เนื้อเพลง Talk to Me Now คำอ่านไทย Ani Difranco

he said ani, you’ve gotten tough
(ฮี เซ็ด อันนี , ยู๊ฟ กอททน ทั๊ฟ)
’cause my tone was curt
(ค๊อส มาย โทน วอส เคิท)
yeah, and when I’m approached in a dark alley
(เย่ , แอนด์ เว็น แอม แอพโพร๊ช อิน อะ ด๊าร์ค แอลลิ)
I don’t lift my skirt
(ไอ ด้อนท์ ลิฟท มาย สเคิ๊ร์ท)
in this city
(อิน ดิส ซิ๊ที่)
self-preservation
(เซลฟ์ พเรเสอะเฝฌัน)
is a full time occupation
(อีส ซา ฟูล ไทม์ ออคิวเพฌัน)
I’m determined
(แอม ดีเท๊อร์ไมน์)
to survive on this shore
(ทู เซอร์ไฝ๊ฝ ออน ดิส ชอร์)
you know I don’t
(ยู โนว์ ไอ ด้อนท์)
avert my eyes anymore
(อะเฝิท มาย อาย แอนนี่มอ)
in a man’s world
(อิน อะ แมน เวิลด)
I am a woman by birth
(ไอ แอ็ม มา วู๊แม่น บาย เบริ๊ท)
and after nineteen times around I have found
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร ไนนทีน ไทม์ อะราวนฺดฺ ดาย แฮ็ฝ เฟานด)
they will stop at nothing once they know what you are worth
(เด วิล สท๊อพ แอ็ท นัธอิง วั๊นซ เด โนว์ ว๊อท ยู อาร์ เวิร์ธ)
talk to me now
(ท๊อล์ค ทู มี นาว)
I played the powerless
(ไอ เพลย์ เดอะ เพาเออะเล็ซ)
in too many dark scenes
(อิน ทู เมนอิ ด๊าร์ค ซีน)
and I was blessed with a birth and a death
(แอนด์ ดาย วอส เบล๊ส วิธ อะ เบริ๊ท แอนด์ อะ เด้ท)
and I guess I just want some say in between
(แอนด์ ดาย เกสส ซาย จั๊สท ว้อนท ซัม เซย์ อิน บีทะวีน)
don’t you understand
(ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
in the day to day
(อิน เดอะ เดย์ ทู เดย์)
and the face to face
(แอนด์ เดอะ เฟซ ทู เฟซ)
I have to act
(ไอ แฮ็ฝ ทู แอ๊คท)
just as strong as I can
(จั๊สท แอส สทรอง แอส ซาย แคน)
just to preserve a place
(จั๊สท ทู พรีเซิ๊ร์ฝ อะ เพลส)
where I can be who I am
(แวร์ ไอ แคน บี ฮู ไอ แอ็ม)
so if you still know how
(โซ อิ๊ฟ ยู สทิลล โนว์ ฮาว)
talk to me now
(ท๊อล์ค ทู มี นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk to Me Now คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น