เนื้อเพลง I Love Music คำอ่านไทย Andrew W.K.

I want you to remember all the things that I said
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ทริง แดท ไอ เซ็ด)
I want you to remember you’re not better off dead
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ ยัวร์ น็อท เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด)
you only have a minute to go back in the line
(ยู โอ๊นลี่ แฮ็ฝ อะ มิ๊หนิท ทู โก แบ็ค อิน เดอะ ไลน์)
to bring it on home and make up your mind
(ทู บริง อิท ออน โฮม แอนด์ เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)

I want you to remember what you came here to do
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เคม เฮียร ทู ดู)
I want you to remember that I’m talking to you
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ แดท แอม ทอคอิง ทู ยู)

I love music and I love to feel
(ไอ ลัฝ มิ๊วสิค แอนด์ ดาย ลัฝ ทู ฟีล)
I love to get through I love to get through
(ไอ ลัฝ ทู เก็ท ทรู ไอ ลัฝ ทู เก็ท ทรู)

I love music and I love to yell
(ไอ ลัฝ มิ๊วสิค แอนด์ ดาย ลัฝ ทู เยลล)

in my soul I am running getting nearer
(อิน มาย โซล ไอ แอ็ม รันนิง เกดดดิ้ง nearer)

for many years of only hope you’d never leave
(ฟอร์ เมนอิ เยียร์ อ็อฝ โอ๊นลี่ โฮพ ยูต เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)

you are my faith you are my friend
(ยู อาร์ มาย เฟท ยู อาร์ มาย เฟรน)
you are my family and I am coming
(ยู อาร์ มาย แฟ๊มิลี่ แอนด์ ดาย แอ็ม คัมอิง)

so we can live for ever more in total love
(โซ วี แคน ไล้ฝ ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม อิน โท๊ท่อล ลัฝ)

you’re in my soul [you’re in my soul]
(ยัวร์ อิน มาย โซล [ ยัวร์ อิน มาย โซล ])
and I am running [and I am running]
(แอนด์ ดาย แอ็ม รันนิง [ แอนด์ ดาย แอ็ม รันนิง ])
getting nearer [I am always getting nearer]
(เกดดดิ้ง nearer [ ไอ แอ็ม ออลเว เกดดดิ้ง nearer ])

for many years [for many years]
(ฟอร์ เมนอิ เยียร์ [ ฟอร์ เมนอิ เยียร์ ])
of only hope [of only hope]
(อ็อฝ โอ๊นลี่ โฮพ [ อ็อฝ โอ๊นลี่ โฮพ ])
you’d never leave
(ยูต เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
[for many years I hoped you’d never leave]
([ ฟอร์ เมนอิ เยียร์ ซาย ฮ็อพ ยูต เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ])

you are my faith [my faith]
(ยู อาร์ มาย เฟท [ มาย เฟท ])
you are my friend [my friend]
(ยู อาร์ มาย เฟรน [ มาย เฟรน ])
you are my family [my family]
(ยู อาร์ มาย แฟ๊มิลี่ [ มาย แฟ๊มิลี่ ])
and I am coming [and I am coming]
(แอนด์ ดาย แอ็ม คัมอิง [ แอนด์ ดาย แอ็ม คัมอิง ])

so we can live [so we can live]
(โซ วี แคน ไล้ฝ [ โซ วี แคน ไล้ฝ ])
for ever more [for ever more]
(ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม [ ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม ])
in total love
(อิน โท๊ท่อล ลัฝ)
[so we can live forever more]
([ โซ วี แคน ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร โม ])
in total love
(อิน โท๊ท่อล ลัฝ)

I’m not about to die I’m not a setting sun
(แอม น็อท อะเบ๊าท ทู ดาย แอม น็อท ดา เซททิง ซัน)
I look into your eyes and I see what has begun
(ไอ ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย แซน ดาย ซี ว๊อท แฮ็ส บิกัน)

I’m not about to die [this time we will]
(แอม น็อท อะเบ๊าท ทู ดาย [ ดิส ไทม์ วี วิล ])
[this time we will unite]
([ ดิส ไทม์ วี วิล ยูไน๊ท ])
I’m not a setting sun
(แอม น็อท ดา เซททิง ซัน)
[this time we will not]
([ ดิส ไทม์ วี วิล น็อท ])
[this time we will not lose you]
([ ดิส ไทม์ วี วิล น็อท ลู้ส ยู ])
I look into your eyes
(ไอ ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย)
[we look into your eyes]
([ วี ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย ])
[we look into your eyes and]
([ วี ลุ๊ค อิ๊นทู ยุร อาย แซน ])
and see what has begun
(แอนด์ ซี ว๊อท แฮ็ส บิกัน)
[and see what]
([ แอนด์ ซี ว๊อท ])
[what has]
([ ว๊อท แฮ็ส ])
[and see the world is….]
([ แอนด์ ซี เดอะ เวิลด อีส ])

in my soul
(อิน มาย โซล)
I am running
(ไอ แอ็ม รันนิง)
getting nearer
(เกดดดิ้ง nearer)
[I am always getting closer]
([ ไอ แอ็ม ออลเว เกดดดิ้ง โคลเซอร์ ])

for many years
(ฟอร์ เมนอิ เยียร์)
of only hope
(อ็อฝ โอ๊นลี่ โฮพ)
you’d never leave
(ยูต เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
[for many years I hoped you’d never leave]
([ ฟอร์ เมนอิ เยียร์ ซาย ฮ็อพ ยูต เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ])

you are my faith
(ยู อาร์ มาย เฟท)
you are my friend
(ยู อาร์ มาย เฟรน)
you are my family
(ยู อาร์ มาย แฟ๊มิลี่)
and I am coming
(แอนด์ ดาย แอ็ม คัมอิง)

so we an live
(โซ วี แอน ไล้ฝ)
for ever more
(ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์ โม)
in total love
(อิน โท๊ท่อล ลัฝ)

so we can be there when victory strikes again
(โซ วี แคน บี แดร์ เว็น ฝีคทรี่ สไทร๊ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love Music คำอ่านไทย Andrew W.K.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น