เนื้อเพลง 100 Years คำอ่านไทย Five For Fighting

I’m 15 for a moment
(แอม ฟิพทีน ฟอ รา โมเม็นท)
Caught in between 10 and 20
(คอท อิน บีทวิน เทน แอ็นด ทเว้นตี้)
And I’m just dreaming
(แอ็นด แอม จัซท ดรีมมิง)
Counting the ways to where you are
(เค๊าติง เดอะ เว ทู ฮแว ยู อาร์)

I’m 22 for a moment
(แอม ทเว้นตี้ทรู ฟอ รา โมเม็นท)
And she feels better than ever
(แอ็นด ชี ฟีล เบทเทอะ แฑ็น เอฝเออะ)
And we’re on fire
(แอ็นด เวีย ออน ไฟร)
Making our way back from Mars
(เมคอิง เอ๊า เว แบ็ค ฟร็อม มา)

15 there’s still time for you
(ฟิพทีน แฑ ซทิล ไทม ฟอ ยู)
Time to buy and time to lose
(ไทม ทู ไบ แอ็นด ไทม ทู ลูส)
15, there’s never a wish better than this
(ฟิพทีน , แฑ เนฝเออะ รา วิฌ เบทเทอะ แฑ็น ที)
When you only got a hundred years to live
(ฮเว็น ยู โอ๊นลี่ ก็อท ดา ฮันดเร็ด เยีย ทู ไลฝ)

I’m 33 for a moment
(แอม เทอตี้ทรี ฟอ รา โมเม็นท)
Still the man, but you see I’m a “they”
(ซทิล เดอะ แม็น , บัท ยู ซี แอม มา เฑ)
A kid on the way, babe.
(อะ คิด ออน เดอะ เว , เบบ)
A family on my mind
(อะ แฟมอิลิ ออน ไม ไมนด)

I’m 45 for a moment
(แอม โฟรตี้ไฟ๊ ฟอ รา โมเม็นท)
The sea is high
(เดอะ ซี อีส ไฮ)
And I’m heading into a crisis
(แอ็นด แอม เฮดอิง อีนทุ อะ คไรซิซ)
Chasing the years of my life
(เชซิง เดอะ เยีย อ็อฝ ไม ไลฟ)

15 there’s still time for you
(ฟิพทีน แฑ ซทิล ไทม ฟอ ยู)
Time to buy and time to lose yourself
(ไทม ทู ไบ แอ็นด ไทม ทู ลูส ยุรเซลฟ)
[adsense]
Within a morning star
(วิฑีน อะ มอนิง ซทา)

15 I’m all right with you
(ฟิพทีน แอม ออล ไรท วิฑ ยู)
15, there’s never a wish better than this
(ฟิพทีน , แฑ เนฝเออะ รา วิฌ เบทเทอะ แฑ็น ที)
When you only got a hundred years to live
(ฮเว็น ยู โอ๊นลี่ ก็อท ดา ฮันดเร็ด เยีย ทู ไลฝ)

Half time goes by
(ฮาล์ฟ ไทม โกซ ไบ)
Suddenly you’re wise
(ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ ไวส)
Another blink of an eye
(แอะนัธเออะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
67 is gone
(67 อีส กอน)
The sun is getting high
(เดอะ ซัน อีส เกดดดิ้ง ไฮ)
We’re moving on…
(เวอ มูฝอิง ออน)

I’m 99 for a moment
(แอม 99 ฟอ รา โมเม็นท)
And dying for just another moment
(แอ็นด ไดอิง ฟอ จัซท แอะนัธเออะ โมเม็นท)
And I’m just dreaming
(แอ็นด แอม จัซท ดรีมมิง)
Counting the ways to where you are
(เค๊าติง เดอะ เว ทู ฮแว ยู อาร์)

15 there’s still time for you
(ฟิพทีน แฑ ซทิล ไทม ฟอ ยู)
22 I feel her too
(ทเว้นตี้ทรู ไอ ฟีล เฮอ ทู)
33 you’re on your way
(เทอตี้ทรี ยัวร์ ออน ยุร เว)
Every day’s a new day…
(เอฝริ เด ซา นยู เด)

[oh oh ohs]
([ โอ โอ โอสฺ ])

15 there’s still time for you
(ฟิพทีน แฑ ซทิล ไทม ฟอ ยู)
Time to buy and time to choose
(ไทม ทู ไบ แอ็นด ไทม ทู ชูส)
Hey 15, there’s never a wish better than this
(เฮ ฟิพทีน , แฑ เนฝเออะ รา วิฌ เบทเทอะ แฑ็น ที)
When you only got a hundred years to live
(ฮเว็น ยู โอ๊นลี่ ก็อท ดา ฮันดเร็ด เยีย ทู ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง 100 Years คำอ่านไทย Five For Fighting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น