เนื้อเพลง Halfway Gone คำอ่านไทย Lifehouse

You were always hard to hold
(ยู เวอ ออลเว ฮาร์ด ทู โฮลด์)
So letting go aint easy
(โซ เลทดิง โก เอน อีสอิ)
Im hanging on but growing cold
(แอม แฮงอิง ออน บั๊ท กโรอิง โคลด์)
While my mind is leaving
(ไวล์ มาย ไมนด์ อีส ลีฝอิงส)

Talk, talk is cheap
(ท๊อล์ค , ท๊อล์ค อีส ชี๊พ)
Give me a word you can keep
(กี๊ฝ มี อะ เวิร์ด ยู แคน คี๊พ)
Cause youre halfway gone and Im on way
(ค๊อส ยัวร์ ฮอฟเวย์ กอน แอนด์ แอม ออน เวย์)
And Im feeling, feelin feelin this way
(แอนด์ แอม ฟีลอิง , ฟีลิน ฟีลิน ดิส เวย์)
Cause Im halfway in but dont take too long
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ อิน บั๊ท ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone, Im halfway gone
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน)
You got one foot out the door
(ยู ก็อท วัน ฟุ้ท เอ๊าท เดอะ ดอร์)
And choking on the other
(แอนด์ โชคิง ออน ดิ อ๊อเธ่อร์)
Always think theres something more
(ออลเว ทริ๊งค แดร์ ซัมติง โม)
Its just around the corner
(อิทซ จั๊สท อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์)

Talk, talk is cheap
(ท๊อล์ค , ท๊อล์ค อีส ชี๊พ)
Give me a word you can keep
(กี๊ฝ มี อะ เวิร์ด ยู แคน คี๊พ)
Cause Im halfway gone and Im on way
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน แอนด์ แอม ออน เวย์)
And Im feeling, feelin feelin this way
(แอนด์ แอม ฟีลอิง , ฟีลิน ฟีลิน ดิส เวย์)
Cause youre halfway in but dont take too long
(ค๊อส ยัวร์ ฮอฟเวย์ อิน บั๊ท ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone, Im halfway gone
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน)

If you want me out, then Im on my way
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เอ๊าท , เด็น แอม ออน มาย เวย์)
And Im feelin, feelin feelin this way
(แอนด์ แอม ฟีลิน , ฟีลิน ฟีลิน ดิส เวย์)
Cause youre halfway in, but dont take too long
(ค๊อส ยัวร์ ฮอฟเวย์ อิน , บั๊ท ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone, Im halfway gone [wohoww wohoww]
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน [ wohoww wohoww ])
Im halfway gone, Im halfway gone [wohoww wohoww]
(แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน [ wohoww wohoww ])
Now Im halfway gone, Im halfway gone
(นาว แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน)
Dont take too long, dont take too long
(ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง , ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im on my way
(ค๊อส แอม ออน มาย เวย์)
If you take too long
(อิ๊ฟ ยู เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone and Im on way
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน แอนด์ แอม ออน เวย์)
And Im feeling, feelin Im feelin this way
(แอนด์ แอม ฟีลอิง , ฟีลิน แอม ฟีลิน ดิส เวย์)
Cause youre halfway in but dont take too long
(ค๊อส ยัวร์ ฮอฟเวย์ อิน บั๊ท ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone, Im halfway gone
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน)

If you want me out, then Im on my way
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี เอ๊าท , เด็น แอม ออน มาย เวย์)
And Im feelin , feelin feelin this way
(แอนด์ แอม ฟีลิน , ฟีลิน ฟีลิน ดิส เวย์)
Cause youre halfway in, but dont take too long
(ค๊อส ยัวร์ ฮอฟเวย์ อิน , บั๊ท ด้อนท์ เท้ค ทู ลอง)
Cause Im halfway gone, Im halfway gone [wohoww wohoww]
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอม ฮอฟเวย์ กอน [ wohoww wohoww ])
Cause Im halfway gone, and Im halfway gone [wohoww wohoww]
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , แอนด์ แอม ฮอฟเวย์ กอน [ wohoww wohoww ])
Cause Im halfway gone, yeah Im halfway gone
(ค๊อส แอม ฮอฟเวย์ กอน , เย่ แอม ฮอฟเวย์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halfway Gone คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น