เนื้อเพลง When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below) คำอ่านไทย Johnny Cash

When it’s springtime in Alaska it’s forty below
(เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อิทซ ฟอทิ บีโลว์)
I mushed from Port Barrol through a blizzard of snow
(ไอ มัฌ ฟรอม ผอร์ท Barrol ทรู อะ บลีสเสิด อ็อฝ สโนว์)
Been out prospecting for two years or so
(บีน เอ๊าท prospectings ฟอร์ ทู เยียร์ ออ โซ)
Pulled into Fairbanks the city was a boon
(พูลล อิ๊นทู Fairbanks เดอะ ซิ๊ที่ วอส ซา บูน)
So I took a little stroll to the Red Dog Saloon
(โซ ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซทโรล ทู เดอะ เร้ด ด้อกก ซะลูน)
[Yes he took a little stroll to the Red Dog Saloon]
([ เย็ซ ฮี ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซทโรล ทู เดอะ เร้ด ด้อกก ซะลูน ])

When I walked through the door the music was clear
(เว็น นาย ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์ เดอะ มิ๊วสิค วอส เคลียร์)
The prettiest voice I had heard in two years
(เดอะ พรีดีเอส ว๊อยซ์ ไอ แฮ็ด เฮิด อิน ทู เยียร์)
The song she kept singin’ would make a man’s blood run cold
(เดอะ ซ็อง ชี เค็พท ซิงอิน เวิด เม้ค เก แมน บลัด รัน โคลด์)
When it’s springtime in Alaska it’s forty below
(เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อิทซ ฟอทิ บีโลว์)
[When it’s springtime in Alaska it’s forty below]
([ เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อิทซ ฟอทิ บีโลว์ ])

It was red headed Luie that was singin’ so sweet
(อิท วอส เร้ด เฮด Luie แดท วอส ซิงอิน โซ สวี้ท)
I reached down and took the snowpacks off of my feet
(ไอ รี๊ช เดาน แอนด์ ทุค เดอะ snowpacks ออฟฟ อ็อฝ มาย ฟีท)
I reached for the gal who was singing the tune
(ไอ รี๊ช ฟอร์ เดอะ แก็ล ฮู วอส ซิงกิง เดอะ จูน)
We did the Escimo hop all around the saloon
(วี ดิด ดิ escimo ฮ็อพ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ ซะลูน)
[We did the Escimo hop all around the saloon]
([ วี ดิด ดิ escimo ฮ็อพ ออล อะราวนฺดฺ เดอะ ซะลูน ])

Where the cariboo crawl and the grizzly bear hug
(แวร์ เดอะ แคริบู ครอล แอนด์ เดอะ กรีสลิ แบร์ ฮัก)
We did our dance on a Kodiac rug
(วี ดิด เอ๊า แด๊นซ์ ออน อะ Kodiac รัก)
The song she kept singing would make a man’s blood run cold
(เดอะ ซ็อง ชี เค็พท ซิงกิง เวิด เม้ค เก แมน บลัด รัน โคลด์)
When it’s springtime in Alaska it’s forty below
(เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อิทซ ฟอทิ บีโลว์)
[When it’s springtime in Alaska it’s forty below]
([ เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อิทซ ฟอทิ บีโลว์ ])

I was as innocent as I could be
(ไอ วอส แอส อิ๊นโนเซ้นท แอส ซาย เคิด บี)
I didn’t know that Luie was big Ed’s wife to be
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แดท Luie วอส บิ๊ก Eds ไว๊ฟ ทู บี)
He took out his knife and he gave it a throw
(ฮี ทุค เอ๊าท ฮิส ไน๊ฟ แอนด์ ฮี เกฝ อิท ดา โธรว์)
When it’s springtime in Alaska I’ll be six feet below
(เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska แอล บี ซิกซ์ ฟีท บีโลว์)
[When it’s springtime in Alaska he’s six feet below]
([ เว็น อิทซ สปิงไทม์ อิน Alaska อีส ซิกซ์ ฟีท บีโลว์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When It’s Springtime in Alaska (It’s Forty Below) คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น