ แอนด์ กู๊ส neckin)
That I do but I don’t want to got me losing blessings
(แดท ไอ ดู บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ก็อท มี โรซิง บเลซซิง)
GOD said he’ll take the next two steps if I take the first [I did]
(ก๊อด เซ็ด เฮ็ลล เท้ค เดอะ เน๊กซท ทู สเท็พ อิ๊ฟ ฟาย เท้ค เดอะ เฟิร์สท [ ไอ ดิด ])
But in it to pick and sellin the spur
(บั๊ท อิน หนิด ทู พิค แอนด์ เซลลิน เดอะ ซเพอ)
From under my feet, lost faith and jump in the street
(ฟรอม อั๊นเด้อร มาย ฟีท , ล็อซท เฟท แอนด์ จั๊มพ อิน เดอะ สทรีท)
Back to serve a rocks dying to the chrome in the heat
(แบ็ค ทู เซิร์ฝ อะ ร๊อค ไดอิง ทู เดอะ คโรม อิน เดอะ ฮีท)
And running with G’s that take it to the block with ’em
(แอนด์ รันนิง วิธ จีส แดท เท้ค อิท ทู เดอะ บล๊อค วิธ เอ็ม)
Tellin me along with my greens up like pot nickel
(เทลลิน มี อะลอง วิธ มาย กรีน อั๊พ ไล๊ค พ๊อท นีคเค็ล)

[Chorus: Cee-Lo]
([ ค๊อรัส : ซี โล ])
Well, all I know
(เวลล , ออล ไอ โนว์)
That I’d been down this road before
(แดท อาย บีน เดาน ดิส โร้ด บีฟอร์)
It ain’t the first time, won’t be the last
(อิท เอน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , ว็อนท บี เดอะ ล๊าสท)
I gotta slow down cause I’m living too fast
(ไอ กอททะ สโลว์ เดาน ค๊อส แอม ลีฝอิง ทู ฟาสท)
It’s time to admit I need some help
(อิทซ ไทม์ ทู แอ๊ดมิท ไอ นี๊ด ซัม เฮ้ลพ)
Still living with my momma, can’t feed myself
(สทิลล ลีฝอิง วิธ มาย มอมมา , แค็นท ฟี ไมเซลฟ)
Life ain’t about who straight, who real, who fake, and who gay
(ไล๊ฟ เอน อะเบ๊าท ฮู สเทร๊ท , ฮู เรียล , ฮู เฟ้ค , แอนด์ ฮู เก)
It’s about who pray
(อิทซ อะเบ๊าท ฮู เพรย์)

[Verse Two: Cee-Lo]
([ เฝิซ ทู : ซี โล ])
You can clock my consistent and endless
(ยู แคน คล๊อค มาย คอนซิ๊สเท่นท แอนด์ เอ็นเล็ซ)
Efforts up uplift me
(เอ๊ฟฟอร์ท อั๊พ อัพลิฟท มี)
Trees and branches catch draft
(ทรี แซน แบรนเชด แค็ทช ดรัฟท)
When I’m choppin down a path-
(เว็น แอม ชอปปิ้น เดาน อะ พาธ)
To walk down, actually don’t even know how talk sound
(ทู ว๊อล์ค เดาน , แอคชัวลิ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ฮาว ท๊อล์ค ซาวน์ด)
I’m trying to stop the next step they drawing the chalk round
(แอม ทไรอิง ทู สท๊อพ เดอะ เน๊กซท สเท็พ เด ดรออิง เดอะ ชอค ราวนด)
Matter-of-factually, I’ll stand alone with no entourage to back me
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ factually , แอล สแทนด์ อะโลน วิธ โน อางทุราจ ทู แบ็ค มี)
GOD is my every existence; exhalation, exactly
(ก๊อด อีส มาย เอ๊เฝอร์รี่ เอ็กสีซเท็นซ ; เอคซะเลฌัน , เอ็กแสคทลิ)
I’ll pimp prophets so profounding labels don’t like contract me
(แอล พิมพ พรอฟเอ็ท โซ profoundings เล๊เบ้ล ด้อนท์ ไล๊ค ค๊อนแทรคทํ มี)
I’m one of a kind; they gotta find a satellite to contact me
(แอม วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ ; เด กอททะ ไฟนด์ อะ แซ๊ทเทลไล้ท ทู ค๊อนแทคท มี)
Let us bow, I thank the Almighty GOD for right now
(เล็ท อัซ บาว , ไอ แธ๊งค์ ดิ ออลไมทิ ก๊อด ฟอร์ ไร๊ท นาว)
For the strictor, smile through the tribulation and trial
(ฟอร์ เดอะ strictor , สไมล์ ทรู เดอะ ทริบิวเลฌัน แอนด์ ไทรอั้ล)
For sparing me when the devil was daring me
(ฟอร์ ซแพริง มี เว็น เดอะ เด๊ฝิ้ล วอส แดริง มี)
And scaring me, synonymous for preparing me
(แอนด์ scarings มี , ซินอนอิมัซ ฟอร์ preparings มี)
And to my family- the Dungeon Family
(แอนด์ ทู มาย แฟ๊มิลี่ เดอะ ดันจัน แฟ๊มิลี่)
And ya’ll family– we all family
(แอนด์ ยอล แฟ๊มิลี่ วี ออล แฟ๊มิลี่)
And to me health and home and my son Keith Stun
(แอนด์ ทู มี เฮ็ลธ แอนด์ โฮม แอนด์ มาย ซัน คีต ซทัน)
My tongue is my gun, revolutions already begun
(มาย ทั๊ง อีส มาย กัน , เร๊ฝโฝลูชั่น ออลเร๊ดี้ บิกัน)
[Whaa]
([ Whaa ])

[Chorus: Cee-Lo]
([ ค๊อรัส : ซี โล ])
Well, all I know
(เวลล , ออล ไอ โนว์)
That I’d been down this road before
(แดท อาย บีน เดาน ดิส โร้ด บีฟอร์)
It ain’t the first time, won’t be the last
(อิท เอน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , ว็อนท บี เดอะ ล๊าสท)
I gotta slow down cause I’m living too fast
(ไอ กอททะ สโลว์ เดาน ค๊อส แอม ลีฝอิง ทู ฟาสท)
It’s time to admit I need some help
(อิทซ ไทม์ ทู แอ๊ดมิท ไอ นี๊ด ซัม เฮ้ลพ)
Still living with my momma, can’t feed myself
(สทิลล ลีฝอิง วิธ มาย มอมมา , แค็นท ฟี ไมเซลฟ)
Life ain’t about who straight, who real, who fake, and who gay
(ไล๊ฟ เอน อะเบ๊าท ฮู สเทร๊ท , ฮู เรียล , ฮู เฟ้ค , แอนด์ ฮู เก)
It’s about who pray
(อิทซ อะเบ๊าท ฮู เพรย์)

[Verse Three: Kalage]
([ เฝิซ ทรี : Kalage ])
All I know is charge cards, cars, and clothes
(ออล ไอ โนว์ อีส ชาร์จ ค้าร์ด , คารํ , แอนด์ คโลฑ)
Maan, it’s all for sure
(Maan , อิทซ ซอร์ ฟอร์ ชัวร์)
And could go and when it’s gone- [you alone]
(แอนด์ เคิด โก แอนด์ เว็น อิทซ กอน [ ยู อะโลน ])
Runnin up yo cell phone callin GOD for hope
(รูนนิน อั๊พ โย เซล โฟน คอลลิน ก๊อด ฟอร์ โฮพ)
And who to say that day ain’t awful close
(แอนด์ ฮู ทู เซย์ แดท เดย์ เอน ออฟุล โคลส)
And if you ballin playa, it’s only because GOD’s your coach
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู บอลลิน พอลเย , อิทซ โอ๊นลี่ บิคอส ก๊อด ยุร โค้ช)
And it don’t bout the lies you hold, laws you broke
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เบาท เดอะ ไล ยู โฮลด์ , ลอว์ ยู บโรค)
Thangs ya drink, dank and cigars you smoke
(เตง ยา ดริ๊งค , แด็งค แอนด์ ซิกา ยู สโม๊ค)
HE gonna forgive and that’s you; now don’t get me wrong
(ฮี กอนนะ ฟอร์กี๊ฝ แอนด์ แด้ท ยู ; นาว ด้อนท์ เก็ท มี รอง)
I like LL, but GOD da G.O.A.T’
(ไอ ไล๊ค LL , บั๊ท ก๊อด ดา จี โอ อะ ที)
He da greatest of all time, if I’m lying I’m blind
(ฮี ดา เกสเดด อ็อฝ ออล ไทม์ , อิ๊ฟ แอม ลายยิง แอม ไบลนฺดฺ)
Can I get a Amen [Amen brother]
(แคน นาย เก็ท ดา เอเมน [ เอเมน บร๊าเท่อรํ ])
But we got to stop, we got to stop doin dirt
(บั๊ท วี ก็อท ทู สท๊อพ , วี ก็อท ทู สท๊อพ โดย เดิร์ท)
Coming to Church with a devil tucked in your purse
(คัมอิง ทู เชิร์ช วิธ อะ เด๊ฝิ้ล ทัค อิน ยุร เพิซ)
Sista Samantha from Atlanta, came up finish the prayer
(Sista Samantha ฟรอม แอทแรนทา , เคม อั๊พ ฟิ๊หนิช เดอะ พเรเออะ)
Worried about sister Martha’s hair
(ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ซิ๊สเท่อร์ มาสตา แฮร์)
Always worried ’bout what sister Martha wear
(ออลเว ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท ซิ๊สเท่อร์ มาสตา แวร์)
Did she walk or did she ride the Martha there
(ดิด ชี ว๊อล์ค ออ ดิด ชี ไรด์ เดอะ มาสตา แดร์)
It don’t matter at least sister Martha there
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ แรท ลีซท ซิ๊สเท่อร์ มาสตา แดร์)
In Sunday service with a Bible lighter form tha South
(อิน ซันดิ เซ๊อร์ฝิซ วิธ อะ ไบบล ไลทเออะ ฟอร์ม ท่า เซ๊าธ)
But GOD bless her, we here to thank GOD [hmmmm ahhh]
(บั๊ท ก๊อด เบล๊ส เฮอ , วี เฮียร ทู แธ๊งค์ ก๊อด [ ฮึม อาห์ ])
And that’s the step inside Holy Church thinkin
(แอนด์ แด้ท เดอะ สเท็พ อิ๊นไซด์ โฮ๊ลี่ เชิร์ช ติ้งกิน)
I said step inside his Holy Church thinkin
(ไอ เซ็ด สเท็พ อิ๊นไซด์ ฮิส โฮ๊ลี่ เชิร์ช ติ้งกิน)
We all God’s Property, and not just Kirk Franklin
(วี ออล ก๊อด พร๊อพเพอร์ที่ , แอนด์ น็อท จั๊สท เคิก Franklin)

[Chorus: Cee-Lo]
([ ค๊อรัส : ซี โล ])
Well, all I know
(เวลล , ออล ไอ โนว์)
That I’d been down this road before
(แดท อาย บีน เดาน ดิส โร้ด บีฟอร์)
It ain’t the first time, won’t be the last
(อิท เอน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , ว็อนท บี เดอะ ล๊าสท)
I gotta slow down cause I’m living too fast
(ไอ กอททะ สโลว์ เดาน ค๊อส แอม ลีฝอิง ทู ฟาสท)
It’s time to admit I need some help
(อิทซ ไทม์ ทู แอ๊ดมิท ไอ นี๊ด ซัม เฮ้ลพ)
Still living with my momma, can’t feed myself
(สทิลล ลีฝอิง วิธ มาย มอมมา , แค็นท ฟี ไมเซลฟ)
Life ain’t about who straight, who real, who fake, and who gay
(ไล๊ฟ เอน อะเบ๊าท ฮู สเทร๊ท , ฮู เรียล , ฮู เฟ้ค , แอนด์ ฮู เก)
It’s about who pray
(อิทซ อะเบ๊าท ฮู เพรย์)

[T.I. and studio engineers interlude convo]
([ ที ไอ แอนด์ ซทยูดิโอ เอนจิเนีย อีนเทิลยูด convo ])

[Verse Four: T.I.]
([ เฝิซ โฟ : ที ไอ ])
Open my eyes, see the sunrise
(โอ๊เพ่น มาย อาย , ซี เดอะ ซีนไลท์)
Talkin about memories of G’s got my tongue tied
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท เมรโมรี อ็อฝ จีส ก็อท มาย ทั๊ง ไท)
Put out some Henn for my friend, why the good die?
(พุท เอ๊าท ซัม Henn ฟอร์ มาย เฟรน , วาย เดอะ กู๊ด ดาย)
But til the end, I’m in the wind where the slug fly
(บั๊ท ทิล ดิ เอ็นด , แอม อิน เดอะ วินด แวร์ เดอะ ซลัก ฟลาย)
Pray for my sins, I hope I find Heaven close to me
(เพรย์ ฟอร์ มาย ซิน , ไอ โฮพ ไอ ไฟนด์ เฮ๊ฝเฝ่น โคลส ทู มี)
Try to be godly but these haters provokin me
(ธราย ทู บี กอดลิ บั๊ท ฑิส เฮเดอ provokin มี)
Pull the shotty want them dead is what my heart say
(พูลล เดอะ ชอดี้ ว้อนท เด็ม เด้ด อีส ว๊อท มาย ฮาร์ท เซย์)
My hard head make me learn sh*t the hard way
(มาย ฮาร์ด เฮด เม้ค มี เลิร์น ฌะ *ที เดอะ ฮาร์ด เวย์)
Dodging the fedz ain’t the easy way to live, care
(ดอดจิ้ง เดอะ fedz เอน ดิ อีสอิ เวย์ ทู ไล้ฝ , แคร์)
But n*gga do it everyday to make a meal stack
(บั๊ท เอ็น *gga ดู อิท เอวี่เดย์ ทู เม้ค เก มีล ซแท็ค)
Your phone tapped, under surveillance, secretly indicted
(ยุร โฟน tapped , อั๊นเด้อร เซอเฝลแล็นซ , ซีคเร็ทลิ อินไดท)
Being watched daily, livin shady just to drive a Merdede
(บีอิง ว๊อทช เด๊ลี่ , ลีฝอิน เฌดอิ จั๊สท ทู ไดร๊ฝ อะ Merdede)
And f*cking ladies, who making babies used against you
(แอนด์ เอฟ *คิง เลดิส , ฮู เมคอิง เบบีสฺ ยู๊ส อะเก๊นสท ยู)
Gettin the ?? be the main n*gga you be a friend too
(เกดดิน เดอะ บี เดอะ เมน เอ็น *gga ยู บี อะ เฟรน ทู)
How can begin to explain the pain
(ฮาว แคน บีกิน ทู เอ็กซเพลน เดอะ เพน)
Can you stay in the rain
(แคน ยู สเทย์ อิน เดอะ เรน)
Used to be a simple thing, but the game done changed
(ยู๊ส ทู บี อะ ซิ๊มเพิ่ล ทริง , บั๊ท เดอะ เกม ดัน เช้งจํ)
Now slanging caine is a lifestyle
(นาว slangings เคน อีส ซา ไลฟ์สตายอฺ)
Risking your freedom just to ball for a short while
(ริกคิง ยุร ฟรีดัม จั๊สท ทู บอล ฟอร์ รา ช๊อร์ท ไวล์)
Gettin buckwild on the street up on Westside
(เกดดิน บัควายแอล ออน เดอะ สทรีท อั๊พ ออน เวตซาด)
Downtown Atlanta, while we ride some of the best die
(ดาวน์ทาวน์ แอทแรนทา , ไวล์ วี ไรด์ ซัม อ็อฝ เดอะ เบ๊สท์ ดาย)
From cocking hammers of these Tec-9s and .45s
(ฟรอม cockings แฮ๊มเมอร์ อ็อฝ ฑิส Tec 9s แซน 45s)
Excuse my grammar; but it’s f*cked up how time fly
(เอ็กซคิ้วส มาย กแรมเมอะ ; บั๊ท อิทซ เอฟ *cked อั๊พ ฮาว ไทม์ ฟลาย)
It seem like yesterday we play until our days was nights
(อิท ซีม ไล๊ค เยซเทอะดิ วี เพลย์ อันทิล เอ๊า เดย์ วอส ไน๊ท)
And yesterday, I just put flowers at his gravesite and that ain’t right
(แอนด์ เยซเทอะดิ , ไอ จั๊สท พุท ฟล๊าวเว่อร์ แอ็ท ฮิส gravesite แอนด์ แดท เอน ไร๊ท)

[Outro: Kalage]
([ เอ๊าโต : Kalage ])
All I know
(ออล ไอ โนว์)
Is I’d been down this road before
(อีส อาย บีน เดาน ดิส โร้ด บีฟอร์)
This ain’t the first time, won’t be the last
(ดิส เอน เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , ว็อนท บี เดอะ ล๊าสท)
I gotta slow down cause I’m living too fast
(ไอ กอททะ สโลว์ เดาน ค๊อส แอม ลีฝอิง ทู ฟาสท)
It’s time to admit I need some help
(อิทซ ไทม์ ทู แอ๊ดมิท ไอ นี๊ด ซัม เฮ้ลพ)
Still living with my momma, can’t feed myself
(สทิลล ลีฝอิง วิธ มาย มอมมา , แค็นท ฟี ไมเซลฟ)
Life ain’t about who straight, who real, who fake, and who gay
(ไล๊ฟ เอน อะเบ๊าท ฮู สเทร๊ท , ฮู เรียล , ฮู เฟ้ค , แอนด์ ฮู เก)
It’s about who pray
(อิทซ อะเบ๊าท ฮู เพรย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Know คำอ่านไทย Field Mob

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น