เนื้อเพลง Never Say Never คำอ่านไทย The Fray

Some things we don’t talk about
(ซัม ธิง วี ด้อนท์ ทอค อะเบาท)
Rather do without
(ราฑเออะ ดู วิเฑาท)
And just hold the smile
(แอ็นด จัซท โฮลด เดอะ ซไมล)
Falling in and out of love
(ฟ๊อลิง อิน แอ็นด เอาท อ็อฝ ลัฝ)
Ashamed and proud of
(อะเฌมด แอ็นด พเราด อ็อฝ)
Together all the while
(ทุเกฑเออะ ออล เดอะ ฮไวล)

You can never say never
(ยู แค็น เนฝเออะ เซ เนฝเออะ)
While we don’t know when
(ฮไวล วี ด้อนท์ โน ฮเว็น)
But time and time again
(บัท ไทม แอ็นด ไทม อะเกน)
Younger now than we were before
(ยังเกอะ เนา แฑ็น วี เวอ บิโฟ)

Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
[2x]
([ 2x ])

Picture, you’re the queen of everything
(พีคเชอะ , ยัวร์ เดอะ ควีน อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
As far as the eye can see
(แอ็ส ฟา แอ็ส ดิ ไอ แค็น ซี)
Under your command
(อันเดอะ ยุร ค็อมมานด)
[adsense]
I will be your guardian
(ไอ วิล บี ยุร กาเดียน)
When all is crumbling
(ฮเว็น ออล อีส ครัมบิง)
I steady your hand
(ไอ ซเทดอิ ยุร แฮ็นด)

You can never say never
(ยู แค็น เนฝเออะ เซ เนฝเออะ)
While we don’t know when
(ฮไวล วี ด้อนท์ โน ฮเว็น)
Time, time, time again
(ไทม , ไทม , ไทม อะเกน)
Younger now than we were before
(ยังเกอะ เนา แฑ็น วี เวอ บิโฟ)

Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
[2x]
([ 2x ])

We’re falling apart and coming together again and again
(เวอ ฟ๊อลิง อะพาท แอ็นด คัมอิง ทุเกฑเออะ อะเกน แอ็นด อะเกน)
We’re growing apart but we pull it together, pull it together, together again
(เวอ กโรอิง อะพาท บัท วี พุล อิท ทุเกฑเออะ , พุล อิท ทุเกฑเออะ , ทุเกฑเออะ อะเกน)

Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Don’t let me go
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
[4x]
([ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Say Never คำอ่านไทย The Fray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น