เนื้อเพลง Do You Wanna Dance คำอ่านไทย Dream

Do [do you wanna dance]
(ดู [ ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ ])
Do you, want [cause I wanna dance]
(ดู ยู , ว้อนท [ ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์ ])
To, dance, with me
(ทู , แด๊นซ์ , วิธ มี)
Cause [do you want to dance]
(ค๊อส [ ดู ยู ว้อนท ทู แด๊นซ์ ])
I, want [Cause I wanna dance]
(ไอ , ว้อนท [ ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์ ])
To, dance [c’mon] with [Dream] you
(ทู , แด๊นซ์ [ ซีมอน ] วิธ [ ดรีม ] ยู)

Something about [something about]
(ซัมติง อะเบ๊าท [ ซัมติง อะเบ๊าท ])
The way you move it baby
(เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ อิท เบ๊บี้)
Got me losing my mind over you
(ก็อท มี โรซิง มาย ไมนด์ โอ๊เฝ่อร ยู)
[You, you, you, you, you]
([ ยู , ยู , ยู , ยู , ยู ])
And I like the way
(แอนด์ ดาย ไล๊ค เดอะ เวย์)
When you’re doing [when you’re doing]
(เว็น ยัวร์ ดูอิง [ เว็น ยัวร์ ดูอิง ])
What you’re doing [what you’re doing]
(ว๊อท ยัวร์ ดูอิง [ ว๊อท ยัวร์ ดูอิง ])
Don’t stop it baby, just dance with me
(ด้อนท์ สท๊อพ อิท เบ๊บี้ , จั๊สท แด๊นซ์ วิธ มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Do you wanna dance, cause I wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ , ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby, I wanna dance with you
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
Do you wanna dance, cause I wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ , ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
[I wanna dance baby]
([ ไอ วอนนา แด๊นซ์ เบ๊บี้ ])
All night long baby, I wanna dance with you
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
[With you, with you]
([ วิธ ยู , วิธ ยู ])

I can tell you feel it too
(ไอ แคน เทลล ยู ฟีล อิท ทู)
Look out you’re grooving boy
(ลุ๊ค เอ๊าท ยัวร์ กรูฝวิ่ง บอย)
You’re dancing, you’re doing it
(ยัวร์ แด็นซิง , ยัวร์ ดูอิง อิท)
DJ just keep on playing it
(ดีเจ จั๊สท คี๊พ ออน พเลนิ่ง อิท)
So baby take my hand
(โซ เบ๊บี้ เท้ค มาย แฮนด์)
Cause I really wanna dance with you
(ค๊อส ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
I want, do you
(ไอ ว้อนท , ดู ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Do you wanna dance, cause I wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ , ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
[I wanna dance with you]
([ ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู ])
All night long baby, I wanna dance with you
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
Do you wanna dance, cause I wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ , ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby [all night]
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ [ ออล ไน๊ท ])
I wanna dance with you [dance…]
(ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู [ แด๊นซ์ ])

Dream
(ดรีม)
C’mon, c’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)
With you
(วิธ ยู)

Do you, want to, dance, with me
(ดู ยู , ว้อนท ทู , แด๊นซ์ , วิธ มี)
[C’mon, c’mon, c’mon, c’mon]
([ ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน ])
Cause I, want to, dance with you
(ค๊อส ไอ , ว้อนท ทู , แด๊นซ์ วิธ ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
[I want to dance with you baby]
([ ไอ ว้อนท ทู แด๊นซ์ วิธ ยู เบ๊บี้ ])
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby, I wanna dance with you
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
[Do you wanna dance with me]
([ ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ วิธ มี ])
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby, I wanna dance
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์)
[Say you will, say you will, say you will]
([ เซย์ ยู วิล , เซย์ ยู วิล , เซย์ ยู วิล ])

Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
[Dream, dance]
([ ดรีม , แด๊นซ์ ])
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby [c’mon, c’mon]
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ [ ซีมอน , ซีมอน ])
I wanna dance with you
(ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
[Do that dance, do that dance Dream]
([ ดู แดท แด๊นซ์ , ดู แดท แด๊นซ์ ดรีม ])
Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
[Do that dance, do that dance Dream]
([ ดู แดท แด๊นซ์ , ดู แดท แด๊นซ์ ดรีม ])
All night long baby, I wanna dance [Dream]
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ , ไอ วอนนา แด๊นซ์ [ ดรีม ])

Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
[I Like This]
([ ไอ ไล๊ค ดิส ])
All night long baby [hmm]
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ [ อึม ])
I wanna dance with you
(ไอ วอนนา แด๊นซ์ วิธ ยู)
Do you wanna dance
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์)
Cause I wanna dance
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์)
All night long baby,
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้ ,)
I wanna dance
(ไอ วอนนา แด๊นซ์)

Do you wanna dance [Dream]
(ดู ยู วอนนา แด๊นซ์ [ ดรีม ])
Cause I wanna dance [c’mon]
(ค๊อส ไอ วอนนา แด๊นซ์ [ ซีมอน ])
All night long baby
(ออล ไน๊ท ลอง เบ๊บี้)
I wanna dance
(ไอ วอนนา แด๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Wanna Dance คำอ่านไทย Dream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น