เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย Lil Wayne feat Baby

[Baby and Lil Wayne talking]
([ เบ๊บี้ แอนด์ ลิล เวยอิน ทอคอิง ])
Weezy
(วีซี่)
What up pop. What up pop
(ว๊อท อั๊พ พ็อพ ว๊อท อั๊พ พ็อพ)
F*ck what they heard it’s what they need to know n*gga
(เอฟ *ck ว๊อท เด เฮิด อิทซ ว๊อท เด นี๊ด ทู โนว์ เอ็น *gga)
[They sayin C.A.R.T.E.R. yep!]
([ เด เซย์อิน ซี อะ อาร์ ที อี อาร์ เย็พ ! ])
Ya feel me. Hey n*gga we done built this sh*t from the ground up now homie
(ยา ฟีล มี เฮ เอ็น *gga วี ดัน บิลท ดิส ฌะ *ที ฟรอม เดอะ กราวนด์ อั๊พ นาว โฮมี)
Believe that daddy. It ain’t no lookin back from here. We too strong
(บีลี๊ฝ แดท แดดดิ อิท เอน โน ลุคกิน แบ็ค ฟรอม เฮียร วี ทู สทรอง)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
And thats the only way we get down [We get down]
(แอนด์ แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี เก็ท เดาน [ วี เก็ท เดาน ])
Cause thats the only way we was taught [We was taught]
(ค๊อส แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี วอส ทอท [ วี วอส ทอท ])
And everything we got we bought [We bought]
(แอนด์ เอ๊วี่ติง วี ก็อท วี บอท [ วี บอท ])
And real n*ggaz still shine in the dark [Still shine in the dark yea]
(แอนด์ เรียล เอ็น *ggaz สทิลล ไชน์ อิน เดอะ ด๊าร์ค [ สทิลล ไชน์ อิน เดอะ ด๊าร์ค เย ])
And thats the only way we get down [We get down]
(แอนด์ แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี เก็ท เดาน [ วี เก็ท เดาน ])
And thats the only way we was taught [We was taught]
(แอนด์ แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี วอส ทอท [ วี วอส ทอท ])
And everything we got we bought [We bought]
(แอนด์ เอ๊วี่ติง วี ก็อท วี บอท [ วี บอท ])
And real n*ggaz still shine in the dark [Still shine in the dark f*ck a law Oh!]
(แอนด์ เรียล เอ็น *ggaz สทิลล ไชน์ อิน เดอะ ด๊าร์ค [ สทิลล ไชน์ อิน เดอะ ด๊าร์ค เอฟ *ck กา ลอว์ โอ ! ])
Cause thats the only way we get down
(ค๊อส แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี เก็ท เดาน)

[verse]
([ เฝิซ ])
I down down a brother we ain’t cut from the same cloth you Downy soft
(ไอ เดาน เดาน อะ บร๊าเท่อรํ วี เอน คัท ฟรอม เดอะ เซม โคลท ยู เดานอิ ซ๊อฟท)
Bullets separate ya body compound a busta
(บัลเล่ เซ๊พาเหรท ยา บ๊อดี้ ค๊อมพาวนดํ อะ บัสตร้า)
I’ma find ya if ya hidin I’m a bounty hunter
(แอมอา ไฟนด์ ยา อิ๊ฟ ยา ฮายดิน แอม มา เบานทิ ฮันเทอะ)
In ya home puttin d*ck all down ya woman
(อิน ยา โฮม พันดิน d*ck ออล เดาน ยา วู๊แม่น)
You come home we in the bedroom countin money
(ยู คัม โฮม วี อิน เดอะ เบดรูม เค๊าดิน มั๊นนี่)
I bring her home and I f*ck her on a thousand hundreds
(ไอ บริง เฮอ โฮม แอนด์ ดาย เอฟ *ck เฮอ ออน อะ เธ๊าซั่นด ฮั๊นเดร็ด)
Then I shoot the nasty b*tch in the mouth for nothin
(เด็น นาย ชู๊ท เดอะ นาซทิ บี *tch อิน เดอะ เม๊าธ ฟอร์ นอทติน)
I say Birdman Birdman whats good today
(ไอ เซย์ เบิดแม็น เบิดแม็น ว๊อท กู๊ด ทูเดย์)
We ain’t never let them n*ggaz take our food away
(วี เอน เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม เอ็น *ggaz เท้ค เอ๊า ฟู้ด อะเวย์)
And we recognize real and got a rude awakenin
(แอนด์ วี เร๊คคอกไน๊ซ์ เรียล แอนด์ ก็อท ดา รู๊ด awakenin)
And woke up together and our life was better
(แอนด์ โวค อั๊พ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ เอ๊า ไล๊ฟ วอส เบ๊ทเท่อร์)
I’m the Cash Money son I never like fa cheddar
(แอม เดอะ แค๊ช มั๊นนี่ ซัน นาย เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค ฟา เชเดอร์)
Not a rat though hat low Nike is leather
(น็อท ดา แร๊ท โธ แฮ็ท โลว นายกี้ อีส เล๊เธ่อร์)
Lil maw twist to get my life together
(ลิล มอ ทวิสท ทู เก็ท มาย ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Ya b*tch meet me at the bar and we night together Cut!
(ยา บี *tch มี๊ท มี แอ็ท เดอะ บาร์ แอนด์ วี ไน๊ท ทูเก๊ทเธ่อร์ คัท !)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[verse]
([ เฝิซ ])
Throw my weight like Sherman Klump
(โธรว์ มาย เว๊ท ไล๊ค Sherman Klump)
I gotta hold up my estate like Donald Trump
(ไอ กอททะ โฮลด์ อั๊พ มาย เอสเทท ไล๊ค ดอนโหนด ทรัมพ)
And I aim kinda straight when it’s time to pump
(แอนด์ ดาย เอม กินดา สเทร๊ท เว็น อิทซ ไทม์ ทู พั๊มพ)
I bring the pump when it’s time to punk
(ไอ บริง เดอะ พั๊มพ เว็น อิทซ ไทม์ ทู พรัค)
Wrapped around my waist like a cumber bun
(แร็พท อะราวนฺดฺ มาย เว๊สท ไล๊ค เก คัมเบอะ บัน)
Dont make a n*gga pump [clap clap] you up!
(ด้อนท์ เม้ค เก เอ็น *gga พั๊มพ [ คแล็พ คแล็พ ] ยู อั๊พ !)
I come in that new thing she threw up
(ไอ คัม อิน แดท นิว ทริง ชี ธรู อั๊พ)
Now yo’ b*tch ass gotta clean yo’ shoe up
(นาว โย บี *tch อาซ กอททะ คลีน โย ชู อั๊พ)
I’m rich as f*ck and I never blew up
(แอม ริ๊ช แอส เอฟ *ck แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ บลู อั๊พ)
Buisness mug gotta get my loot up
(บิซสิเนต มัก กอททะ เก็ท มาย ลูท อั๊พ)
Bet ya b*tch get f*cked if I ever met her
(เบ๊ท ยา บี *tch เก็ท เอฟ *cked อิ๊ฟ ฟาย เอ๊เฝ่อร์ เม็ท เฮอ)
Bet ya ditch get dug you ever step up
(เบ๊ท ยา ดิช เก็ท ดัก ยู เอ๊เฝ่อร์ สเท็พ อั๊พ)
One by one I push ’em down fat bullet fat head make a p*ssy sound
(วัน บาย วัน ไอ พุช เอ็ม เดาน แฟท บัลเล่ แฟท เฮด เม้ค เก พี *ssy ซาวน์ด)
Hard head soft ass make a gushy ground I’m straight from a crooked town
(ฮาร์ด เฮด ซ๊อฟท อาซ เม้ค เก กัซชี่ กราวนด์ แอม สเทร๊ท ฟรอม มา ครุค ทาวน์)
Like that b*tch!
(ไล๊ค แดท บี *tch !)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[verse]
([ เฝิซ ])
I give my arms and my legs to the game I’m ahead of the game
(ไอ กี๊ฝ มาย อาร์ม แซน มาย เล้ก ทู เดอะ เกม แอม อะเฮด อ็อฝ เดอะ เกม)
I dead any mane if he said any thing but it’s cool as long as n*gga paid when he came
(ไอ เด้ด เอ๊นี่ เมน อิ๊ฟ ฮี เซ็ด เอ๊นี่ ทริง บั๊ท อิทซ คูล แอส ลอง แอส เอ็น *gga เพลด เว็น ฮี เคม)
And I’m a fool wit the flame and the caine
(แอนด์ แอม มา ฟูล วิท เดอะ เฟลม แอนด์ เดอะ เคน)
Cut it just a little bit but the drain stay the same yea
(คัท ดิธ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท บั๊ท เดอะ ดเรน สเทย์ เดอะ เซม เย)
Young Wayne and the pain and the stain still remain
(ยัง เวยอิน แอนด์ เดอะ เพน แอนด์ เดอะ สเทน สทิลล รีเมน)
On the chest where the four made a mess yes
(ออน เดอะ เชสทํ แวร์ เดอะ โฟ เมด อะ เมซ เย็ซ)
I’m still here in the flesh 21 year old legend I’ma live way after my death
(แอม สทิลล เฮียร อิน เดอะ เฟลช 21 เยียร์ โอลด์ เล๊เจ้นด แอมอา ไล้ฝ เวย์ แอ๊ฟเท่อร มาย เด้ท)
I sacrifice whateva thats left
(ไอ แซ๊คริไฟซ์ whateva แด้ท เล๊ฟท)
I give ya’ll the last of my breath like..[exhales]
(ไอ กี๊ฝ ยอล เดอะ ล๊าสท อ็อฝ มาย บรี๊ทฺรฺ ไล๊ค [ เอ็คเซล ])
Write it down take a picture record a copy
(ไร๊ท อิท เดาน เท้ค เก พิ๊คเจ้อร์ เร๊คขอร์ด อะ ค๊อพพี่)
Press pause only way you stop me f*cker
(เพรส พ๊อส โอ๊นลี่ เวย์ ยู สท๊อพ มี เอฟ *cker)
I’ma get mine and make you not me
(แอมอา เก็ท ไมน์ แอนด์ เม้ค ยู น็อท มี)
Spit wine at ya face if you watch me B*tch!
(ซพิท ไวน์ แอ็ท ยา เฟซ อิ๊ฟ ยู ว๊อทช มี บี *tch !)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

And thats the only way we gettin down n*gga Cash Money CMB man
(แอนด์ แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี เกดดิน เดาน เอ็น *gga แค๊ช มั๊นนี่ CMB แมน)
You already know we here neva left f*ck ’em
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ วี เฮียร นีฝวา เล๊ฟท เอฟ *ck เอ็ม)
See me if you got a problem boy
(ซี มี อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา โพร๊เบล่ม บอย)
Im at home all day man. Its not a game
(แอม แอ็ท โฮม ออล เดย์ แมน อิทซ น็อท ดา เกม)
Stunna, whats really good wit ’em we ain’t neva let ’em take our food away
(Stunna , ว๊อท ริแอ็ลลิ กู๊ด วิท เอ็ม วี เอน นีฝวา เล็ท เอ็ม เท้ค เอ๊า ฟู้ด อะเวย์)
Fresh you nasty on this on dawg. Ugh
(เฟรช ยู นาซทิ ออน ดิส ออน ดาว อะ)
This one, this is the Carter Beotch!
(ดิส วัน , ดิส ซิส เดอะ คาเทอะ Beotch !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down คำอ่านไทย Lil Wayne feat Baby

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น