เนื้อเพลง Slum Elementz คำอ่านไทย Proof feat Kon Artis (D12), Mudd (5 Ela), T-3 (Slum Village)

[Chorus 2X: Kon Artis]
([ ค๊อรัส 2X : คอนเอมพลีดิง Artis ])
It’s however, it’s whatever you like
(อิทซ เฮาเอฝเออะ , อิทซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไล๊ค)
If you that n*gga tryna get ahead and you know you right
(อิ๊ฟ ยู แดท เอ็น *gga ทายนา เก็ท อะเฮด แอนด์ ยู โนว์ ยู ไร๊ท)
I see the Henny and I guess it’s aight
(ไอ ซี เดอะ เฮนนี่ แอนด์ ดาย เกสส อิทซ ไอชฺ)
Cause it ain’t have the bars then take a step of your life
(ค๊อส อิท เอน แฮ็ฝ เดอะ บาร์ เด็น เท้ค เก สเท็พ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)

[T-3]
([ ที 3 ])
Yeah I stepped out the background when my n*gga Dilla left
(เย่ ไอ สตอปชฺ เอ๊าท เดอะ แบ็คกราว เว็น มาย เอ็น *gga Dilla เล๊ฟท)
Didn’t see the full picture, maybe just a rough sketch
(ดิ๊นอิน ซี เดอะ ฟูล พิ๊คเจ้อร์ , เมบี จั๊สท ดา รั๊ฟ สเค๊ทช)
Didn’t know the dude for real, they knew a silhouette
(ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ ดยูด ฟอร์ เรียล , เด นยู อะ ซิลุเอท)
Small portion who I was when I turned and looked back
(สมอลล์ พ๊อร์ชั่น ฮู ไอ วอส เว็น นาย เทิร์น แอนด์ ลุ๊ค แบ็ค)
Had a few tools, had to learn to work that
(แฮ็ด อะ ฟิว ทูล , แฮ็ด ทู เลิร์น ทู เวิ๊ร์ค แดท)
Plus they cut a n*gga out, say I wasn’t worth jack
(พลัส เด คัท ดา เอ็น *gga เอ๊าท , เซย์ ไอ วอสซึ้น เวิร์ธ แจ็ค)
The trials of your man, I’m not complainin
(เดอะ ไทรอั้ล อ็อฝ ยุร แมน , แอม น็อท คอมเพนนิน)
I’m sayin the truth y’all exactly how it’s layin
(แอม เซย์อิน เดอะ ทรู๊ธ ยอล เอ็กแสคทลิ ฮาว อิทซ เลย์อิน)
So when you see me don’t think it was easy
(โซ เว็น ยู ซี มี ด้อนท์ ทริ๊งค อิท วอส อีสอิ)
Things wasn’t fair to me, your man T-Threezy
(ทริง วอสซึ้น แฟร์ ทู มี , ยุร แมน ที Threezy)
I had to work to eat, I wasn’t supposed to be
(ไอ แฮ็ด ทู เวิ๊ร์ค ทู อี๊ท , ไอ วอสซึ้น ซั๊พโพ้ส ทู บี)
I did a flow like boats on seas
(ไอ ดิด อะ โฟลว์ ไล๊ค โบ๊ท ออน ซี)
Now I’m the captain of my own destiny
(นาว แอม เดอะ แค๊พเท่น อ็อฝ มาย โอว์น เดซทินิ)
I stand at the edge of this sh*t, control my feats
(ไอ สแทนด์ แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ ดิส ฌะ *ที , คอนโทรล มาย ฟีท)
I rearrange things that could’ve remained bleak
(ไอ รีโอเรง ทริง แดท คูดดิฝ รีเมน บลี๊ค)
Cause you ain’t doin the same, don’t mean you should hate me
(ค๊อส ยู เอน โดย เดอะ เซม , ด้อนท์ มีน ยู เชิด เฮท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Mudd]
([ หมาด ])
Damn, it’s hard hustlin with your crew
(แดมนํ , อิทซ ฮาร์ด ฮัสลิน วิธ ยุร ครู)
when you the head of your troops and dudes don’t wanna grow up
(เว็น ยู เดอะ เฮด อ็อฝ ยุร ทรู๊พ แซน ดยูด ด้อนท์ วอนนา โกรว์ อั๊พ)
Attitude is so what, nig’s out here killin ’em
(แอ๊ททิจูด อีส โซ ว๊อท , nigs เอ๊าท เฮียร คิลลิน เอ็ม)
Dude’s draggin his feet, I ain’t got time to deal with him
(ดยูด แดรกกิน ฮิส ฟีท , ไอ เอน ก็อท ไทม์ ทู ดีล วิธ ฮิม)
Look at the time dime, how many years it’s been
(ลุ๊ค แกท เดอะ ไทม์ ไดม , ฮาว เมนอิ เยียร์ อิทซ บีน)
since we moved back from Brooklyn?
(ซิ๊นซ วี มู๊ฝ แบ็ค ฟรอม บรูกคิน)
You lookin sorry dawg, pardon me I’m your mans, this ain’t no diss
(ยู ลุคกิน ซ๊อรี่ ดาว , พ๊าร์ด่อน มี แอม ยุร แมน , ดิส เอน โน ดิซ)
But I don’t see no good in you if you don’t handle yo’ biz
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ซี โน กู๊ด อิน ยู อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ๊นเดิ้ล โย บิซ)
Yo’ angle is, is bored and stubborn
(โย แอ๊งเกิ้ล อีส , อีส บอรฺ แอนด์ ซทับเบิน)
Quick to say f*ck whoever and still want somethin for nothin
(ควิค ทู เซย์ เอฟ *ck ฮูเอฝเออะ แอนด์ สทิลล ว้อนท ซัมติน ฟอร์ นอทติน)
Streets talked about your loose lips, remember when Proof flipped
(สทรีท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยุร ลู้ส ลิพ , รีเม๊มเบ่อร์ เว็น พรู๊พ ฟริพทฺ)
Threw a cassette tape at you, you ain’t do sh*t
(ธรู อะ คัสเซ็ททํ เท๊พ แอ็ท ยู , ยู เอน ดู ฌะ *ที)
Exactly, I woulda been scrappin if that was me
(เอ็กแสคทลิ , ไอ วู๊ดดา บีน scrappin อิ๊ฟ แดท วอส มี)
When the Feds came to swoop you turned your back on T
(เว็น เดอะ เฟ็ด เคม ทู ซวูพ ยู เทิร์น ยุร แบ็ค ออน ที)
I ain’t sayin you snitch but your actions are smellin like fish
(ไอ เอน เซย์อิน ยู สนิดชฺ บั๊ท ยุร แอคฌัน แซร์ สเมลลิน ไล๊ค ฟิช)
You still smackin your b*tch, too old to be actin like this
(ยู สทิลล สแมกคิน ยุร บี *tch , ทู โอลด์ ทู บี แอสติน ไล๊ค ดิส)
Man chill
(แมน ชิล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Proof]
([ พรู๊พ ])
I ain’t tryin to find no blame, or make excuses
(ไอ เอน ทายอิน ทู ไฟนด์ โน เบลม , ออ เม้ค เอ็กซคิ้วส)
I figured y’all slept so long I’ll wake the rooster
(ไอ ฟิ๊กเก้อร ยอล ซเล็พท โซ ลอง แอล เว้ค เดอะ รูซเทอะ)
I love hip-hop and just makin music
(ไอ ลัฝ ฮิพ ฮ็อพ แอนด์ จั๊สท เมกิน มิ๊วสิค)
In the ” 8 Mile ” flick I was portrayed as Future
(อิน เดอะ ” 8 ไมล ” ฟลิค ไอ วอส โพทเร แอส ฟิ๊วเช่อร์)
On the set I was due, where’s the rest of my crew
(ออน เดอะ เซ็ท ไอ วอส ดิว , แวร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ครู)
for the movie, this is truly our destiny dude
(ฟอร์ เดอะ มูวี่ , ดิส ซิส ทรูลิ เอ๊า เดซทินิ ดยูด)
I’m like Shady is my team, maybe it’s a dream
(แอม ไล๊ค เฌดอิ อีส มาย ทีม , เมบี อิทซ ซา ดรีม)
It seems I’m bein choked like Radio Raheem
(อิท ซีม แอม บีนโพล โชค ไล๊ค เร๊ดิโอ เรฮิม)
P knew it when G-Unit all got deals
(พี นยู อิท เว็น จี ยูนิท ดอร์ ก็อท ดีล)
Imagine a muscle have to hustle, that’s why it feel
(อิมแม๊จิ้น อะ มั๊สเคิ่ล แฮ็ฝ ทู เฮสเซล , แด้ท วาย อิท ฟีล)
I’m walkin out of different people office still
(แอม วอคกิน เอ๊าท อ็อฝ ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล อ๊อฟฟิซ สทิลล)
This ain’t a diss, this is just talkin real
(ดิส เอน ดา ดิซ , ดิส ซิส จั๊สท ทอคกิ่น เรียล)
Toy soldier, wonderin how they coffin feel
(ทอย โซ๊ลเจ้อร์ , วันเดอริน ฮาว เด ค๊อฟฟิน ฟีล)
My homie put me on ’em but I got up off them pills
(มาย โฮมี พุท มี ออน เอ็ม บั๊ท ไอ ก็อท อั๊พ ออฟฟ เด็ม พิลล์)
Got a boss appeal, you can call me Malphie{?}
(ก็อท ดา บอส แอพพีล , ยู แคน คอลลํ มี Malphie{ })
But ask ’em all how where the f*ck what they’d be without me – Proof
(บั๊ท อาสคฺ เอ็ม ออล ฮาว แวร์ เดอะ เอฟ *ck ว๊อท เดยฺ บี วิธเอ๊าท มี พรู๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slum Elementz คำอ่านไทย Proof feat Kon Artis (D12), Mudd (5 Ela), T-3 (Slum Village)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น