เนื้อเพลง What’d I Say Parts I & II คำอ่านไทย Ray Charles

Hey mama, don’t you treat me wrong
(เฮ มามะ , ด้อนท์ ยู ทรี๊ท มี รอง)
Come and love your daddy all night long
(คัม แอนด์ ลัฝ ยุร แดดดิ ออล ไน๊ท ลอง)
All right now, hey hey, all right
(ออล ไร๊ท นาว , เฮ เฮ , ออล ไร๊ท)
See the girl with the diamond ring
(ซี เดอะ เกิร์ล วิธ เดอะ ได๊ม่อนดํ ริง)
She knows how to shake that thing
(ชี โนว์ ฮาว ทู เช้ค แดท ทริง)
All right now now now, hey hey, hey hey
(ออล ไร๊ท นาว นาว นาว , เฮ เฮ , เฮ เฮ)
Tell your mama, tell your pa
(เทลล ยุร มามะ , เทลล ยุร พา)
I’m gonna send you back to Arkansas
(แอม กอนนะ เซ็นด ยู แบ็ค ทู อาแคนซอส)
Oh yes, ma’m, you don’t do right, don’t do right
(โอ เย็ซ , แมม , ยู ด้อนท์ ดู ไร๊ท , ด้อนท์ ดู ไร๊ท)
Aw, play it boy
(อาว , เพลย์ อิท บอย)
When you see me in misery
(เว็น ยู ซี มี อิน มีสริ)
Come on baby, see about me
(คัมมอน เบ๊บี้ , ซี อะเบ๊าท มี)
Now yeah, all right, all right, aw play it, boy
(นาว เย่ , ออล ไร๊ท , ออล ไร๊ท , อาว เพลย์ อิท , บอย)
When you see me in misery
(เว็น ยู ซี มี อิน มีสริ)
Come on baby, see about me
(คัมมอน เบ๊บี้ , ซี อะเบ๊าท มี)
Now yeah, hey hey, all right
(นาว เย่ , เฮ เฮ , ออล ไร๊ท)
See the girl with the red dress on
(ซี เดอะ เกิร์ล วิธ เดอะ เร้ด เดรส ออน)
She can do the Birdland all night long
(ชี แคน ดู เดอะ Birdland ออล ไน๊ท ลอง)

Yeah yeah, what’d I say, all right
(เย่ เย่ , เหวิด ดาย เซย์ , ออล ไร๊ท)
Well, tell me what’d I say, yeah
(เวลล , เทลล มี เหวิด ดาย เซย์ , เย่)
Tell me what’d I say right now
(เทลล มี เหวิด ดาย เซย์ ไร๊ท นาว)
Tell me what’d I say
(เทลล มี เหวิด ดาย เซย์)
Tell me what’d I say right now
(เทลล มี เหวิด ดาย เซย์ ไร๊ท นาว)
Tell me what’d I say
(เทลล มี เหวิด ดาย เซย์)
Tell me what’d I say yeah
(เทลล มี เหวิด ดาย เซย์ เย่)

And I wanna know
(แอนด์ ดาย วอนนา โนว์)
Baby I wanna know right now
(เบ๊บี้ ไอ วอนนา โนว์ ไร๊ท นาว)
And-a I wanna know
(แอนด์ อะ ไอ วอนนา โนว์)
And I wanna know right now yeah
(แอนด์ ดาย วอนนา โนว์ ไร๊ท นาว เย่)
And-a I wanna know
(แอนด์ อะ ไอ วอนนา โนว์)
Said I wanna know yeah
(เซ็ด ดาย วอนนา โนว์ เย่)

[Spoken:] Hey, don’t quit now! [c’mon honey]
([ ซโพเค็น : ] เฮ , ด้อนท์ ควิท นาว ! [ ซีมอน ฮั๊นนี่ ])
Naw, I got, I uh-uh-uh, I’m changing [stop! stop! we’ll do it again]
(นอว , ไอ ก็อท , ไอ อา อา อา , แอม เช้งจิ้นส [ สท๊อพ ! สท๊อพ ! เวลล ดู อิท อะเกน ])
Wait a minute, wait a minute, oh hold it! Hold it! Hold it!
(เว้ท ดา มิ๊หนิท , เว้ท ดา มิ๊หนิท , โอ โฮลด์ ดิท ! โฮลด์ ดิท ! โฮลด์ ดิท !)
Hey [hey] ho [ho] hey [hey] ho [ho] hey [hey] ho [ho] hey
(เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ)
Oh one more time [just one more time]
(โอ วัน โม ไทม์ [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])
Say it one more time right now [just one more time]
(เซย์ อิท วัน โม ไทม์ ไร๊ท นาว [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])
Say it one more time now [just one more time]
(เซย์ อิท วัน โม ไทม์ นาว [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])
Say it one more time yeah [just one more time]
(เซย์ อิท วัน โม ไทม์ เย่ [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])
Say it one more time [just one more time]
(เซย์ อิท วัน โม ไทม์ [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])
Say it one more time yeah [just one more time]
(เซย์ อิท วัน โม ไทม์ เย่ [ จั๊สท วัน โม ไทม์ ])

Hey [hey] ho [ho] hey [hey] ho [ho] hey [hey] ho [ho] hey
(เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ [ เฮ ] โฮ [ โฮ ] เฮ)
Ah! Make me feel so good [make me feel so good]
(อา ! เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Make me feel so good now yeah [make me feel so good]
(เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด นาว เย่ [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Woah! Baby [make me feel so good]
(ว้าว ! เบ๊บี้ [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Make me feel so good yeah [make me feel so good]
(เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด เย่ [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Make me feel so good [make me feel so good]
(เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Make me feel so good yeah [make me feel so good]
(เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด เย่ [ เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด ])
Huh [huh] ho [ho] huh [huh] ho [ho] huh [huh] ho [ho] huh
(ฮู [ ฮู ] โฮ [ โฮ ] ฮู [ ฮู ] โฮ [ โฮ ] ฮู [ ฮู ] โฮ [ โฮ ] ฮู)
Awh it’s all right [baby it’s all right]
(Awh อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])
Said that it’s all right right now [baby it’s all right]
(เซ็ด แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท ไร๊ท นาว [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])
Said that it’s all right [baby it’s all right]
(เซ็ด แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])
Said that it’s all right yeah [baby it’s all right]
(เซ็ด แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท เย่ [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])
Said that it’s all right [baby it’s all right]
(เซ็ด แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])
Said that it’s all right [baby it’s all right]
(เซ็ด แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ ไร๊ท ])

Woah! Shake that thing now [baby shake that thing]
(ว้าว ! เช้ค แดท ทริง นาว [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Baby shake that thing now now [baby shake that thing]
(เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง นาว นาว [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Baby shake that thing [baby shake that thing]
(เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Baby shake that thing right now [baby shake that thing]
(เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ไร๊ท นาว [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Baby shake that thing [baby shake that thing]
(เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Baby shake that thing [baby shake that thing]
(เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง [ เบ๊บี้ เช้ค แดท ทริง ])
Woah! I feel all right now yeah [make me feel all right]
(ว้าว ! ไอ ฟีล ออล ไร๊ท นาว เย่ [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])
Said I feel all right now [make me feel all right]
(เซ็ด ดาย ฟีล ออล ไร๊ท นาว [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])
Woooah! [make me feel all right]
(Woooah ! [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])
Tell you I feel all right [make me feel all right]
(เทลล ยู ไอ ฟีล ออล ไร๊ท [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])
Said I feel all right [make me feel all right]
(เซ็ด ดาย ฟีล ออล ไร๊ท [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])
Baby I feel all right [make me feel all right]
(เบ๊บี้ ไอ ฟีล ออล ไร๊ท [ เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’d I Say Parts I & II คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น