เนื้อเพลง Let Knowledge Drop คำอ่านไทย 2Pac

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Let knowledge drop
(เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ)
Why should I be forced to play dumb?
(วาย เชิด ดาย บี ฟอร์ซ ทู เพลย์ ดัมบ)
I know where I came from so I’m going to claim some
(ไอ โนว์ แวร์ ไอ เคม ฟรอม โซ แอม โกอิ้ง ทู เคลม ซัม)
But rocking to the top where the cream of the crop
(บั๊ท รอคกิง ทู เดอะ ท๊อพ แวร์ เดอะ ครีม อ็อฝ เดอะ ครอพ)
S*ckers calling the cops but they can come and get dropped
(เอส *ckers คอลลิง เดอะ ค็อพ บั๊ท เด แคน คัม แอนด์ เก็ท ดร็อพ)
Stop think of the past the brothers that die for
(สท๊อพ ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ พาสท์ เดอะ บร๊าเท่อรํ แดท ดาย ฟอร์)
S*cker to try for never to cry more
(เอส *cker ทู ธราย ฟอร์ เน๊เฝ่อร์ ทู คราย โม)
Tricks to hold his back but we’ll see at the end
(ทริ๊ค ทู โฮลด์ ฮิส แบ็ค บั๊ท เวลล ซี แอ็ท ดิ เอ็นด)
He’s a fake not a friend
(อีส ซา เฟ้ค น็อท ดา เฟรน)
So he’s thinking of when he can backstab grab or go your hole
(โซ อีส ติ้งกิง อ็อฝ เว็น ฮี แคน แบคสแต๊บ แกร๊บ ออ โก ยุร โฮล)
Now I know the reason we must excel
(นาว ไอ โนว์ เดอะ รี๊ซั่น วี มัสท์ เอ็คเซล)
Cause if we don’t we’ll end up in the cell
(ค๊อส อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เวลล เอ็นด อั๊พ อิน เดอะ เซล)
Move on be strong with unity
(มู๊ฝ ออน บี สทรอง วิธ ยูนิทิ)
Cause that’s the only way to build communities
(ค๊อส แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู บิ้ลดํ communities)
Lies are told but yo lives must move on
(ไล แซร์ โทลด บั๊ท โย ไล้ฝ มัสท์ มู๊ฝ ออน)
And never stop open your mind to this rhyme and let it drop
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ โอ๊เพ่น ยุร ไมนด์ ทู ดิส ไรม แอนด์ เล็ท ดิธ ดรอพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Drop that [3x]
(ดรอพ แดท [ 3x ])
Let knowledge drop
(เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ)

[Rock]
([ ร๊อค ])
Yo I’m running so I refuse to stop
(โย แอม รันนิง โซ ไอ รีฟิ๊วส ทู สท๊อพ)
Get sweated by them sell out cops
(เก็ท สเว็ท บาย เด็ม เซลล์ เอ๊าท ค็อพ)
And I wink cause I pin the opposition
(แอนด์ ดาย วิงค ค๊อส ไอ พิน ดิ opposition)
I’m on a mission to preach and teach to reach
(แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น ทู พรี๊ช แอนด์ ที๊ช ทู รี๊ช)
So listen up to the flavor I gave you now dropping it
(โซ ลิ๊สซึ่น อั๊พ ทู เดอะ ฟเลเฝอะ ไอ เกฝ ยู นาว ดรอพพิงส อิท)
We folks know ballers know no stopping it
(วี โฟล้ค โนว์ บอลเลอ โนว์ โน ซทอพพิง อิท)
Dropping knowledge like the ay bomb dilly as napalm
(ดรอพพิงส นอลเอ็จ ไล๊ค ดิ ไอ บอมบฺ dilly แอส เนพาม)
I got you scared all you got to do is stay calm
(ไอ ก็อท ยู ซคา ออล ยู ก็อท ทู ดู อีส สเทย์ คาลํม)
For the simple fact that I’m black and educated
(ฟอร์ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล แฟคท แดท แอม แบล๊ค แอนด์ เอดยุเคท)
Proud of who am I and you hated
(พเราด อ็อฝ ฮู แอ็ม ไอ แอนด์ ยู แฮ็ท)
So all I have tried for this many have die for this
(โซ ออล ไอ แฮ็ฝ ทไร ฟอร์ ดิส เมนอิ แฮ็ฝ ดาย ฟอร์ ดิส)
You see it and you hear it and you loving it
(ยู ซี อิท แอนด์ ยู เฮียร อิท แอนด์ ยู ลัฝอิง อิท)
Now you buying this always keep your head look to the mountain top
(นาว ยู บายอิ้ง ดิส ออลเว คี๊พ ยุร เฮด ลุ๊ค ทู เดอะ เม๊าเท่น ท๊อพ)
Aiyyo rock and let knowledge drop
(เออายเอว ร๊อค แอนด์ เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Drop that [3x]
(ดรอพ แดท [ 3x ])
Let knowledge drop
(เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
People rush when I hype this because you can write this
(พี๊เพิ่ล รัช เว็น นาย เฮฝ ดิส บิคอส ยู แคน ไร๊ท ดิส)
You constantly bite this
(ยู คอนสแท็นทลิ ไบ้ท์ ดิส)
Thought that you could get me but you sweating me too close
(ธอท แดท ยู เคิด เก็ท มี บั๊ท ยู sweatings มี ทู โคลส)
Caught with the dope dose
(คอท วิธ เดอะ โดพ โดซ)
Now s*ckers get toast wondering who you tossed
(นาว เอส *ckers เก็ท โท๊สท วันเดอะริง ฮู ยู ท็อซ)
Cause you feeling the full force
(ค๊อส ยู ฟีลอิง เดอะ ฟูล ฟอร์ซ)
Like what you hearing so your checking with the source
(ไล๊ค ว๊อท ยู เฮียริง โซ ยุร เช็คติ้ง วิธ เดอะ ซ๊อร์ซ)
Tupac brother with the rhymes to rock on
(ทูแปค บร๊าเท่อรํ วิธ เดอะ ไรม ทู ร๊อค ออน)
Dizzy gets busy by putting beats to drop on
(ดีสสิ เก็ท บี๊ซี่ บาย พูทดิง บีท ทู ดรอพ ออน)
Amateurs get damaged if you try to attack me
(อะเมเท่อร เก็ท แด๊เหมจ อิ๊ฟ ยู ธราย ทู แอทแท๊ค มี)
S*ckers get jealous cause the girls get at me
(เอส *ckers เก็ท เจลอัซ ค๊อส เดอะ เกิร์ล เก็ท แอ็ท มี)
I’m not conceited but defeated I won’t be
(แอม น็อท ค็อนซีท บั๊ท ดีฟี๊ท ดาย ว็อนท บี)
As long as there’s dope beats I’ll never be lonely stop
(แอส ลอง แอส แดร์ โดพ บีท แอล เน๊เฝ่อร์ บี โลนลิ สท๊อพ)
And let me breathe a minute
(แอนด์ เล็ท มี บรีฑ อะ มิ๊หนิท)
Aiyyo Dizzy what’s up put the base back in it
(เออายเอว ดีสสิ ว๊อท อั๊พ พุท เดอะ เบส แบ็ค อิน หนิด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Let knowledge drop [3x]
(เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ [ 3x ])

[Rock]
([ ร๊อค ])
By any means neccessary it’s kind of scary
(บาย เอ๊นี่ มีน neccessary อิทซ ไคนด์ อ็อฝ สเกลี่)
Knowledge of the hands of adversaries
(นอลเอ็จ อ็อฝ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ adversaries)
Makes them the larger leader kind of guerilla control
(เม้ค เด็ม เดอะ ลาร์เจอ ลีดเออะ ไคนด์ อ็อฝ เกะรีลละ คอนโทรล)
I was waiting for a prayer GOD gave me a goal
(ไอ วอส เวททิง ฟอร์ รา พเรเออะ ก๊อด เกฝ มี อะ โกล)
I refuse to be busting like a s*cker for I’m fighting like a titan
(ไอ รีฟิ๊วส ทู บี บัสติง ไล๊ค เก เอส *cker ฟอร์ แอม ไฟท์ดิง ไล๊ค เก ไทแท็น)
And run you down like a truck
(แอนด์ รัน ยู เดาน ไล๊ค เก ทรั๊ค)
I’ll take a chance I go as far as rock can see
(แอล เท้ค เก แช้นซํ ไอ โก แอส ฟาร์ แอส ร๊อค แคน ซี)
Not mediocrity thinking security you got deal with me
(น็อท มีดิออคริติ ติ้งกิง ซิคยูริทิ ยู ก็อท ดีล วิธ มี)
Knowledge appealed to me
(นอลเอ็จ แอพพีล ทู มี)
Pay back’s a mutha if you steal from me
(เพย์ แบ็ค ซา มาตดา อิ๊ฟ ยู สทีล ฟรอม มี)
The bass pumps as the speakers pop the house jump
(เดอะ แบ็ซ พั๊มพ แอส เดอะ ซพีคเออะ พ็อพ เดอะ เฮ้าส จั๊มพ)
And knowledge drops
(แอนด์ นอลเอ็จ ดรอพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Drop that [3x]
(ดรอพ แดท [ 3x ])
Let knowledge drop
(เล็ท นอลเอ็จ ดรอพ)
Strictly strictly yea dope [till end]
(ซทรีคลิ ซทรีคลิ เย โดพ [ ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Knowledge Drop คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น