เนื้อเพลง Don’t Fall in Love with Me คำอ่านไทย Bee Gees

Don’t fall in love with me baby
(ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี เบ๊บี้)
it’s a love that just won’t last.
(อิทซ ซา ลัฝ แดท จั๊สท ว็อนท ล๊าสท)
Your eyes are lookin’ out at the future
(ยุร อาย แซร์ ลุคกิน เอ๊าท แอ็ท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
but you see the past.
(บั๊ท ยู ซี เดอะ พาสท์)
You know love was made for a dreamer
(ยู โนว์ ลัฝ วอส เมด ฟอร์ รา ดรีมเออะ)
but when the dream is out of sight
(บั๊ท เว็น เดอะ ดรีม อีส เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
Well, all you’re gonna get in the morning
(เวลล , ออล ยัวร์ กอนนะ เก็ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
is a lonely night
(อีส ซา โลนลิ ไน๊ท)
[Gonna be a lonely night Nothing but a lonely night]
([ กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท นัธอิง บั๊ท ดา โลนลิ ไน๊ท ])

Saving it all for something wild and wonderful
(เซฝอิง อิท ดอร์ ฟอร์ ซัมติง ไวลด์ แอนด์ วันเดอะฟุล)
Holding it down
(โฮลดิง อิท เดาน)
There’s gotta be another horizon
(แดร์ กอททะ บี อะน๊าเทร่อร์ ฮอไร๊ซั่น)
Keep it inside
(คี๊พ อิท อิ๊นไซด์)
Don’t throw away your precious love
(ด้อนท์ โธรว์ อะเวย์ ยุร พรีเชี๊ยส ลัฝ)
’cause if you need to be free you can take it
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู บี ฟรี ยู แคน เท้ค อิท)
Not a prison of love that you make it
(น็อท ดา พริ๊ซั่น อ็อฝ ลัฝ แดท ยู เม้ค อิท)

Don’t fall in love with me baby
(ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี เบ๊บี้)
It’s a love that just won’t last
(อิทซ ซา ลัฝ แดท จั๊สท ว็อนท ล๊าสท)
Your eyes are looking out at the future
(ยุร อาย แซร์ ลุคอิง เอ๊าท แอ็ท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
but you see the past
(บั๊ท ยู ซี เดอะ พาสท์)
You know hearts are made to be broken
(ยู โนว์ ฮาร์ท แซร์ เมด ทู บี บโรเค็น)
and your love has broken mine
(แอนด์ ยุร ลัฝ แฮ็ส บโรเค็น ไมน์)
Now all your gonna get in the morning is a lonely night
(นาว ออล ยุร กอนนะ เก็ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง อีส ซา โลนลิ ไน๊ท)
[Gonna be a lonely night
([ กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
nothing but a lonely night
(นัธอิง บั๊ท ดา โลนลิ ไน๊ท)
gonna be a lonely night
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
you’re gonna be blue…
(ยัวร์ กอนนะ บี บลู)
oo…oo..woo woo…oo
(โอโอ โอโอ วู วู โอโอ)
Gonna be a lonely night
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
nothing but a lonely night
(นัธอิง บั๊ท ดา โลนลิ ไน๊ท)
Gonna be a lonely night]
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท ])

Saving it all for something wild and wonderful
(เซฝอิง อิท ดอร์ ฟอร์ ซัมติง ไวลด์ แอนด์ วันเดอะฟุล)
Holding it down, there’s gotta be another horizon
(โฮลดิง อิท เดาน , แดร์ กอททะ บี อะน๊าเทร่อร์ ฮอไร๊ซั่น)
Keep it inside
(คี๊พ อิท อิ๊นไซด์)
Don’t throw away your precious love
(ด้อนท์ โธรว์ อะเวย์ ยุร พรีเชี๊ยส ลัฝ)
’cause if you need to be free you can take it
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู นี๊ด ทู บี ฟรี ยู แคน เท้ค อิท)
Not a prison of love that you make it
(น็อท ดา พริ๊ซั่น อ็อฝ ลัฝ แดท ยู เม้ค อิท)

Don’t fall in love with me baby
(ด้อนท์ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี เบ๊บี้)
It’s a love that just won’t last
(อิทซ ซา ลัฝ แดท จั๊สท ว็อนท ล๊าสท)
Your eyes are lookin’ out at the future
(ยุร อาย แซร์ ลุคกิน เอ๊าท แอ็ท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
but you see the past
(บั๊ท ยู ซี เดอะ พาสท์)
You know love was made for a dreamer
(ยู โนว์ ลัฝ วอส เมด ฟอร์ รา ดรีมเออะ)
and your love has broken mine
(แอนด์ ยุร ลัฝ แฮ็ส บโรเค็น ไมน์)
Now all your gonna get in the morning is a lonely night
(นาว ออล ยุร กอนนะ เก็ท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง อีส ซา โลนลิ ไน๊ท)
[gonna be a lonely night
([ กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
nothing but a lonely night
(นัธอิง บั๊ท ดา โลนลิ ไน๊ท)
gonna be a lonely night
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
You’re gonna be [1] blue…oo…woo…oo
(ยัวร์ กอนนะ บี [ 1 ] บลู โอโอ วู โอโอ)
Gonna be a lonely night
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท)
Nothing but a lonely night
(นัธอิง บั๊ท ดา โลนลิ ไน๊ท)
gonna be a lonely night]
(กอนนะ บี อะ โลนลิ ไน๊ท ])

You’re gonna be …
(ยัวร์ กอนนะ บี)
[1] repeat and fade
([ 1 ] รีพี๊ท แอนด์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Fall in Love with Me คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น