เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Foxy Brown feat Kofi

I I I DON’T CARE
(ไอ ไอ ไอ ด้อนท์ แคร์)
I DON’T CARE
(ไอ ด้อนท์ แคร์)

[Chyna White]
([ Chyna ไว๊ท ])
Yo, consider me a roll model if there’s beef in the club
(โย , คอนซิ๊เด้อร์ มี อะ โรลล โม๊เด็ล อิ๊ฟ แดร์ บี๊ฟ อิน เดอะ คลับ)
I’m that lil’ white b*tch that’s gonna throw bottles
(แอม แดท ลิล ไว๊ท บี *tch แด้ท กอนนะ โธรว์ บ๊อทเทิ่ล)
Me and the fam has this whole model
(มี แอนด์ เดอะ แฟม แฮ็ส ดิส โฮล โม๊เด็ล)
F*ck you, f*ck them, f*ck all uh yall
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck เด็ม , เอฟ *ck ออล อา ยอล)
So what if this is not the kids?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ดิส ซิส น็อท เดอะ คิด)
So what if there’s a hundred labels that got the bid?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ แดร์ ซา ฮั๊นเดร็ด เล๊เบ้ล แดท ก็อท เดอะ บิด)
So what if I dreamed the devil never dared me to sin?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ดรีม เดอะ เด๊ฝิ้ล เน๊เฝ่อร์ แดร์ มี ทู ซิน)
So what if the industry compares me to him?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ดิ อิ๊นดัสทรี่ คอมแพร์ มี ทู ฮิม)
So what if I write hard?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย ไร๊ท ฮาร์ด)
Or is it really just a big f*ckin’ deal cuz’ it’s comin’ from a white broad
(ออ อีส ซิท ริแอ็ลลิ จั๊สท ดา บิ๊ก เอฟ *ckin ดีล คัซ อิทซ คัมอิน ฟรอม มา ไว๊ท บรอด)
So what, hear me so what?!
(โซ ว๊อท , เฮียร มี โซ ว๊อท !)
If I bring it most of these rappers gon’ fold up
(อิ๊ฟ ฟาย บริง อิท โมซท อ็อฝ ฑิส แรพเพอ ก็อน โฟลด อั๊พ)
I don’t care if I might be on top, I can give a flyin’ f*ck
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ฟาย ไมท บี ออน ท๊อพ , ไอ แคน กี๊ฝ อะ ฟายอิน เอฟ *ck)
If you like me or not
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค มี ออ น็อท)
So what if you think I’m not the illest chick?
(โซ ว๊อท อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม น็อท ดิ ไอเลสชฺ ชิค)
I don’t care you still gotta feel dis b*tch
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ยู สทิลล กอททะ ฟีล ดิซ บี *tch)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To all the hatas that be lookin’ to fade us
(ทู ออล เดอะ ฮาเทซ แดท บี ลุคกิน ทู เฟด อัซ)
We not concerned wit what chu put in the papers
(วี น็อท คอนเซิร์น วิท ว๊อท ชู พุท อิน เดอะ เพ๊เพ่อร์)
I DON’T CARE
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
We stayin’ focus while you try to provoke us
(วี สเตยิน โฟ๊คัส ไวล์ ยู ธราย ทู โพรโฝ้ค อัซ)
We never cared that industry notice
(วี เน๊เฝ่อร์ คารํ แดท อิ๊นดัสทรี่ โน๊ทิซ)
I DON’T CARE
(ไอ ด้อนท์ แคร์)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Don’t give a FLUCK [f*ck] n*ggas know I’m BUCK
(ด้อนท์ กี๊ฝ อะ FLUCK [ เอฟ *ck ] เอ็น *ggas โนว์ แอม บั๊ค)
N*ggas know I’m reppin’ they don’t f*ck wit’ me
(เอ็น *ggas โนว์ แอม เพพพิน เด ด้อนท์ เอฟ *ck วิท มี)
B*tches know I’m 7 go head get slick
(บี *tches โนว์ แอม 7 โก เฮด เก็ท ซลิค)
Tick this b*tch off get cho highway to heaven n*gga
(ทิค ดิส บี *tch ออฟฟ เก็ท cho ไฮฮเวย์ ทู เฮ๊ฝเฝ่น เอ็น *gga)
Slick sh*t hot sh*t I’m so gutter
(ซลิค ฌะ *ที ฮอท ฌะ *ที แอม โซ กัทเทอะ)
If I die tomorrow I reserect through my young brotha
(อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูม๊อโร่ว ไอ reserect ทรู มาย ยัง บอตดา)
Oh Gawd got to warn yah first shawty spit hard
(โอ กอด ก็อท ทู วอร์น ยา เฟิร์สท ชาวดี้ ซพิท ฮาร์ด)
And she rollin’ with the Brown broad
(แอนด์ ชี โรลลิน วิธ เดอะ บราวนํ บรอด)
Young Fox don’t co-sign sh*t n*ggas know she gotta be a live b*tch
(ยัง ฟ๊อกซ ด้อนท์ โค ซายน ฌะ *ที เอ็น *ggas โนว์ ชี กอททะ บี อะ ไล้ฝ บี *tch)
If we f*ck wit her
(อิ๊ฟ วี เอฟ *ck วิท เฮอ)
N*ggas know how the f*ck I flow
(เอ็น *ggas โนว์ ฮาว เดอะ เอฟ *ck ไอ โฟลว์)
It’s a rap I’m so back it’s a double high mode n*gga
(อิทซ ซา แร็พ แอม โซ แบ็ค อิทซ ซา ดั๊บเบิ้ล ไฮฮ โหมด เอ็น *gga)
Please believe it’s the BK pretty broad
(พลีซ บีลี๊ฝ อิทซ เดอะ BK พริ๊ทที่ บรอด)
Code D is a white sex in the city broad
(โค้ด ดี อีส ซา ไว๊ท เซ็กซ อิน เดอะ ซิ๊ที่ บรอด)
Out in that field we get it crunk we cruise pop
(เอ๊าท อิน แดท ฟีลด วี เก็ท ดิธ ครัก วี ครู้ยสํ พ็อพ)
Wit two 20 glocks holla yah heard Fox
(วิท ทู 20 คล็อก ฮอลละ ยา เฮิด ฟ๊อกซ)

[Chorus [x2]]
([ ค๊อรัส [ x2 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Foxy Brown feat Kofi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น